Vyhlásenie obyčajných homosexuálnych mužov

Nemáme radi lobing gay-aktivistov. Nechceme, aby boli homosexuáli nedotknuteľní, pretože sme takí istí ako ostatní muži. Nechceme nič legalizovať, vášnivo sa bozkávať na verejnosti, vychovávať deti matiek, ktoré nám ich porodia za tučné odmeny, chodiť do sprievodov ako šašovia...., pretože aj bez toho potrebujeme vynaložiť veľkú námahu, kým si nájdeme svoje miesto v živote i v spoločnosti. Nemáme to ľahké nielen sami v sebe, ale ani vo svojej komunite. Áno, sme rôznorodí, a väčšina z nás sa hanbí za výstrelky a prešľapy v správaní sa niektorých homosexuálnych jedincov. Nechceme prehlbovať syndróm hlučnej menšiny a mlčiacej väčšiny. Nechceme, aby z nás mala väčšina ešte väčší strach.

Chceme len pochopenie, elimináciu nepriateľských manier a posilnenie vzťahov s heterosexuálnymi mužmi, aby sme mohli slobodne hovoriť o svojich pocitoch, nemuseli sa báť odmietnutia či poníženia, aby sme sa ako rovnocenné skupiny mužov mohli vzájomne dopĺňať svojimi kvalitami a meniť sa v lepších ľudí.