Telefonická poradňa pre gayov a bisexuálov

Od 1. 1. 2018 funguje telefonická poradňa pre mužov s homosexuálnou preferenciou alebo bisexuálnym správaním.

Je určená pre mužov:

  • od 18-teho roku života
  • ktorí sa o svojej sexuálnej orientácii, sexuálnych túžbach a sklamaniach spojených s homosexualitou nemajú s kým porozprávať, pretože reálne hrozí nepochopenie zo strany rodiny, známych
  • s problematickým napĺňaním potrieb
  • so zdravotným problémom súvisiacim so sexualitou či sexuálnym životom vrátane rizikového sexuálneho správania
  • v partnerstve alebo manželstve s opačným pohlavím, ktorí nezvládajú situáciu (nedarí sa im byť verný) alebo pociťujú ťarchu bisexuálnych predstáv, aktivít a pod.
  • ktorí chcú skoncovať s klamstvom, pretvárkou, sebaklamom a hraním aspoň pri jednej osobe v živote
  • so sexuálnou závislosťou a inak nezvládajúcich svoju sexualitu
  • ktorým homosexuálne túžby, prax, sklamania, pocity viny, hanby... bránia hlbšie prežívať vieru, myslieť pozitívne či držať sa osobného presvedčenia
  • ktorým negatívne skúsenosti, vnútorné zranenia, strach či zvyk bránia rozvíjať sa v danom pohlaví či osobnostne rásť

A ďalej je určená pre:

  • rodičov, súrodencov, partnerky alebo priateľov mužov s homosexuálnymi sklonmi

Čo je cieľom poradne?

Prijať, vypočuť, rešpektovať (hlavne vlastný prístup k osobnej homosexualite - niekto môže vnímať celú homosexualitu ako problém, iný ju žije, ako vie a chce, no vyskytol sa problém, s ktorým si nevie dať rady), prípadne poskytnúť spätnú väzbu či nasmerovať. Istotou je, že nikto nikomu nebude hovoriť, čo má robiť a čo urobil zle. Cieľom nie je radiť, ale počúvať.

Čo nie je cieľom poradne?

Cieľom nie je radiť v homosexuálnych partnerstvách (ako riešiť krízu vo vzťahu, ako si nájsť partnera a pod.). Určite to nie je partnerská poradňa ani vhodný cieľový objekt provokatérov. Je neprípustné dávať počúvajúcemu sexuálne návrhy, detailne mu popisovať erotické fantázie či zážitky, vypytovať sa na intímne záležitosti alebo masturbovať počas rozhovoru.

Kto bude na druhej strane?

Človek s adekvátnym vzdelaním, ktorý rozumie homosexualite.

Je to diskrétne?

Áno, je. Nevyžadujú sa mená a iné osobné údaje. Je možné zavolať z utajeného čísla. Obsah každého rozhovoru podlieha obojstrannej mlčanlivosti a v žiadnom prípade sa rozhovor nesmie nahrávať. Hovor je možné kedykoľvek zrušiť bez upozornenia, a to obomi stranami.

Je to bezplatné?

Za službu sa neplatí nič. Pokiaľ však nemáš voľné minúty alebo aktivovanú zľavu od svojho operátora, zaplatíš ako za klasický hovor do rovnakej či inej mobilnej siete podľa pravidiel operátora.

Môžem zavolať, kedy chcem?

Osoba na druhej strane bude pre volajúceho k dispozícii len každú stredu, v čase medzi 21:00 a 22:00 a každú nedeľu, v čase medzi 11:00 a 12:00. Je tomu tak preto, lebo túto poradňu pokrýva jediný človek, ktorý to robí zadarmo, ale aj preto, aby sa zabránilo telefonátom s rôznymi ponukami služieb a prieskumov v skoršej časti pracovného dňa (niekedy je to naozaj unavujúce). Číslo môže byť obsadené alebo nedostupné. Vtedy je potrebné zavolať o niekoľko minút neskôr alebo v najbližšom termíne. Týždenná až mesačná nedostupnosť bude vopred oznámená (na konci tejto sekcie, pod mobilným číslom).

