...byť chlapom, zažívať s chlapom, odovzdať chlapom, prekonať s chlapom, povedať to chlapom...

Nebojme sa v bezpečnom priestore komunity chlapov otvoriť, prijímať a formovať sa, ak túžime po sebapoznaní, autenticite, plnohodnotnom živote a kvalitných vzťahoch!

Čo ako chlap potrebuješ?

Čo tu môžeš nájsť?

informácie o sebe a riešenia, na ktoré prídeš sám

prestaneš túžiť po dokonalosti, ale vyťažíš zo seba maximum

individuálne rozhovory

ako chlap s chlapom, človek s človekom

skupinové stretnutia

čo nedokážeme sami, to dokážeme spolu

smerovanie pri vnútornom raste

potrebuješ si byť istý tým, že chceš byť autentický a zároveň žiť plnohodnotne, trafiť do cieľa

podpora v životných krízach a problémoch

každý ich má, ale nie je možné ani správne zdieľať ich s každým

lekcie gentlemana

správanie a návyky robia chlapa chlapom

S čím tu môžeš počítať?

trpezlivosť a čas

vždy sa dohodneme tak, aby si bol spokojný, ale pred tým nezabudni na sebareflexiu

diskrétnosť a dôvera

tu môžeš byť sám sebou, nemusíš sa skrývať, hrať sa na niečo iné ani klamať, a to ani pri osobnom kontakte

pochopenie pri hľadaní životného šťastia a vnútornej rovnováhy

robíš to kvôli sebe, ale výsledky práce na sebe pocítia aj iní, je normálne robiť chyby a čo cítiš, to prijmi

ochota a profesionálny prístup

prídeš sem hľadať riešenia, ale objavíš svoju hodnotu, zaslúžiš si viac

žiadne súdy, posudzovania či moralizovania

si taký, aký si, urobil si, čo si urobil, dôležité je, aký budeš a čo urobíš ďalej

dostupnosť

jeden klik, jeden e-mail a vykročil si dopredu, prispieť môžeš (najmä článkom), ale nie je to povinné

Žiaden muž sa nestane mužom sám od seba, bez intenzívneho, vyžadujúceho, ale aj láskyplného vplyvu ostatných mužov (alebo aspoň jedného muža). Sám nebude vedieť prepojiť evolučné predpoklady, jedinečnú biologickú podstatu so svojím bytím v myslení a skutkoch, naplno ich rozvinúť v súlade s vlastnou identitou, bez deštruktívnych tendencií, s očakávaným rozvojom svojej osobnosti a na osoh ostatným.

Nie každý z nás mal otca. Niektorí sme mali otca, s ktorým sme sa museli nejako uspokojiť a naučiť sa mať ho radi. V extrémnych prípadoch sme my sami museli prevziať zodpovednosť za svojho otca ešte ako deti či dospievajúci. Možno sme nemali bratov a/alebo iní muži rodiny nám boli príliš vzdialení, hoci nás mali radi.

Nie každý muž mal/má šťastie na..., mohol byť/je... 

Práve tými troma bodkami sa chcem zaoberať, rozprávať sa o nich, pozývať do dialógu v rámci osobných stretnutí i na spoločných podujatiach, prednáškach a diskusiách. Ak túto medzeru ešte je možné v živote niekoho vyplniť, môžeme sa o to pokúsiť spoločne bez ohľadu na výsledok. Čím viac ľudí s tým bude chcieť niečo urobiť, tým lepšie, pretože sám neurobím nič, potrebujem pomoc a talenty iných dobrovoľníkov a najmä ľudí s láskavým a otvoreným srdcom (pretože iní mohli mať v niečom o štipku šťastia viac a môžu obohacovať ďalších), chlapov dneška, ktorí sa neboja ukázať svetu svoju skutočnú hodnotu a bojovať za ňu. V takej miere a takou formou, ako sa len chlapi navzájom majú a môžu autenticky a účinne napĺňať. Je veľmi pekné, ak sa aj muži - laici vzájomne podporujú v konaní dobra i v prekonávaní zlozvykov, strachu, pocitov viny, hanby či bolesti... . 

Drahí muži, učme sa tomu, aby sme boli skutočne autentickí, aby sme to boli skutočne my, kto o nás rozhoduje a aby sme si svoje životy mohli skutočne užívať v pravom zmysle slova. 

Začni na sebe pracovať už dnes!