Popieranie

10.07.2017

Kedy vieme, že máme sklon popierať?

 • máme ťažkosti zistiť, čo vlastne cítime
 • zmenšujeme význam toho, čo skutočne cítime, popierame to alebo meníme
 • považujeme sa za úplne nesebeckého človeka a venujeme sa výlučne tomu, aby ostatným bolo dobre
 • ...

Príklady popierania v prípade závislosti

Tendencia:

 • ignorovať problémy alebo predstierať, že nijaké neexistujú
 • tváriť sa, že situácia nie je taká vážna, ako v skutočnosti je
 • navrávať si, že zajtra bude všetko lepšie
 • stále niečo robiť, aby sme nemuseli o ničom rozmýšľať, byť zmätení
 • byť depresívni alebo chorí
 • navštevovať lekárov a užívať upokojujúce prostriedky
 • stať sa workoholikmi a stále pracovať
 • míňať peniaze
 • prejedať sa
 • tváriť sa, že nič z toho nie je pravda
 • pasívne sledovať, ako sa problémy zhoršujú
 • veriť klamstvám
 • klamať samých seba...

Úloha

Popieranie súvisí s hľadaním primárnych emócií (hnev, smútok, pokoj, sila, radosť a strach) v mozaike odvodených emócií, ktoré prežívam. Emócie nie sú dobré ani zlé, ony skrátka sú. Už s nimi nezápasím; je čas prijať ich, zostať s nimi, precítiť a odovzdať.