Intrapsychické konflikty: sebahodnota

26.01.2019

Pasívny mód

 • Emócie: hanba, neistota, exponovanosť, strach z odhalenia nedostatočnosti
 • Riešenie: "Som viac než oni?", "Chcel by som byť (viac) ako vy (idealizácia)."
 • Vyvoláva u druhých: potrebu uisťovať ho, alebo ho pokoriť, užívanie si idealizácie

Aktívny mód

 • Emócie: nadutosť, narcistický hnev až zúrivosť
 • Riešenie: násilná sebaistota, grandiozita, exhibicionizmus
 • Vyvoláva u druhých: obdiv (som v prítomnosti významného človeka), "Som na nič, lebo nie som ako on!", "Neuráža ma?", tendencia hájiť sa, znehodnotiť jeho/seba

Rodová sebahodnota

Pasívny mód

 • Emócie: hanba, strach zo sebaprezentácie, špecifické obavy v komunikácii
 • Riešenie: držať sa v úzadí ako neškodný, neatraktívny, asexuálny
 • Vyvoláva u druhých: vynechávanie, zanedbávanie mužskosti v komunikácii a v emočných reakciách, nezáujem, nuda

Aktívny mód

 • Emócie: premenlivé, dramatické emócie, (hysterická sebaprezentácia), zvodnosť, rivalita
 • Riešenie: byť v centre pozornosti ako muž/žena
 • Vyvoláva u druhých: príťažlivosť/odpudzovanie, sexualizovanie kontaktu, výrazné sklamanie a zmätok (zdalo sa mi, že jej/mu o mňa ide), rivalita, agresivita

Úloha

Pokúsime sa analyzovať svoje vnútorné konflikty v tom zmysle, aké módy zaujímame v sebahodnote a rodovej sebahodnote v súčasnosti.

Mám dnes tendenciu neveriť si, alebo sa násilne presadzovať? Ako sa cítim v role muža a ako ma v nej vidia ostatní? Oceňujú ma iní muži a ženy ako muža v rôznych aspektoch mužskosti? Ak áno, v čom a ako? Ak nie, v čom a ako sa to prejavuje? Zaznamenal som vo svojej osobnej histórii posun alebo zmenu? Ak áno, pokúsim sa to popísať. Čo mohlo spôsobiť môj dlhodobý vnútorný konflikt v tejto oblasti alebo čo ma posunulo k pozitívnej či negatívnej zmene? Ktoré aspekty mužskosti považujem za správne a ktoré nie (aký by mal byť muž, aký by nemal byť, čo by mal vedieť, o čo by sa nemal zaujímať atď.)