Zdravé vs. nezdravé vzťahy Vyrovnaní vs. nevyrovnaní ľudia

24.02.2022

Potreba rozvinúť v sebe schopnosť úplnej prítomnosti, nezaujatosti (bez projekcií a transferencií) a asertivity vo väčšine intímnych alebo kamarátskych vzťahov, podľa ich typu a úrovne a vychádzať v nich z nášho prirodzeného JA.

Poznámka: Projekcia - obranný mechanizmus - popieranie existencie niečoho v sebe samom, zatiaľ čo to prisudzujem niekomu inému, napr. šikanovaným iného vyjadrujem svoj pocit emočnej neistoty alebo zraniteľnosti..., alebo objektívne hrubý muž môže obviňovať iných mužov z hrubosti..., alebo projekcia svojej túžby do správania niekoho iného, ktoré kritizujem (napr. odbrzdené sexuálne správanie niekoho iného mne ako panicovi alebo monogamnému mužovi extrémne prekáža a rozrušuje ma). Transferencia - nevedomé presmerovanie pocitov z jednej osoby na druhú. Tiež môže ísť o presmerovanie pocitov a prianí, zvlášť tých nevedomých z detstva, smerom k novému objektu. Patrí tu aj hodnotenie iných ľudí na základe prvého dojmu, v ktorom sa nám spája pozitívna či negatívna skúsenosť s iným, vzhľadom alebo správaním podobným človekom.

Učiť sa prijať a zariadiť sa podľa toho, že každý vzťah je unikátny a vyžaduje si inú úroveň sebaodhalenia. Hoci mnohé vzťahy na to poskytujú priestor a my máme tendenciu byť prehnane úprimní alebo iného "uhnať," nie každý vzťah znesie intímne osobné informácie a iba málo vzťahov je vhodných na zdieľanie intimity.

Bezpečnými "miestami" na podporu autenticity sú terapeutické prostredie a skutočný priateľ. Poskytujú priestor objavovať, preskúmať všetky naše potláčané pocity a "rozbité" časti. Integrácia protichodných emócií podporuje vnútornú stabilitu a jasne odlišuje vzťahy minulé a prítomné. Otvorené objavovanie "rozbitých" častí seba redukuje pocit hanby (ktorý sa rokmi naakumuloval) a umožňuje ich postupne integrovať do JA ako celku.

Ak na to budeme pripravení, mali by sme prekonať strach znovu vstúpiť do vnútorných konfliktov, ktoré sme predtým nechceli otvárať, pretože sme ich považovali za príliš bolestivé. Potrebujeme sa odvážne pustiť do našich pocitov, ktoré sú neraz nelogické, nepríjemné a nepredvídateľné a porozumieť im.

Počas terapeutického procesu prirodzene vnášame novoobjavenú priebojnosť, zdravé sebavedomie, úprimnosť, priamosť a celistvosť do reálneho sveta vzťahov. Učíme sa prezentovať svoje pocity ostatným tu a teraz, odhaľovať sa im a zostávať vo vzťahoch už nie ako večne sa brániaci, obhajujúci, tajaci, odsúvaní na bok, rezignujúci atď.

Zdravé vs. nezdravé vzťahy

Príklad

Disponovali sme:

 • prehnaným pocitom zodpovednosti za skutky či postoje iných
 • tendenciou pliesť si lásku a súcit, tendenciou "milovať" ľudí, ktorých môžeme ľutovať a zachraňovať
 • tendenciou robiť viac, než je náš podiel, viac, ako sa očakáva, a to po celý čas
 • tendenciou cítiť sa zranení, ak ľudia neuznávajú naše úsilie
 • nezdravou závislosťou na vzťahoch. Urobili by sme čokoľvek pre to, aby sme zachovali daný vzťah, aby sme zabránili pocitu odlúčenia či opustenosti
 • extrémnou potrebou pochvaly a uznania
 • pocitom viny, keď sme sa zdravo presadzovali
 • neprekonateľnou potrebou kontrolovať ostatných
 • nedostatkom sebadôvery či dôvery v iných
 • strachom z opustenia alebo samoty
 • problémom identifikovať pocity
 • rigiditou/obťažnosťou prispôsobiť sa zmene
 • problémom s intimitou/hranicami
 • chronickým hnevom/negativizmom
 • sklonom klamať/byť nepoctivý
 • chabou komunikáciou
 • obťažnosťou robiť vlastné rozhodnutia

Čo bolo špeciálne a časté?

