OrareM - vypracované témy stretnutí

Obsesie

14.06.2023

Nutkanie môže byť súčasťou vzorca správania, ktorým chceme čeliť situácii (opakuje sa v nej bolestivá alebo rušivá dynamika z detstva) v podvedomej snahe tento raz ju už zvládnuť/naplniť svoju potrebu/dostať to do normálu (zopakovaním pôvodnej skúsenosti alebo činnosti, v minulosti málo úspešnej alebo neúspešnej). Napríklad môžeme voliť pôvodné...

Obranné mechanizmy sú procesy odstraňovania úzkosti a ohrozenia, ktorých zmyslom je zachovať celistvosť a neporušenosť ega (akýsi sebazáchovný prostriedok obsiahnutý v ľudskej psychike). Ide v podstate o obranné mechanizmy ega, ktoré odrážajú spôsoby, akými sa jedinec nevôľovo vyrovnáva s náhlymi zmenami svojej vonkajšej alebo vnútornej reality...

Možno prežívame intenzívne pocity viny. Triezva, odosobnená myseľ prináša spomienky na udalosti posledných mesiacov, rokov a otvárajú sa tak pocity smútku, sklamania, hnevu či nenávisti nad tým, čo všetko sme urobili alebo neurobili, povedali alebo nepovedali. Je to čas, ktorý môžeme využiť na pomenovanie si toho, čo nebolo správne, čas na...

Ide o roly: spasiteľ - obeť - perzekútor, debaklovú hru, na ktorej máme podiel, alebo sa do nej necháme vtiahnuť. V každej role nájdeme precenenie až "zneužitie."

Takéto práva majú aj ostaní, nielen ja!!! Asertívne práva je potrebné spájať so zodpovednosťou, ktorú máme voči svojmu okoliu (zákonnosť a etika) a uvedomovaním si vlastnej hodnoty v pokore. Nesmieme prekračovať hranice slušného správania a zdvorilosti. Rovnako sa ani ponižovať či vyvyšovať. V opačnom prípade sme egoisti, manipulátori, grobiani,...

Podľa teórie transakčnej analýzy sú v každom človekovi prítomné tri základné stavy osobnosti s verbálnym, neverbálnym a emocionálnym prejavom. Autor teórie, profesor Eric Berne, ich nazval stavy ega - "dieťa," "rodič" a "dospelý." Sú podľa neho rovnako významné pre zdravé a riadne fungovanie ľudskej psychiky. Všetky tri zložky existujú súčasne a v...