Ako k synovi pristupovať, ak manželkin prístup je iný?

Všimnime si materský a otcovský prístup k spoločne vychovávanému synovi a pri akých prístupoch sa obaja rodičia stretnú.

Syn potrebuje zažívať oba kontrasty, ale od správneho pohlavia a v rovnováhe s rozdielnym prístupom druhého rodiča a v rešpekte k nemu.

Nie je dobré, ak sa otec tohto prístupu nedrží, ak prenecháva väčší priestor tomu matkinmu, prípadne ho sám pri výchove využíva častejšie. Syna to negatívne ovplyvní na celý život.

Nie je dobré, ak matka chce nahradiť vo všetkom synovi otca, ak zabráni vstupu otca alebo iného muža do jeho života, rozvoju hlbokého vzťahu s ním pri rozdielnom prístupe a smerovaniu ho nie podľa jej predstáv. Syna to negatívne ovplyvní na celý život.