Verejne dostupné informácie a kontakt


Kontaktný formulár


Zopár informácií a e-mail

chlap, ktorý píše nielen pre iných chlapov, môžeš mi tykať

Bratislava (stretnutie inde, najmä na východe, dohodou)

iný kontakt sa poskytne/stretnutie sa dohodne iba cez e-mail

info@chlapom.sk, chlapom@chlapom.sk

ty a ja sme viazaní mlčanlivosťou (nerozprávame tretím osobám 

o súkromných údajoch a osobných citlivých informáciách)