Intrapsychické konflikty: vina

26.01.2019

Pasívny mód

  • Emócie: depresia, pocit previnenia sa, strach zo zla v sebe
  • Riešenie: "Čo som to spôsobil?", "Oni za to nemôžu, ale ja!"
  • Vyvoláva u druhých: sklon k sebaobviňovaniu, prijatiu viny za druhých, smútok, opatrnosť, chodenie po špičkách, ľútosť, hnev

Aktívny mód

  • Emócie: hnev, "samospravodlivosť," skrytá vina
  • Riešenie: "Ja za to nenesiem zodpovednosť, kto to má na svedomí?", "Čo ste to urobili?"
  • Vyvoláva u druhých: obviňovanie iných, odmietnutie, hnev

Úloha

Pokúsime sa analyzovať svoje vnútorné konflikty v pocitoch viny, či skôr máme tendenciu viniť samých seba alebo tých druhých. Uvažujme nad tým, či sme sa v minulosti stretávali najmä s maskovaním pocitu vinu a hádzaním viny na ostatných, alebo s prehnanými sebaobviňujúcimi sa monológmi u milovaných osôb. Aké pocity v nás vyvolával jeden i druhý extrém?

Mám dnes tendenciu viniť seba alebo tých druhých? Dokážem si priznať chybu aj pred iným človekom? Ako dlho prežívam pocit viny, ak som si vedomý aspoň svojho podielu viny? Čo cítim, ak hádžem vinu na ostatných, resp. potrebujem ich presvedčiť o ich vine, a nakoniec aj uspejem? Ak priznávam svoju vinu, cítim to úprimne alebo tým chcem uspokojiť druhú stranu? Ako pracovali s pocitom viny moji rodičia navzájom a voči mne? Zaznamenal som vo svojej osobnej histórii posun alebo zmenu? Ak áno, pokúsim sa to popísať. Čo mohlo spôsobiť môj dlhodobý vnútorný konflikt v tejto oblasti alebo čo ma posunulo k pozitívnej či negatívnej zmene? Ako by sa malo vhodne pristupovať k pocitu vlastnej viny a odprezentovať ho, a ako pristupovať k vine ostatných ľudí?