Je táto poradňa nastálo?

Jej trvanie bude záležať od mnohých okolností a hlavne od záujmu o ňu.

Môžem napísať SMS alebo prostredníctvom čísla četovať?

Je možné oznámiť cez SMS svoj úmysel zavolať v určený deň (bez reakcie druhej strany). Četovať on-line možné nie je, nakoľko na písomnú komunikáciu slúžia e-maily. 

Hrozí mi riziko nepochopenia, odsúdenia, presviedčania alebo čohokoľvek, čo nechcem?

Na druhej strane bude vzdelaný človek so skúsenosťou v podobných typoch dialógov. Je to o tom, čo chce povedať volajúci, nie o tom, čo má na srdci alebo čomu verí čakajúci.

Prečo vôbec mám volať, ak nevidím vážny problém?

Poradňa je pre všetkých mužov s chuťou posúvať sa dopredu. Na to nikto nepotrebuje mať vážny dôvod ani problém. Iný pocit nadobudne každý, kto môže byť aspoň chvíľu celkom úprimný a sám sebou. Získava pravdivejší obraz o sebe pravdivým pohľadom na seba, problémy začnú byť menej desivé, sám sa naučí rozoznávať dobré od nesprávneho a získa viac síl urobiť správnu vec. Usporiadať si myšlienky vždy znamenalo mať vo svojom vnútri väčší poriadok, pokoj a otvorenejšiu myseľ. Ak nie bezprostredne po rozhovore, možno zajtra. A to všetko len vlastným pričinením a odvahou hovoriť o sebe pravdu. A kto si o sebe, naopak, myslí, že je na tom už dosť zle a niet mu pomoci, ten potrebuje vedieť, že každý zámok má svoj kľúč a každý trezor správnu kombináciu čísel, len nemusí byť jednoduché ich získať, vyrobiť či "resetovať." Takisto žiadne vnútro nie je také čierne, aby ho nebolo možné prefiltrovať. Kým trvá život, trvá aj nádej.

Jedným rozhovorom sa to končí?

V mnohých prípadoch áno, už len z toho dôvodu, že nie je možné volať mimo stanoveného času a nie je správne blokovať linku každý voľný termín. Volajúci však môže zanechať kontakt (krstné meno, e-mail a mesto, v ktorom by sa chcel stretávať), aby, ak sa naskytne príležitosť, mohla byť v budúcnosti uspokojená potreba alebo požiadavka, ktorú nenaplnil telefonický rozhovor (napríklad spoznať, stretnúť niekoho s podobnými problémami či postojmi zo svojho okolia, nastúpiť do programu OrareM a i.). Zanechať kontakt je možné aj mimo telefonického rozhovoru - kedykoľvek cez kontaktný formulár na webe (spomenúť, že už bol absolvovaný hovor, pripomenúť problém a rozviesť aktuálnu potrebu). Telefonický rozhovor môže byť v niektorých prípadoch úvodnou časťou s pokračovaním pri osobnom stretnutí.

Je to vždy na tebe, či sa chceš pýtať samého seba a čo spravíš so získanými informáciami o sebe samom - či ich zahodíš, zneužiješ, ale použiješ na skvalitnenie svojho života. Už to je úžasné, že hľadáš pravdu a chceš skvalitniť svoj život. Poslucháč je len tvojím svedkom pri tom, ako si kladieš otázky a odpovedáš na ne (ohľadom toho, čo si prežil, čo robíš a čo chceš robiť inak).

Na aké číslo môžem zavolať?

Mobilné číslo (operátor O2

+421944120255 (0944 120 255)


Obmedzenie telefonickej poradne v období od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021 

Ospravedlňujem sa za obmedzenie telefonickej poradne vo vyššie uvedenom termíne. Poradňa síce bude fungovať, ale v obmedzenom režime, preto odporúčam využiť písomný kontakt (bude istejší). 

Napísať je možné prostredníctvom stránkového kontaktného formulára alebo e-mailu.

Ďakujem za pochopenie a za obmedzenie sa ešte raz ospravedlňujem.