Intrapsychické konflikty: podriaďovanie sa vs. ovládanie

13.02.2023

V konflikte sú motívy dominovať nad druhými a podriadiť sa druhým.

Pasívny mód

  • Emócie: túžba podriadiť sa, bezmocný hnev, strach, hanba
  • Riešenie: submisivita, nepresadzovanie svojej vôle, ale riadenie sa očakávaniami iných
  • Vyvoláva u druhých: slasť z ovládania/vedenia, skryté agresívne reakcie a podráždenosť

Aktívny mód

  • Emócie: vzdorovitá agresivita, túžba po moci, hnev, podráždenosť
  • Riešenie: agresívna snaha o prevahu, netrpezlivosť so samostatnosťou druhých
  • Vyvoláva u druhých: zápas o moc, strach z vôle druhého, podriadenosť

Úloha

Pokúsime sa analyzovať svoje vnútorné konflikty, ktoré nás napokon vedú do prílišného podriaďovania sa alebo ovládania iných.

Mám dnes tendenciu príliš sa podriaďovať alebo ovládať iných? Zaznamenal som vo svojej osobnej histórii posun alebo zmenu? Ak áno, pokúsim sa to popísať. Čo mohlo spôsobiť môj dlhodobý vnútorný konflikt v tejto oblasti alebo čo ma posunulo k pozitívnej či negatívnej zmene?