Obsesie

14.06.2023

Nutkanie môže byť súčasťou vzorca správania, ktorým chceme čeliť situácii (opakuje sa v nej bolestivá alebo rušivá dynamika z detstva) v podvedomej snahe tento raz ju už zvládnuť/naplniť svoju potrebu/dostať to do normálu (zopakovaním pôvodnej skúsenosti alebo činnosti, v minulosti málo úspešnej alebo neúspešnej). Napríklad môžeme voliť pôvodné vzorce správania sa, ktoré by mohli vyriešiť (ukončiť) doposiaľ nevyriešené problémy, nenaplnené potreby z detstva, ako je túžba po obdive, neukojiteľná zvedavosť alebo pocit, že si zaslúžime byť potrestaní. Dnes sú už ale túžby v inej rovine vnímania a prezentovania. Muži, ktorí boli zneužívaní, často volia spôsoby, ktoré sa podobajú ich zneužitiu. A muži, ktorí zažili inú negatívnu skúsenosť či traumu, môžu znovu a znovu opakovať obdobnú situáciu v dospelosti. Tieto opakované nutkania len znásobujú bolestivé, hoci dôverne známe pocity a cítime sa ešte viac neúspešní, potrestaní a zmätení pri našej snahe pohnúť sa v živote ďalej.

Ako často sa nezdravo prejavujeme sami v sebe i vo vzťahoch?

Možno disponujeme:

 • tendenciou strachovať sa, veľa premýšľať, hovoriť o druhých a príliš sa zaujímať o ich problémy.
 • častými strachmi a starosťami aj pre malicherné veci.
 • prehnaným pocitom zodpovednosti za skutky či postoje iných.
 • tendenciou pliesť si lásku a súcit, tendenciou "milovať" ľudí, ktorých môžeme ľutovať a zachraňovať.
 • tendenciou robiť viac, než je náš podiel, viac, ako sa očakáva, a to po celý čas.
 • tendenciou cítiť sa zranený, ak ľudia neuznávajú naše úsilie.
 • nezdravou závislosťou na vzťahoch. Urobili by sme čokoľvek pre to, aby sme zachovali daný vzťah, aby sme zabránili pocitu odlúčenia či opustenosti.
 • extrémnou potrebou pochvaly a uznania.
 • pocitom viny, keď sme sa zdravo presadzovali.
 • neprekonateľnou potrebou kontrolovať ostatných.
 • nedostatkom sebadôvery či dôvery v iných.
 • strachom z opustenia alebo samoty.
 • problémom identifikovať pocity.
 • rigiditou/obťažnosťou prispôsobiť sa zmene.
 • problémom s intimitou/hranicami.
 • chronickým hnevom/negativizmom.
 • sklonom klamať/byť nepoctivý.
 • chabou komunikáciou.
 • obťažnosťou robiť vlastné rozhodnutia.

Alebo (ešte) máme sklony: 

 • nenachádzať odpovede.
 • snažiť sa prichytiť druhých pri nevhodnom správaní.
 • prerušiť činnosť len preto, že sme niekým alebo niečím rozrušení.
 • čudovať sa, prečo nikdy nemáme dostatok energie.
 • nechápať, prečo nikdy nič nedokončíme.
 • mať svoju pravdu (napríklad v tom, že všetka príčina nešťastia spočíva iba v intolerancii ostatnými), neotrasiteľnú predstavu (napríklad v presvedčení, že pravdu by nikto neprijal) a svoj bezpečný svet.
 • strachovať sa z prirodzených vecí, z prijatia a vyjadrenia pravej podstaty a neprekonateľný pocit hanby za to, kým sme a/alebo čo robíme.
 • používať ochranné klamstvá, ktoré prerastajú cez hlavu.
 • chorobne porovnávať, byť žiadostivý, príliš sa zameriavať na isté typy ľudí a svoju "úľavu" (duševnú, sexuálnu) a všetko s tým spojené zamestnáva našu myseľ veľkú časť dňa (ak sme to nerobili, strácali sme zmysel života a cítili prázdnotu).
 • zamieňať si skutočnú vnútornú radosť s radosťou a nadšením (nežiaduceho) vnútorného dieťaťa.

Ďalej:

negativizmus, sarkazmus, sebaľútosť, infantilnosť, izolovanosť, cynizmus, márnomyseľnosť, egocentrizmus, hašterivosť, nedotklivosť, náladovosť, váhavosť, žiarlivosť, sentimentalita, zakomplexovanosť, úzkostlivosť, útočnosť, zamyslenosť, neuváženosť, zženštilosť, uzavretosť, prílišná naviazanosť, prílišná racionalita, vyhýbavosť, ospravedlňovanie seba, teatrálnosť, tajuplnosť, slaboduchosť, prílišná vnímavosť, rozpoltenosť (žitie dvoch rolí), rozbúrená zmyslovosť a citovosť, ktorú zachvátil zmätok (neistota, nejednotnosť, rozbitosť), pedantnosť, podozrievavosť, plachosť, perfekcionizmus, povrchnosť, prízemnosť, obraňovanie sa, odmietanie, otupenosť, ovplyvniteľnosť, rezervovanosť, nervozita, neúprimnosť, neurotickosť, narcizmus, nedôverčivosť, nestabilita, problém so sebakontrolou, sebakritickosťou a sebaovládaním, netrpezlivosť, neprispôsobivosť, nelogickosť, nesamostatnosť, manipulatívnosť, ľahkomyseľnosť, impulzivita, ironickosť, hysterickosť, frustrovanosť, fetišizmus...

Úloha

Usilujeme sa uvedomiť si to, že realizovanie nutkavých stavov redukuje pocit úzkosti iba dočasne. Skúmame svoje nutkavé stavy a nezdravé či nezrelé prejavovanie sa.

Z vyššie uvedeného textu vyplýva množstvo otázok, ktoré si kladiem a pokúšam sa na ne úprimne odpovedať. Dávam si predsavzatia ako presvedčený o svojej sile a nádeji na zmenu. Pokiaľ nie som presvedčený o svojej sile, dôverujem sile skupiny a Vyššej moci.