Popieranie

10.03.2022

Kedy vieme, že máme sklon popierať?

 • máme ťažkosti zistiť, čo vlastne cítime
 • zmenšujeme význam toho, čo skutočne cítime, popierame to alebo meníme
 • považujeme sa za úplne nesebeckého človeka a venujeme sa výlučne tomu, aby ostatným bolo dobre
 • ...

Príklady popierania v prípade závislosti

Tendencia:

 • ignorovať problémy alebo predstierať, že nijaké neexistujú
 • tváriť sa, že situácia nie je taká vážna, ako v skutočnosti je
 • navrávať si, že zajtra bude všetko lepšie
 • stále niečo robiť, aby sme nemuseli o ničom rozmýšľať, byť zmätení
 • byť depresívni alebo sa cítiť choro
 • navštevovať lekárov a užívať upokojujúce prostriedky
 • stať sa workoholikmi a stále pracovať
 • míňať peniaze
 • prejedať sa
 • tváriť sa, že nič z toho nie je pravda
 • pasívne sledovať, ako sa problémy zhoršujú
 • veriť klamstvám
 • klamať samých seba...

Úloha

Popieranie súvisí s hľadaním primárnych emócií (hnev, smútok, pokoj, sila, radosť a strach) v mozaike odvodených emócií, ktoré prežívam. Emócie nie sú dobré ani zlé, ony skrátka sú. Už s nimi nezápasím; je čas prijať ich, zostať s nimi, precítiť a odovzdať.

EMÓCIE

primárne

hnev
hnev
hnev
hnev
hnev
hnev
smútok
smútok
smútok
smútok
smútok
smútok
pokoj
pokoj
pokoj
pokoj
pokoj
pokoj
sila
sila
sila
sila
sila
sila
radosť
radosť
radosť
radosť
radosť
radosť
strach
strach
strach
strach
strach
strach

sekundárne

cítime bolesť
mrzuto
frustrovane
sebecky
nazlostene
kriticky
vinne
zahanbene
ponížene
osamelí
otrávene
vyčerpane
uspokojene
hĺbavo
cítime blízkosť
láskyplne
cítime dôveru
starostlivo
lojálne
dôležito
hodnotne
rešpektovane
hrdo
plní nádeje
nadšene
zvodne
energicky
slobodne
kreatívne
informovane
odmietavo
zmätene
bezmocne
rezignovane
neisto
úzkostlivo

terciárne

separovane
nedotklivo
rozčarovane
cítime žiarlivosť
iritovane
skepticky
utrápene
hlúpo
sklesnuto
neschopní
apaticky
unavene
uvoľnene
pohltene
vnímavo
vyrovnane
isto
vďačne
plní dôvery
zainteresovane
ocenení
spokojne
zúčastnene
užitočne
odvážne
fascinujúco
povzbudzujúco
hravo
rozjarene
uchvátene
rozpačito
ochromene
bezvýznamne
slabo
nepohodlne
rozorvane

podnet

nebezpečenstvo
prekážka, nepriateľ
zisk, úspech
strata hodnoty, neúspech
priateľstvo, priamy prístup
nepríjemná vec/situácia
neznáma, neistá situácia
nečakaná situácia

emócia

strach
hnev
radosť
smútok
dôvera
znechutenie
očakávanie
prekvapenie

reakcia

útek, únik, boj
útok, agresia
uvoľnenie, úsmev
plač, apatia
spoliehanie sa na druhého
odstránenie zdroja znechutenia, potlačenie, rezignácia
vedieť sa zorientovať, získať informácie
rôzne

Pravé emócie: strach, smútok, bolesť, hanba, radosť

Najprv cítime tieto (sekundárne) emócie: hnev, znepokojenie, otupenosť, ľahostajnosť, úzkosť, mrzutosť, podráždenosť, precitlivenosť, frustráciu, nervozitu...

Ak sa nechceme konfrontovať s pravými emóciami, používame obranné mechanizmy: sex, jedlo, drogy, lieky, alkohol, humor, sarkazmus, hazard, zaneprázdnenosť, odlúčenie, rezignácia, žiadostivosť, sebaklam...

Zoznam pozitívnych pocitov

aktívne, ako vo vytržení, bez dychu, bezpečne, bezstarostne, bujaro, cítime dôveru, cítime nádej, cítime úľavu, citlivo, čulo, dojato, fajn, fascinovane, hravo, hrdo, inšpirovane, isto, pokojne, láskyplne, nádherne, nadšene, naplnene, napäto, nepokojne, nerušene, nespútane, netrpezlivo, neviazane, odhodlane, odpočinuto, odvážne, ohromene, okúzlene, odpútane, optimisticky, oslnene, oslobodene, oživene, perfektne, plní energie, plní chuti, plní nehy, plní sily, pobavene, podnietene, pohltene, pohnuto, posilnene, potešene, povzbudene, prekrásne, priateľsky naklonene, prekvapene, prešťastne, príjemne, prospešne, pyšne, rozjarene, roztopašne, rozradostnene, rozrušene, rozveselene, rozžiarene, sebaisto, senzačne, silne, skvele, slastne, slobodne, sľubne, spokojne, šťastne, super, sviežo, uchvátene, udivene, unesene, uspokojene, uvoľnene, užasnuto, úžasne, užitočne, vášnivo, vďačne, veselo, víťazoslávne, voľne, vrelo, vrúcne, vyrovnane, vzpružene, vzrušene, v dobrej nálade, v pohode, v strehu, zamilovane, zaujato, zdieľajúco, zúčastnene, zvedavo, živo...

Zoznam negatívnych pocitov

apaticky, bezbranne, beznádejne, biedne, cítime paniku, cítime ľútosť, cítime obavy, depresívne, deprimovane, nahnevane, dotknuto, duchom neprítomne, frustrovane, hanebne, hrozne, chladne, labilne, ľahostajne, lenivo, márne, melancholicky, mizerne, mrzuto, nadurdene, nanič, napäto, nazlostene, naštvane, nedotklivo, nedôverčivo, nedôležito, nepokojne, neochotne, nepoctivo, nepohodlne, nestabilne, nerozhodne, nervózne, nespokojne, nešťastne, netrpezlivo, nevraživo, nevľúdne, nezúčastnene, nostalgicky, malátne, ochromene, opustene, osamelo, ospalo, otrávene, otupene, pasívne, pesimisticky, podozrievavo, podráždene, pokorene, popletene, popudene, protivne, previnilo, precitlivene, prekvapene, ranene, rozčarovane, rozčúlene, chaoticky, rozhádzane, rozorvane, rozhnevane, rozhorčene, rozladene, vykoľajene, rozpačito, rozrušene, roztrpčene, roztržito, rozhnevane, rozzúrene, skepticky, sklamane, skleslo, skľúčene, slabo, smutne, stiesnene, strašne, strnulo, šokovane, zle naladení, rozľútostene, ťaživo, úboho, unavene, ustarostene, uťahane, uvedení do rozpakov, úzkostne, váhavo, vlažne, vyburcovane, vyčerpane, vydesene, vydráždene, vyľakane, vynervovane, vyplašene, vysilene, vystrašene, vzbúrene, vznietene, zahanbene, zatrpknuto, zarazene, zarmútene, zamračene, závistlivo, zbavení ilúzií, zdeptane, zdráhavo, zdrvene, zhnusene, zlostne, zmätene, znechutene, zneistene, znepokojene, znudene, zúfalo, žalostne, žiarlivo...