Zdravie homosexuála

A. Telesné zdravie

Sexuálne aktívne či pasívne žijúci homosexuáli sú náchylnejší ochorieť fyzicky a/alebo duševne, resp. zhoršiť si svoj zdravotný stav.

Nezdravé sexuálne praktiky sa vyskytujú rovnako medzi heterosexuálmi, ako aj medzi homosexuálmi, avšak väčšie nebezpečenstvo číha práve na pohlavne aktívne žijúcich homosexuálov vďaka spôsobu ich pohlavného života so špecifickými sexuálnymi praktikami a/alebo psychickej nepohode, čo sa odráža aj na kvalite a dĺžke ich života.

Na celom svete zomrie na rakovinu takmer 8 miliónov ľudí ročne, desiatky miliónov ľudí trpia syndrómom získanej imunitnej nedostatočnosti - AIDS (z toho asi 2 milióny HIV+ ľudí ročne následkom ďalších ochorení zomiera) a stovky miliónov ľudí sa trápia vďaka funkčnej nervovej poruche. Ak však vezmeme do úvahy iba komunitu gayov na celom svete a preskúmame ich telesný aj duševný zdravotný stav, odhalíme nečakané.

Je potrebné si uvedomiť, že aj keď homosexuáli tvoria iba 4% celej ľudskej populácie, výskyt pohlavne prenosných ochorení (STDs) je v rámci tejto menšiny (celosvetovo, globálne) alarmujúci (v porovnaní s rovnako veľkou vzorkou heterosexuálnych mužov).

Muži, ktorí majú sex s viacerými mužmi sú vo väčšom nebezpečenstve ohrozenia zdravia než heterosexuálni muži s promiskuitným spôsobom života, a to nielen kvôli ich promiskuite, ale aj kvôli samotným homosexuálnym mileneckým praktikám (penis - anál, ústa - penis, ruka - anál, ústa - anál atď.). Kontakt ústa - anál je dôvodom relatívne vysokej incidencie chorôb spôsobených črevnými patogénmi. Aj drobná ranka podporuje prienik mikroorganizmov do tela hostiteľa a môže viesť k vzniku primárnych syfilitických lézií v anogenitálnej (anogenitálny - týkajúci sa vonkajších pohlavných orgánov a anusu) oblasti. Poranenie je navyše často spôsobené cudzími telesami, ako sú stimulátory rozkoše od výmyslu sveta a fantázie milencov, piercing a iné "ozdoby" penisu, jeho protézy a náhrady. Jemné a bohato prekrvené steny konečníka ľahko poškodí už len trenie samotného penisu s použitím alebo bez použitia kondómu a lubrikantu (lubrikant tomu nedokáže úplne zabrániť).

Pri styku penis - anál, ktorý je medzi gaymi sexuálnou praktikou číslo jeden, dochádza k zmenám, ktoré človek spočiatku ani nezaregistruje (môže pociťovať jemné pálenie alebo bolesť), ale ktoré môžu časom viesť k nezvratnému poškodeniu štruktúry a fyziológie konečníka. Ten nie je na takúto a podobné činnosti morfologicky a funkčne prispôsobený. Nezvláda trenie a rozpínanie tak dobre, ako histologická štruktúra pošvy. Sliznica (tunica mucosa) hrubého čreva je tvorená jednovrstvovým cylindrickým epitelom buniek (enterocytov) a pod ňou nachádzajúca sa tunica muscularis zasa dvomi vrstvami hladkej svaloviny. Sliznica pošvy je naopak tvorená viacvrstvovým plochým epitelom a kolagénovým väzivom, ktoré znášajú rozpínanie a trenie bez poškodenia. Funkciou konečníka, na ktorú je anatomicky uspôsobený, je iba udržiavať stolicu až do okamihu akcie vyprázdňovacieho reflexu. Opakovanými poraneniami jeho sliznice, trením a rozťahovaním, sa postupne stráca svalový tonus zvierača (sphincter), čo môže viesť k samovoľnému prenikaniu (presakovaniu) stolice von z tela.

Ako už bolo uvedené, povrch sliznice hrubého čreva je tvorený iba jednou vrstvou buniek, pod ktorou sa už nachádza tkanivo bohaté na spleť vlásočníc a malých ciev. Poranenie trením penisu o sliznicu konečníka a následná infekcia preniknutím mikroorganizmov z fekálií do krvi človeka je preto bežnou realitou.

