OrareM - vypracované témy stretnutí

Všetci máme svoje recepty na obnovenie či dosiahnutie vlastnej vnútornej rovnováhy, ktoré, na druhej strane, nemusia byť až také účinné pri niekom inom. Ako inšpiráciu ponúkame článok:

Nemôžeme obviňovať iných ľudí alebo okolnosti z našich dlhodobých či aktuálnych problémov. I keby za to mohli, zotrvávať v týchto myšlienkach znamená stagnovať, byť negatívni. Presvedčiť samého seba o tom, že to nebolo a stále nie je v našich rukách, je nesmierne deštruktívne. Za svoju prítomnosť a budúcnosť sme zodpovední my sami a ak si to...

Zaoberať sa cnosťami či hlavnými formami zla nie je doménou nejakého náboženstva či morálneho správania. Poznať a narábať s cnosťami i osobným zlom je dôležité v živote každého jedného z nás. Cnosť je to, čo nás šľachtí. Sklon k zlu zasa to, čo nás nielen že nikam neposúva, ale aj degeneruje na ceste mužskosti i osobnostného rastu.

Tento mužský ideál sa vyznačuje ušľachtilou kultivovanosťou, zdvorilosťou, čestnosťou, láskavosťou, veľkodušnosťou a vnímavo dbá o potreby i pohodlie svojich blížnych, najmä žien. Nikdy neurazí city toho druhého.

Reč tela

06.02.2019

Komunikujeme aj bez slov, resp. spolu so slovami sa prezentujeme zapájaním reči tela. Výpovednú hodnotu o nás samých majú i charakteristiky reči. V interakcii s inými ľuďmi, čím viac prejavov zapájame, tým viac si nie sme schopní uvedomovať množstvo modalít, ktorými naraz vplývame na naše okolie. Často nedokážeme objektívne posúdiť, prečo, resp....

Komunikácia

06.02.2019

Ľudia vstupujú pomocou komunikácie do sociálnej interakcie. Správanie jedného človeka ovplyvňuje iného a naopak.