Sklon:

 • mať svoju pravdu (napríklad v tom, že všetka príčina nešťastia spočíva iba v intolerancii ostatnými), neotrasiteľnú predstavu (napríklad v presvedčení, že pravdu by nikto neprijal) a svoj bezpečný svet
 • strach z prirodzených vecí, z prijatia a vyjadrenia pravej podstaty a neprekonateľný pocit hanby za to, kým sme a/alebo čo robíme
 • používanie ochranných klamstiev, ktoré prerastali cez hlavu
 • chorobné porovnávanie, žiadostivosť, zameranosť na isté typy ľudí a svoju "úľavu" (duševnú, sexuálnu) a všetko s tým spojené zamestnávalo myseľ veľkú časť dňa (ak sme to nerobili, strácali sme zmysel života a cítili prázdnotu)

Ďalej:

negativizmus, sarkazmus, sebaľútosť, infantilnosť, izolovanosť, cynizmus, márnomyseľnosť, egocentrizmus, hašterivosť, nedotklivosť, náladovosť, váhavosť, žiarlivosť, sentimentalita, zakomplexovanosť, úzkostlivosť, útočnosť, zamyslenosť, neuváženosť, zženštilosť, uzavretosť, prílišná naviazanosť, prílišná racionalita, vyhýbavosť, ospravedlňovanie seba, teatrálnosť, tajuplnosť, slaboduchosť, prílišná vnímavosť, rozpoltenosť (žitie dvoch rolí), rozbúrená zmyslovosť a citovosť, ktorú zachvátil zmätok (neistota, nejednotnosť, rozbitosť), pedantnosť, podozrievavosť, plachosť, perfekcionizmus, povrchnosť, prízemnosť, obsesivita, obraňovanie sa, odmietanie, otupenosť, ovplyvniteľnosť, rezervovanosť, nervozita, neúprimnosť, neurotickosť, narcizmus, nedôverčivosť, nestabilita, problém so sebakontrolou, sebakritickosťou a sebaovládaním, netrpezlivosť, neprispôsobivosť, nelogickosť, nesamostatnosť, manipulatívnosť, ľahkomyseľnosť, impulzivita, ironickosť, hysterickosť, frustrovanosť, fetišizmus...

Okamihy, kedy cítime skutočnú vnútornú radosť, nie radosť a nadšenie vnútorného dieťaťa, sú veľmi vzácne.

Nevyrovnaní ľudia

Príklad

 • unikajú im maličkosti a radosť z nich
 • nedôverujú a hromadia v sebe každú krivdu
 • závidia
 • zo všetkého zlého vinia iných
 • radi sa sťažujú a kritizujú iných, sú citliví na zlo okolo seba a ťažko sa im spracováva
 • viac sa izolujú, unikajú pred problémami alebo ospravedlňujú svoje konanie, priťahujú konflikty, bránia sa preventívne
 • sú zameraní na seba, svoj svet, na presadenie svojho názoru a hájenie svojej pravdy
 • radi by dosiahli vrchol, aby ich na ňom iní videli, nemajú sa radi, zamestnávanú sa množstvom činností, aby nemuseli vnímať samotu či nepochopenie
 • majú tendenciu robiť sa lepšími, nerozprávať o svojich chybách
 • úspech je prostriedkom k dosiahnutiu väčšej priazne a pozornosti iných ľudí
 • rozprávajú veľa o sebe, o iných ľuďoch a o krivde, ktorá sa im pri nich stala, o práci, o problémoch a o tom, že nič nestíhajú
 • tajne dúfajú, že iní zlyhajú
 • zhromažďujú informácie, aby mali čím argumentovať alebo držať v šachu
 • nevedia, čo by mohli dosiahnuť, pretože si nedôverujú, berú všetko alebo nič
 • vyjadrujú často nespokojnosť, smútok, zlosť, čakajú podraz, zhoršenie situácie, zaťažia negativizmom
 • majú všetko do detailov naplánované a chceli by to dosiahnuť čím skôr
 • vyčkávajú na vhodnú chvíľu, lebo istota je istota, neradi riskujú
 • privlastňujú si zásluhy iných, chcú mať vo všetkom prvenstvo
 • premýšľajú nad tým, čo z toho budú mať alebo ako sa z toho bude dať vyvliecť
 • prehodnocujú, kalkulujú, sú pedantní a úzkoprsí, neradi opúšťajú stereotyp
 • majú problém s vyjadrovaním emócií - buď nimi ľudí zasypávajú alebo pôsobia chladne, nezaujato až namyslene, konajú unáhlene, ich pocity sú pre nich najdôležitejšie
 • majú tendenciu prehodnocovať, meniť názory, stiahnuť sa, sú ustráchaní, boja sa konfrontácie, a tak nehovoria, čo si myslia
 • sú podozrievaví, príliš opatrní a porovnávajú
 • sú náladoví a často niečo hrajú
 • často sa cítia ohrozene a neisto
 • sú veľmi nároční na iných, radi ich hodnotia
 • chcú, aby si na nich iní našli čas a pristupovali k nim podľa ich predstáv
 • sú strnulí a maladaptívni

Úloha

Akú sú moje vzťahy s inými? Sú moje vzťahy s inými viac zdravé ako nezdravé? Prejavujem sa častejšie ako vyrovnaný alebo ako nevyrovnaný človek? Aké sú príčiny mojich negatívnych prejavov?