Ďalej je známe, že ejakulát obsahuje komponenty, ktoré pôsobia ako imunosupresíva (potláčajú imunitnú odpoveď organizmu), čo prirodzene umožňuje spermiám preniknúť do tela ženy bez toho, aby u nej vyvolali imunitnú odpoveď. Avšak v prípade poranenia konečníka, táto inhibičná vlastnosť ejakulátu (pri nechránenom pohlavnom styku), nie je žiaduca.

Sexuálna praktika penis (alebo jeho náhrada) - anál teda vo výraznej miere prispieva k oveľa efektívnejšiemu prenosu rôznych infekcií do tela hostiteľa v porovnaní s praktikami prirodzenej súlože medzi mužom a ženou (okrem HIV).

Zoznam ochorení (pôvodcov ochorení) ako výsledok análneho pohlavného styku:

rakovina konečníka

Chlamydia trachomatis (G- baktéria),

- 50% mužov nemá žiadne príznaky

- neobvyklý výtok z penisu

- rezanie alebo pálenie pri močení

- časté močenie alebo problém udržať moč

- napätie alebo bolesť v semenníkoch

- časté zápaly močovej trubice

- zápal nadsemenníka (epididymitída), v krajnom prípade až sterilita

- zápal prostaty (prostatitída)

- zápaly kĺbov, najmä kolena alebo lakťa (reaktívna artritída)

Cryptosporidium parvum (črevný prvok spôsobujúci hnačky)

Giardia lamblia (bičíkovec črevný; strata tukov, bielkovín a vitamínov)

genitálny herpes (Herpes Simplex Virus, HSV II)

HIV (Human Immunodeficiency Virus)

HPV (Human Papilloma Virus)

Isospora belli (črevná kokcidióza, izosporóza)

mikrosporídie (prvoky, mikrosporidióza - najmä u pacientov s AIDS)

kvapavka

vírusová hepatitída typu B alebo C

syfilis

hemoroidy

análna fisúra (bolestivá trhlina v oblasti konečníka)

proktitída (akútna, chronická, kombinovaná s iným ochorením)

anorektálne poranenie

Rakovina konečníka je výsledkom infekcie spôsobenej niektorými podtypmi ľudského papiloma vírusu (HPV), ktoré sú známe ako vírusové karcinogény. Počet infikovaných homosexuálnych mužov je 10-krát vyšší ako počet infikovaných heterosexuálnych mužov a stále rastie.

Po styku orál - anál sa môžu vyskytnúť:

parazitické a iné črevné infekcie

"Gay bowel syndróm" (súhrnné označenie pre rôzne typy pohlavne prenosných perianálnych a rektálnych ochorení a pohlavných tráum homosexuálnych pacientov)

hepatitída typu A

Giardia lamblia

Entamoeba histolytica (améba vyvolávajúca tzv. amébovú úplavicu. Chronický priebeh amebózy môže byť mylne považovaný za enterokolitídu (zápal čriev), gastritídu (zápal sliznice žalúdka) a pod. V stene hrubého čreva môže vzniknúť tvrdý amebóm obsahujúci prvoky. Medzi najčastejšie komplikácie črevnej formy amebózy patrí prolaps rekta (konečníka) a perforácia vredu s následnou peritonitídou (zápal pobrušnice). U človeka sa vyskytuje v dvoch formách. Forma minuta - trofozoid o veľkosti 10-20 μm, tvorí štvorjadrové cysty, ktoré slúžia ako zdroj infekcie. Forma dysenterica magna - patogénna forma, trofozoid o veľkosti 20-40 μm, ktorý vniká do sliznice čreva a deštruuje bunky. Netvorí cysty. Krvou preniká do ďalších orgánov (pečeň, pľúca, mozog a i.) a spôsobuje ďalšie komplikácie.

Epstein-Barrovej vírus (EBV, onkogénny herpetický vírus)

Neisseria meningitides (G-, meningokokcémia je sprevádzaná príznakmi intoxikácie uvoľneným endotoxínom, u ktorého bolo preukázané, že jeho toxicita je vyššia ako u endotoxínu enterobaktérií. Meningokokcémia len vzácne vedie ku vzniku hnisavej meningitídy. Závažnosť klinického ochorenia má širokú škálu, od nosičstva po smrteľné a perakútne (veľmi prudko) prebiehajúce meningitídy a septický šok.

