OrareM - vypracované témy stretnutí

Hranice

27.07.2023

Motto: "Drž si hranice vo vzťahoch (maj svoje, rešpektuj hranice iných), poznaj svoje osobné hranice (limity), posúvaj hranice v osobnostnom raste."

Môžeme mať tendenciu smerovať ku kompulzii, závislosti, osvojovať si a prejavovať sa rodovo atypickým správaním, podľahnúť takému spôsobu života, ktorým len odvádzame pozornosť od podstaty. Zo zábavy či prirodzenej túžby sa stáva ťažko ovládateľný zvyk, ťažko prekonateľný postoj, čo v podstate iba odvracia pozornosť od skutočného vnútorného stavu a...

Obsesie

14.06.2023

Nutkanie môže byť súčasťou vzorca správania, ktorým chceme čeliť situácii (opakuje sa v nej bolestivá alebo rušivá dynamika z detstva) v podvedomej snahe tento raz ju už zvládnuť/naplniť svoju potrebu/dostať to do normálu (zopakovaním pôvodnej skúsenosti alebo činnosti, v minulosti málo úspešnej alebo neúspešnej). Napríklad môžeme voliť pôvodné...

Obranné mechanizmy sú procesy odstraňovania úzkosti a ohrozenia, ktorých zmyslom je zachovať celistvosť a neporušenosť ega (akýsi sebazáchovný prostriedok obsiahnutý v ľudskej psychike). Ide v podstate o obranné mechanizmy ega, ktoré odrážajú spôsoby, akými sa jedinec nevôľovo vyrovnáva s náhlymi zmenami svojej vonkajšej alebo vnútornej reality...

Možno prežívame intenzívne pocity viny. Triezva, odosobnená myseľ prináša spomienky na udalosti posledných mesiacov, rokov a otvárajú sa tak pocity smútku, sklamania, hnevu či nenávisti nad tým, čo všetko sme urobili alebo neurobili, povedali alebo nepovedali. Je to čas, ktorý môžeme využiť na pomenovanie si toho, čo nebolo správne, čas na...

Ide o roly: spasiteľ - obeť - perzekútor, debaklovú hru, na ktorej máme podiel, alebo sa do nej necháme vtiahnuť. V každej role nájdeme precenenie až "zneužitie."