Vyrovnaní vs. nevyrovnaní ľudia

vyrovnaní ľudia

nadchnú sa i maličkosťami

dôverujú a odpúšťajú

doprajú

sú zodpovední za svoje chyby

rozprávajú najmä a pekných veciach a chvália iných

ľuďom sa nevyhýbajú a čelia konfliktom, efektívne sa bránia, ale iba ak je to potrebné

sústreďujú sa na život okolo seba a na iných ľudí, sú otvorení a hľadajú kompromisy

vedia, že čo dosiahli, je síce fajn, ale treba ísť ďalej pre svoju radosť, nikomu nič nedokazovať, vychutnávajú si relax

ak to je potrebné, priznajú si chybu

úspech je posúvaním osobných hraníc a o radosť z posunu dopredu

hovoria o hodnotách, o krásach života, o prírode, koníčkoch, ale aj o cieľoch a víziách ľudí, ktorých si vážia

prajú iným ľuďom úspech a šťastie

zdieľajú informácie a údaje, nechcú nič skrývať, sliediť ani číhať na omyly iného

majú síce rôzne sny, ale radšej zostávajú v prítomnosti, v ktorej si plnia čiastkové ciele

vyžarujú dobro, radosť a úsmev, radi sa smejú, otáčajú zlé na dobré, v ich prítomnosti človek pocíti úľavu, nezaťaží sa, ale odľahčí

majú predstavu a trpezlivo ju realizujú, neustále sa učia

ak cítia potreby zmeny, neboja sa ju uskutočniť, riadia sa intuíciou

tešia sa z osobných i spoločne dosiahnutých víťazstiev

myslia perspektívne a sú pripravení znášať dôsledky

konajú spontánne

dokážu ukontrolovať seba, aby neprekročili hranice, nepretvarujú sa, ale úctivo vyjadria to, do akej miery sú dnes použiteľní a prečo, prisľúbia nápravu, aby neranili

sú ústretoví, držia slovo, navrhnú, pýtajú sa na názor, nečakajú pasívne, čo bude, usmerňujú dialóg, sú dynamickí

sú priami, nepotešujúce informácie si overia a dávajú druhé šance

držia sa úprimnosti a hrajú čistú hru

cítia istotu, lebo veria svojim schopnostiam, poznajú svoju osobnostné kvality

vidia najmä svoje chyby a neradi súdia iných

radi ponúknu svoj čas iným a zmenia plán v ich prospech

sú húževnatí a prispôsobiví

nevyrovnaní ľudia

unikajú im maličkosti a radosť z nich

nedôverujú a hromadia v sebe každú krivdu

závidia

zo všetkého zlého vinia iných

radi sa sťažujú a kritizujú iných, sú citliví na zlo okolo seba a ťažko sa im spracováva

viac sa izolujú, unikajú pred problémami alebo ospravedlňujú svoje konanie, priťahujú konflikty, bránia sa preventívne

sú zameraní na seba, svoj svet, na presadenie svojho názoru a hájenie svojej pravdy

radi by dosiahli vrchol, aby ich na ňom iní videli, nemajú sa radi, zamestnávanú sa množstvom činností, aby nemuseli vnímať samotu či nepochopenie

majú tendenciu robiť sa lepšími, nerozprávať o svojich chybách

úspech je prostriedkom k dosiahnutiu väčšej priazne a pozornosti iných ľudí

rozprávajú veľa o sebe, o iných ľuďoch a o krivde, ktorá sa im pri nich stala, o práci, o problémoch a o tom, že nič nestíhajú

tajne dúfajú, že iní zlyhajú

zhromažďujú informácie, aby mali čím argumentovať alebo držať v šachu

nevedia, čo by mohli dosiahnuť, pretože si nedôverujú, berú všetko alebo nič

vyjadrujú nespokojnosť, smútok, zlosť, čakajú podraz, zhoršenie situácie, zaťažia negativizmom

majú všetko do detailov naplánované a chceli by to dosiahnuť čím skôr

vyčkávajú na vhodnú chvíľu, ale istota je istota, neradi riskujú

privlastňujú si zásluhy iných, chcú mať vo všetkom prvenstvo

premýšľajú nad tým, čo z toho budú mať alebo ako sa z toho bude dať vyvliecť

prehodnocujú, kalkulujú, sú pedantní a úzkoprsí, neradi opúšťajú stereotyp

majú problém s vyjadrovaním emócií - buď nimi ľudí zasypávajú alebo pôsobia chladne, nezaujato až namyslene, konajú unáhlene, ich pocity sú pre nich najdôležitejšie

majú tendenciu prehodnocovať, meniť názory, stiahnuť sa, sú ustráchaní, boja sa konfrontácie, a tak nehovoria, čo si myslia

sú podozrievaví, príliš opatrní a porovnávajú

sú náladoví a často niečo hrajú

často sa cítia ohrozene a neisto

sú veľmi nároční na iných, radi ich hodnotia

chcú, aby si na nich iní našli čas a pristupovali k nim podľa ich predstáv

sú strnulí a slabo adaptívni