Campylobacter jejuni a C. coli (enteritída, črevný katar)

Ľudský herpes vírus - Human Herpes Virus 8 (HHV-8) spôsobuje ochorenie, ktoré sa vyskytuje výlučne medzi homosexuálmi. Vedci potvrdili, že mnoho homosexuálnych pacientov s AIDS trpí - predtým veľmi ojedinelou formou rakoviny - Kapošiho sarkómom. HIV+ muži dôsledkom sexuálneho kontaktu s infikovanými ženami alebo dôsledkom intravenózne aplikovaných drog nesterilnými ihlami v prípade ťažko drogovo závislých osôb, majú túto formu rakoviny pomerne vzácne. Recentné štúdie potvrdzujú, že Kapošiho sarkóm je možným následkom predchádzajúcej infekcie vírusom HHV-8. Istý medicínsky žurnál (New England Journal of Medicine) uvádza, že 38% testovaných mužov žijúcich v San Franciscu, ktorí mali za posledných 5 rokov akýkoľvek homosexuálny kontakt (a zvyčajne nie jeden), prekonali infekciu spôsobenú týmto vírusom, kým žiaden testovaný heterosexuál pozitívny nebol. Výsledkom tejto štúdie je, že polovicu mužov s HIV a HHV-8 môže v priebehu ďalších desiatich rokov postihnúť aj táto či iná forma rakoviny. I keď vedci ešte nevedia s istotou potvrdiť, ktoré sexuálne praktiky sú pre prenos tohto vírusu najrizikovejšie, existuje dôvodné podozrenie, že vírus sa prenáša via saliva, teda prostredníctvom slín (ktoré sa dostanú do rozdráždeného konečníka a do krvného obehu cez drobné ranky; lízanie análu, "nasliňovanie" penisu).

"Fisting" (vkladanie ruky alebo celého predlaktia do rekta) je tiež pomerne riziková technika. Hrozí pri ňom (častejšie ako pri análnom styku) vznik trhlín a nedostatočnosť funkcie análneho zvierača, infekcie, zápaly a zvýšenie susceptibility (náchylnosti) k pohlavne prenosným ochoreniam.

Fekálne a sadistické techniky radšej vynechávam.

Dôležité upozornenie: Boľavé hrdlo nemusí hneď znamenať chrípku či angínu, ale promiskuitný pacient by mal svojho lekára informovať aj o svojom prípadnom orálnom či análnom styku v nedávnej minulosti. Podobne by tomu malo byť aj v prípade problému zdanlivých hemoroidov. Opäť by nemal opomenúť svoje sexuálne praktiky, aby lekár mohol zvážiť podrobnejšie vyšetrenie a včasne podchytiť prípadné počiatočné štádium rakoviny konečníka, rektálnej kvapavky alebo chlamýdií, príznaky prítomnosti ktorých by mohli byť mylne považované za "banálny" problém už spomínaných hemoroidov. Navyše bolo potvrdené, že rektálny a hrdlový prejav (faryngeálna gonorea) kvapavky sú bez symptómov až v 75% prípadov.

Pozn.: Zdravotné riziká lesbickým žien sú veľmi málo zdokumentované, ich výskyt je nižší (čo súvisí aj s iným štýlom života lesbických žien a ich nižším počtom v porovnaní s počtom homosexuálnych mužov) a tiež neboli pozorované výrazné extrémy promiskuitného života pri tých lesbických ženách, ktoré vyhľadávajú výlučne homosexuálne kontakty. Problémom je teda otázka, kto je vlastne lesbická žena, keďže drvivá väčšina takýchto žien už mala sexuálne kontakty s mužmi. Austrálski výskumníci zistili, že iba 7% lesbických žien ešte nikdy nemalo pohlavný kontakt s mužom. Ony dokonca zvyčajne počas života vystriedali v priemere viac ako 50 sexuálnych partnerov (mužov), čo je asi dvakrát viac, ako je priemer v prípade heterosexuálnych žien. Predovšetkým týmto sa zvyšovala pravdepodobnosť, že sa infikujú vírusom HIV - pri sexuálnom kontakte s HIV+ mužmi; heterosexuálmi, bisexuálmi alebo drogovo závislými.

Časté následky ženskej homosexuality:

bakteriálna vaginóza

hepatitída typu B alebo C

ťažká závislosť na nikotíne

alkoholizmus

drogová závislosť

prostitúcia

Istá štúdia zameraná na ženy, ktoré mali sex iba so ženami za posledných 12 mesiacov odhaľuje v 30% prípadoch výskyt bakteriálnej vaginózy. Bakteriálna vaginóza je asociovaná s vyšším rizikom zápalových ochorení panvovej dutiny. Lesbické ženy však zvyčajne trpia pohlavne prenosnými ochoreniami približne rovnako ako hociktoré iné ženy heterosexuálne a promiskuitné. Doposiaľ neboli pozorované žiadne špecifiká.

