Práca s emóciami: nerozhodnosť

10.11.2017

Mnohí z nás majú veľké problémy urobiť rozhodnutie. Niekedy ide o permanentný problém rozhodnúť sa pri bežných situáciách dňa. Neustále obviňovanie seba, váhanie či prehodnocovanie. Má to niečo spoločné s našou výchovou, nízkou sebaúctou alebo nedostatkom sebadôvery? Je to strach zo zlyhania? Myslíme si, že ak sa zle rozhodneme, výrazne to ovplyvní náš život i milované osoby?

Zásadné rozhodnutia, akými sú výber vysokej školy alebo povolania, kúpa auta alebo domu, nie sú jednoduché. Môže sa nám zdať nemožné rozhodnúť sa a nemusíme si trúfať na takú úlohu. Požiadať druhých o ich názor môže pomôcť, ale môže to spôsobiť aj to, že budeme ešte zmätenejší. Môžeme byť na nich naštvaní, keď ich rady nebudú účinné. Táto závislosť na iných môže prejsť do zvyku, a potom robíme rozhodnutia, ktoré vyhovujú skôr iným, ako nám samým.

Pravdepodobne táto nerozhodnosť pramení z našej averzie voči sebe alebo nedostatku dôvery v naše schopnosti. Mohlo by to pochádzať z nedostatku zodpovednosti prijať následky svojich rozhodnutí. Možno máme len strach urobiť chybu - obava z nedokonalosti a strach zo zlyhania. Myslíme si, že si nemôžeme dovoliť urobiť chybu.

Naša myseľ je preplnená slovami: "čo ak" a "keby." Čo ak sa zle rozhodneme? Čo ak niekto nebude súhlasiť alebo odmietne? Keď robíme nejaké rozhodnutie, naďalej o ňom pochybujeme. Môžeme si vynadať, zmeniť názor alebo rozhodnutie zo včerajška či spred mnohých mesiacov, ale začarovaný kruh sa nezmení, kým niečo nezmeníme v sebe. Myslíme si, že keby sme si vtedy zvolili inú možnosť, cestu, všetko by dopadlo inak.

Úloha

Ak sa delíme o svoje pocity a chceme vnútorne rásť, rastie aj naša sebaúcta. Začíname si uvedomovať bludný kruh neustáleho premietania výsledkov našich rozhodnutí v budúcnosti alebo pátrania po tom, čo sme urobili v minulosti. Budúcnosť má potenciál, ale zatiaľ sa nedeje. Mnohí z nás trávia priveľa času v spočívaní v minulosti. Nič nové sa tam už nestane, a nič v minulosti sa nezmení. Dnešok je jediné miesto pre bytie. Môže byť desivý a hrozivý, ale je to súčasnosť, takže sa musíme naučiť robiť rozhodnutia práve v ňom.

Neexistujú žiadne dokonalé rozhodnutia, ktoré by zaručili magické výsledky. Výber rôznych možností nemusí nevyhnutne znamenať robiť veci lepšie. Rozhodujeme sa pomocou použitia najlepších informácií, ktoré sú dostupné v tejto dobe. Máme na pamäti, že sme ľudia a môžeme občas spraviť chybu, ale to nie je dôvod, aby sme nerobili rozhodnutia. Naučili sme sa, že je v poriadku robiť chyby. Môžeme sa poučiť z našich omylov a použiť toto poznanie neskôr. Usilujeme sa sústrediť na prítomnosť, začínať tými najdôležitejšími úlohami dňa a hľadaním toho dobrého, pozitívneho v ňom.

Niekedy sme si vedomí toho, že nie sme emocionálne schopní urobiť rozhodnutie. V takom prípade je v poriadku odložiť ho na istý čas. Tiež je v poriadku odsunúť rozhodnutie na čas, keď budeme mať potrebné fakty, ale v určitom bode musíme začať konať a vybrať si svoj smer. Potrebujeme si vybrať pre pokoj duše, ale i preto, aby sme dokázali normálne denno-denne fungovať. Učíme sa, že je v poriadku zmeniť názor, ak je to oprávnené, ale nie iba kvôli našej nerozhodnosti.

Pracujeme so svojimi pocitmi neužitočnosti a sebaľútosti. Naše postoje a pohľad na život sa zmenia. Intuitívne vycítime, ako riešiť situácie, ktoré nás predtým vyvádzali z rovnováhy. Rozhodovanie sa stáva jednoduchším. Začíname si uvedomovať, že i s pomocou Vyššej sily dokážeme robiť lepšie rozhodnutia týkajúce sa nás samých. Život už viac nie je takým bojom.

Učíme sa prijímať svoje rozhodnutia a precvičujeme sa v rozhodovaní. Prijímame aj zodpovednosť za svoje rozhodnutia, no s akoukoľvek bolesťou či radosťou s nimi spojenou, sa môžeme podeliť tak s Vyššou silou, ako aj s členmi skupiny. Výsledkom je znovu nájdený vnútorný pokoj, sebadôvera a vyrovnanosť.

Čoho sa zvyknem obávať a ako často zápasím s nerozhodnosťou vo svojom živote? Čoho sa pri svojich rozhodovaniach bojím najviac? Prečo sa bojím robiť zlé rozhodnutia alebo akékoľvek rozhodnutia? Mám pocit, že už nemám silu alebo schopnosť znášať následky nesprávnych rozhodnutí alebo nechcem svojimi rozhodnutiami niekoho sklamať? Poznám svoju hodnotu, schopnosti a silu pravdivo?