Mužská homosexualita očami mužov s výlučnou erotickou aj emocionálnou príťažlivosťou k rovnakému/opačnému pohlaviu


Vyhodnotenie dvoch dotazníkov:

Mužská homosexualita očami mužov s výlučnou erotickou aj emocionálnou príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu

Mužská homosexualita očami mužov s výlučnou erotickou aj emocionálnou príťažlivosťou k opačnému pohlaviu

Prieskum realizovaný od 1. 6. 2017 do 30. 11. 2017


OZNAMY: 

Vás, drahí muži, ktorí ste vyplnili a odoslali jeden alebo druhý dotazník, bolo spolu viac ako 400. Zo srdca vám ďakujem za vašu účasť. 

Zároveň prosím o trpezlivosť, nakoľko stanovený termín vyhodnotenia dotazníkov (1. 12. 2017) neviem dodržať zo zdravotných a iných vážnych dôvodov. Ich vyhodnotenie presúvam na koniec januára - začiatok februára 2018. Nájdete ho potom na tomto mieste. Ďakujem za pochopenie.