B. Duševné zdravie

Viacero štúdií potvrdzuje častý výskyt duševnej nepohody až rôznych porúch (ťažké depresie, drogová závislosť, pokusy o samovraždu) u homosexuálne cítiacich osôb. Vinu za tento fakt je pomerne jednoduché pripisovať spoločnosti a jej negatívnemu postoju k danej problematike, ktorý sa ostro dotýka duše širokej gay-verejnosti a spôsobuje ráznu obhajobu i toho, čo sa vo svetle logiky obhájiť ani nedá, aj keď neschvaľujem narážky a útoky ani jednej zo zúčastnených strán. Môže za to skutočne homofóbia? Aj keď tá nemôže byť opomenutá, zďaleka nie je jedinou príčinou možného zlého, prípadne zhoršujúceho sa psychického zdravia najmä mladých homosexuálov.

Rozsiahla holandská štúdia výrazne spochybňuje hypotézu, že homofóbia je príčinou psychiatrických ochorení gayov a lesbičiek. Napriek tomu, že Holandsko patrí v tomto smere k benevolentnejším krajinám, keďže homosexuálne páry sa tu môžu legálne sobášiť, existuje tu vysoké percento výskytu psychických ochorení, spojených s homosexuálnym životom a správaním sa, ktoré nemôžu mať nič spoločné s homofóbiou či tlakom spoločnosti na ich vnútornú premenu. V porovnaní s kontrolnou vzorkou opýtaných mužov, ktorí v období aspoň jedného roka pred rozhovorom nemali žiadnu homosexuálnu známosť, muži, ktorí mali akýkoľvek homosexuálny kontakt počas jedného roka, mali väčší sklon k depresiám, bipolárnej poruche osobnosti, panickej poruche, agorafóbii (strach z otvoreného priestranstva) či k obsedantno-kompulzívnej poruche. Ženy zasa trpeli depresiami, sociálnou fóbiou alebo alkoholizmom. Tiež bolo zistené, že homosexualita nie je asociovaná so psychickými problémami len počas adolescencie a mecítma (obdobie mladej dospelosti), ako sa spočiatku predpokladalo, ale títo ľudia sú náchylní k psychickým problémom takmer po celý svoj život. Zvyčajne majú nižšiu schopnosť úspešne zvládať stres a vhodnými činnosťami uvoľňovať nahromadené psychické napätie.

Akékoľvek ohrozenie stavu duševnej pohody, ktoré je navyše dlhotrvajúce a akákoľvek závislosť (od sexuálnej až po látkovú) zvyšuje riziko ublíženia si z nevedomosti, nedbanlivosti, resp. z dôvodu straty kontroly nad sebou samým (od zhoršenia psychického stavu po ohrozenie zdravia i života, napr. nakazením sa vírusom HIV).

Kým v heterosexuálnych vzťahoch v manželskom súžití prevláda monogamia (hoci vzrastajúce percento rozvodovosti je neprehliadnuteľné), monogamia GLB párov je takmer vzácna, najmä čo sa týka mužov. Páry, ktoré sú spolu viac ako päť rokov si zvyčajne tolerujú aspoň občasné, ak nie pravidelné promiskuitné správanie. Kto pozná aspoň zopár homosexuálnych párov, máloktorí nenavštevujú gay bary buď spoločne alebo (častejšie) osve, alebo nevyhľadávajú spoločnosť iných gayov iným spôsobom. Pre niektorých sú to len akési (neurotické) rituálne praktiky, avšak pre mnohých výsledok ťažkej sexuálnej závislosti pri úplnom popretí seba a svojej dôstojnosti.

Koncept monogamie bez vernosti sa možno páči málokomu, ale vyhovuje neurotickej povahe homosexuála, ktorý stále niečo hľadá a nebude spokojný, kým to nenájde. Až 46% homosexuálov žijúcich vo vzťahu potrebuje mať tzv. primárneho partnera, akúsi istotu, kým ďalšie súbežné sexuálne aféry majú byť chápané iba ako "úlety" na uvoľnenie napätia. Takto zmýšľa a koná počas prvého roka spoločného života až 66% homosexuálnych osôb vo vzťahu. Dané percento sa šplhá až na 90 v prípade, že partneri spolu vydržia viac ako 5 rokov. Priemerný GLB vzťah trvá podľa výskumov zvyčajne veľmi krátko (iba 15% mužov a 17,3% žien zažilo vzťah, ktorý trval viac než 3 roky).

(Ak sa zaujímate o pramene kľúčových informácií tohto článku, nájdete ich v dolnej časti článku The Health Risks of Gay Sex, ktorý napísal Dr. John R. Diggs, Jr.)