Vyjadrenie obyčajných homosexuálnych mužov

...k aktuálnemu dianiu v spoločnosti pri problematike homosexuality. Prosím, šírte to ďalej, prípadne rozšírte rady tých, ktorí s týmto vyjadrením súhlasia. Spolu môžeme urobiť veci inak, lepšie a nie je potrebné sa pri tom zviditeľňovať a odhaľovať naše súkromie pred všetkými.

Nechceme, aby za nás niekto budoval kultúru, ktorá má označovať všetkých nás; kultúru so separátmi, symbolmi, znakmi a miestami, ktoré hovoria, že nepatríme k iným mužom. Správanie nehodné muža nemá nič spoločné s inou sexualitou a ide mimo nás.

Nie sme iní muži, sme muži, ktorí v boji proti medializovaným nezmyselnostiam ťahajú za kratší koniec, nakoľko nechceme zverejňovať svoju sexualitu. Preto nezneužívajte naše mlčanie a nehovorte za nás!

Nemáme radi lobing gay-aktivistov. Nechceme, aby boli homosexuáli nedotknuteľní, pretože sme takí istí ako ostatní muži. Nechceme nič legalizovať, vášnivo sa bozkávať na verejnosti, vychovávať deti matiek, ktoré nám ich porodia za tučné odmeny, chodiť do sprievodov ako šašovia...., pretože aj bez toho potrebujeme vynaložiť veľkú námahu, kým si nájdeme svoje miesto v živote i v spoločnosti. Nemáme to ľahké v rodinách, spoločnosti i medzi sebou, ale nie sme jedinou skupinou v spoločnosti, ktorá je stigmatizovaná. Áno, sme rôznorodí, a väčšina z nás sa hanbí za výstrelky a prešľapy v správaní sa niektorých homosexuálnych jedincov. Nechceme prehlbovať syndróm hlučnej menšiny a mlčiacej väčšiny. Nechceme, aby z nás mala väčšina ešte väčší strach.

Dokonca aj medzi nami sú takí, ktorí si neželajú, aby ich ženy automaticky zaraďovali k nedostupným. Pretože, nech to znie akokoľvek nelogicky, niektorí z nás by si radi založili rodinu, a to sa nepodarí bez partneriek, ktoré v nás neuvidia ani kúsok muža s jeho túžbami, potrebami i zraneniami. A rovnako si nikto neželá, aby nás iní muži preventívne vnímali ako menejcenných; bez toho, aby nám dali šancu. Sme to stále my, s tými istými kvalitami, s tou istou chuťou sa zdokonaľovať, len s inými sexuálnymi predstavami.

Chceme len pochopenie, elimináciu nepriateľských manier a posilnenie všetkých úrovní vzťahov (rodinných, pracovných, priateľských), vrátane vzťahov s heterosexuálnymi mužmi, aby sme mohli slobodne hovoriť o svojich pocitoch, nemuseli sa báť odmietnutia či poníženia, aby sme sa ako rovnocenné skupiny mužov mohli vzájomne dopĺňať svojimi kvalitami a meniť sa v lepších ľudí. Chceme a potrebujeme, aby naše rodiny i spoločnosť vnímali homosexualitu pravdivo a pristupovali k nej i k nám tak, aby to už nikoho nemuselo zraňovať.

Žiť v pokoji v spoločnosti je možné iba vtedy, ak sa naučíme aj v rámci komunity akceptovať svoje práva, pretože všetci nemáme rovnaké predstavy o živote a väčšina z nás chce, aby nás spoločnosť vnímala normálne prirodzenou, nie násilnou cestou. Tolerancia znamená rešpektovať aj našu vôľu zastaviť sa v týchto nezmyselných bojoch, a ak iní chcú ísť za hranice; žiadať výnimky, chcieť zmeniť duchovné i kultúrne dedičstvo, stáročia platné hodnoty, ktoré dávali silu prežiť v neľahkých časoch, zmeniť myslenie ľudí a zasahovať do ich slobody a presvedčenia, nech tak činia iba vo svojom mene.

Dištancujeme sa od klamstiev, používania manipulatívnych a neuvedomelých ťahov či spájania sa s inými, najmä genderovými aktivitami a skupinami.

Vnútorne nesúhlasíme s dodnes dostupnými webmi a zoznamkami pre homosexuálnu komunitu s takým poslaním, obsahom, v takom prevedení, a s takou "kontrolou," aké sú na trhu, ako i s takou verejnou prezentáciou homosexuality, aká je, nakoľko vidíme, koľko zla dokáže narobiť vnucovanie mylného názoru, kradnutie identity, šliapanie po integrite a presadzovanie sexu ako najvyššieho cieľa i za cenu klamstva, popretia seba, stavania mladého človeka pred voľbu samoty alebo prispôsobenia sa gay kultúre, z núdze, nevedomosti, zo zvyku, závislosti z túžby zapadnúť či poznať sa navzájom. Chýba nám dostupný priestor vybudovaný na skutočne silných a hodnotných základoch, no predovšetkým na pravde i morálnych zásadách, priestor, v ktorom je možné budovať, spájať, tvoriť a rásť po duševnej i duchovnej stránke s rešpektovaním našej skutočnej identity.

Áno, nemôžeme hovoriť za všetkých homosexuálov, tak ako ani niektorí mediálne známi a "vyvolení" (často s najnižším morálnym kreditom), nemôžu hovoriť za nás ostatných. Avšak čokoľvek sa im podarí v spoločnosti alebo v politike presadiť, ide mimo nás. Je to ich biznis, ktorý nie je v ničom originálny (iba kopíruje západnú kultúru) a nehľadí na skutočné potreby jednotlivca; človeka a muža v jednom. Preto žiadame, aby vo svojich verejných vystúpeniach hovorili len za seba a zdôraznili, že existuje veľká skupina mužov s homosexuálnymi sklonmi, ktorí si neprajú mať hovorcov a kohokoľvek pri presadzovaní niečoho, o čo nežiadali.