Čoho sa chlapi boja?

Muž neuteká, rieši. Muž nerieši viac ako koná. Muž sa nebojí, nerobí veci, pre ktoré sa musí hanbiť. Chlap sa neotáča chrbtom, ale čelom. Chlap nekončí definitívne, ale začína inak. Chlap bojuje, aby sa nemusel hanbiť za to, čo robí. Čo je to za chlapa, keď sa bojí? Načo mu je jeho sila, keď neobháji hodnoty a neubráni slabších? Kde je jeho hrdosť, keď klame? Kde je jeho originalita, keď sa opičí? Kde je jeho čaro, keď má v očiach smútok a v duši temnotu?

Keď si uvedomíme, že aj vďaka testosterónu žijeme kratšie ako ženy, bolo by fajn, keby táto daň za mužskosť za niečo stála.


10 vecí, od ktorých muž uteká:

1. od problémov, trápenia, bolesti, bolesti z lásky a pre lásku

2. pred zodpovednosťou

3. pred sklamaním

4. pred ponížením a hanbou

5. pred pravdou dotýkajúcou sa ega

6. pred samotou

7. pred zlyhaním v čomkoľvek

8. pred pocitom viny, pokorou, uznaním omylu s pokáním

9. pred záväzkom, stratou vnútornej slobody

10. pred inakosťou


10 vecí, za ktoré sa muž hanbí, ktorých sa obáva a ktoré ho robia zraniteľným:

1. Čo povedia iní, bojí sa výsmechu, poníženia, ohovárania.

- Preto nehovorí o tom, čo robí, ak to nie je dostatočne sebecké či hodné mylného obrazu chlapa vytváraného partiami.

- Preto muži medzi sebou neobľubujú pravdu. V partiách sa veci nafukujú, vymýšľajú sa historky, ktoré posilňujú mužské ego. Ak sa nemá v partii čím pochváliť, nebude sa chváliť hodnotami, aby nebol na posmech. Musí si vymýšľať, čoho všetkého je schopný, aby sa ho iní mohli báť, mali rešpekt, aby ho pochválili za jeho výkon.

- Preto poprie nielen pravdu, ale aj seba.

- Preto zakrýva akýkoľvek neúspech.

2. Za svoj vzhľad; tvár, postavu, imidž.

- Preto je to uzavretá téma dovtedy, kým ju sám neotvorí. Ak pochopí, že jednoducho potrebuje zmenu, zabudne na výhovorky, prekoná strach navštíviť posilňovňu, strach zo zranenia pri športe, špiny, hrubej sily atď. Začne sa hýbať kvôli sebe, nie kvôli iným. Iba pri vážnych chybách podstúpi plastickú korekciu, pretože si vie obľúbiť svoju originalitu. Nie je slepý. Mení na sebe to, čo meniť má. Ak trávi pred zrkadlom viac času ako žena, hanbí sa za to. Ešte viac sa hanbí za to, keď sa bojí zmeny alebo sa domnieva, že na to jednoducho nemá.

3. Za bývanie s rodičmi a finančnú nesamostatnosť.

- Ponižujúce je všetko, čo znižuje kredit sebestačného a silného muža.

4. Za malú sexuálnu skúsenosť či nízky počet sexuálnych partnerov.

- Preto uvádza viac skúseností a sexuálnych partnerov, ako je pravda. Nebyť žiadaný či vedieť ovládať svoje libido sa nemusí páčiť iným.

5. Za pomalý alebo žiadny kariérny rast, nízky zárobok.

- Mužovi nejde o to, aby bol na vrchole - postačí pocit, že má tú možnosť. Dôležitejšie je, aby dosiahol rešpekt v práci, obdiv známych a priateľov.

6. Za zanedbateľný počet priateľov.

- Preto sú mu priatelia aj tí, ktorých by inak za priateľov nepovažoval.

7. Za nefunkčný vzťah, nenaplnený sexuálny život či málo atraktívnu partnerku pre neho i pre iných mužov, za subjektívne malý penis.

- Preto je problém zájsť za odborníkom či komukoľvek to vešať na nos. Prijateľnejšie je nájsť si inú "spriaznenú dušu," ktorá "lieči."

8. Za nezáživný "slušný život," nezneužívanie situácií vo svoj prospech, dobré skutky.

- Ťažko sa mu prijíma, že niekto žije dobrodružnejší život a má sa lepšie ako on, pretože sa domnieva, že s čestnosťou, úprimnosťou, pravdovravnosťou sa v dnešnom svete veľa dosiahnuť nedá. Navyše mu chýba vzrušenie a sebarealizácia.

9. Za strach či rešpekt pred niekým/niečím.

- Nehovorí o svojom strachu, aby sa neponížil či neklesol v očiach iných.

10. Za nezáujem o šport, techniku, fyzickú neobratnosť, takmer žiadnu manuálnu zručnosť, za prílišnú starostlivosť o seba, za čokoľvek, čo dlho nebolo a stále nie je u muža bežné.

- Dnes to začína byť čoraz viac akceptovateľné. Vždy závisí od komplexného dojmu; od spojenia osobnosti s aktivitami, ktoré uprednostňuje, od podmienok, za akých ich realizuje, od situácií, v ktorých má možnosť prejaviť sa atď.