Anamnézy mužov s homosexuálnymi sklonmi alebo Príbehy zranenej mužskosti

1.

Profil matky: najmladšia zo 4 detí, jediná, ktorá nešla na VŠ, z harmonickej rodiny, otec poľovník a vojenský dôstojník, dobré vzťahy s rodičmi a súrodencami, prvorodička v 35 rokoch, citovo naviazaná na syna - jedináčika, manželom pravidelne verbálne ponižovaná, kritizuje manžela pred synom

Profil otca: 4 razy ženatý, prvá manželka zomrela, zostal sám na 4 deti, potom sa 2-krát oženil a rozviedol, s poslednou manželkou žil až do svojej smrti, od poslednej manželky starší o viac ako 20 rokov, z ostatným manželstiev vzišlo po jednom dieťati, ľahko sa rozčúli, neznesie nesúhlas, všetci okolo neho sú hlúpi, iba on je "geroj," časté verbálne útoky a sarkastické poznámky na manželku a syna, snaha sa necení, cení sa len výsledok

Pohľad na rodičov a rodinu zvonku: v podstate normálna rodina, v ktorej prebiehajú aj hádky, všetci si plnia svoje povinnosti

Ja

Narodenie - 1985 - komplikovaný pôrod a najmä popôrodné komplikácie, na ktoré som takmer zomrel, z matkinej strany som bol chcené dieťa, z otcovej neviem

Pred nástupom do MŠ - veľmi často chorý a doma, nemožnosť chodiť do jasieľ kvôli oslabenej imunite

Predškolské zariadenie - veľmi málo spomienok z tohto obdobia, zo začiatku pokakanie rovno vo dverách škôlky, aby som mohol byť dlhšie s mamou, no v kolektíve som nemal problém sa zaradiť

Základná škola - 1991 - 2000 - viac-menej som zapadol do kolektívu, niektorí spolužiaci ma šikanovali, ale netrvalo to dlho, 3-krát zaľúbenie do dievčaťa, z toho dva razy do tej istej spolužiačky, veľká časť triedy ma oslovovala prezývkou odvodenou od priezviska, ktorá na mňa v podaní niektorých spolužiakov pôsobila ponižujúco, kritizovaný otcom za študijné výsledky, neznášal som telesnú, veľký sen o povolaní učiteľa, od niektorých vysmievaný za nadváhu, čo prestalo po schudnutí, fascinácia mužským telom, ktorá sa v puberte erotizovala, od asi 10 rokov závislosť na masturbácii, ktorá sa v puberte vystupňovala a pridala a k nej závislosť na porne, v 8. triede prerástol vzťah s najlepším kamarátom a spolužiakom do sexuálneho vzťahu, kritizovaný otcom za neúspechy, najmä školské, úspešná snaha vyniknúť v predmetoch, ktoré ma bavia, ukončenie ZŠ s pocitom satisfakcie, nakoľko som skončil lepšie ako premiantka triedy

Stredná škola - 2000 - 2004 - najprv radosť zo zmeny prostredia a možnosti začať s čistým štítom, postupne vysmievanie od niektorých spolužiakov, omnoho citlivejší na kritiku študijných výsledkov od otca, zanechanie sexuálneho vzťahu, snaha žiť čisto úspešná na niekoľko mesačné obdobia striedané s pádmi, v prvom ročníku povinné plávanie - pozeranie sa po spolužiakoch v šatni, túžba po hlbokom priateľstve, ale neschopnosť o to požiadať vytipovaného chalana, zaľúbenie sa do kamaráta s kresťanského spoločenstva, otec mi raz v opitom stave povedal, že nie je môj biologický otec, pred maturitou veľmi veľká nerozhodnosť o tom kam ísť na VŠ, obrovský pocit satisfakcie za samé jednotky na maturite

Vysoká škola - 2004 - 2009 - so spolužiakmi aj so spolubývajúcimi na internáte dobré vzťahy, kulminácia sexuálnej závislosti - okrem porna a masturbácie aj erotický chat a kompulzívny jednorazový sex, vyhýbanie sa vzťahu s mužom kvôli morálnym zásadám, opakované pády v sexuálnej oblasti prežívané dosť ťažko, v rámci kresťanského spoločenstva ľahšie nadviazanie dôverných vzťahov s dievčatami ako s chlapcami, čo sa študijných výsledkov týka - kritika od otca len v prípade neurobenia skúšky, neustále opakovanie viet: "Nájdi si bohatú frajerku s domom!" "Ty sa nikdy neoženíš!", počas šoférovania neustále "kibicovanie" zo strany otca

Doktorandské štúdium - 2010 - 2014 - otec ma pred druhými chválil, že som šiel na Erazmus do Viedne a že stíham popri doktoráte aj druhú VŠ externe a aj jazykovku, jeho správanie doma bolo stále rovnaké

Smrť otca - 2014 - prekonanie bolesti a smútku po pol roku, hnev, že som mu nestihol vykričať určité veci, že som nenabral odvahu postaviť sa mu na odpor, matka sa na mňa ešte viac pripútala, tiež po polroku absolvovanie duchovnej obnovy o mužskej spiritualite, na ktorej som bol uzdravený z odmietania vlastnej mužnosti a následne zaľúbenie do dievčaťa (po 15 rokoch citových vzplanutí len ku chlapcom) a objavenie vlastnej potlačenej heterosexuality

Pobyt v zahraničí - 2015 - 2017 - splnenie veľkej túžby, matka ma prosila, aby som nešiel, o to viac som vnímal, že tam mám ísť, definitívne osamostatnenie sa, opätovné zaľúbenie sa do dievčaťa napriek pochybnostiam, či som toho ešte schopný, zdanlivé víťazstvo nad sexuálnou závislosťou, navštevovanie 12-korkového programu pre homosexuálov Courage

Posledných desať rokov všeobecne - problém s neprijatím seba, nerozhodnosťou (najmä v zásadných životných otázkach ohľadom budúcnosti) a pocitom menejcennosti, prežívanie vlastnej homosexuality ako nechcenej krvácajúcej stigmy, o ktorej môžem povedať len málokomu, pocit, že nie som úprimný, keď to o mne druhí nevedia, kladenie si otázky či by ma ostatní prijali takého, aký som, keby to o mne vedeli, pocit "nikto ma nemá rád a nikto mi nerozumie", postupné zmierenie sa s vlastnou homosexualitou, ustavičné neúspešné snahy prestať so sexuálnou závislosťou, sexuálna aktivita ako kompenzácia stresu, frustrácie, negatívnych emócií, nudy a pocitu, že nie som milovaný, zautomatizovanie pozerania porna pri pustení PC, postupné prežívanie nárastu heterosexuality, ale len veľmi mierneho poklesu homosexuality, posledného trištvrte roka člen anonymných sexholikov, postupné uzdravovanie zo závislosti, kulminácia abstinenčných príznakov v období november 2017 - február 2018

Definovanie vlastnej sexuálnej orientácie - keďže som schopný sa zaľúbiť aj do muža aj do ženy, dlho som nevedel, ako mám moju orientáciu definovať, najprv som ju označoval iba ako homosexuálne sklony, v dospelosti som sa definoval ako homosexuál, najprv som mal pocit, že som konečne k sebe úprimný, po rokoch mi to však prišlo iba ako nálepka, s ktorou som sa nikdy nestotožnil, a ktorá ma nevystihuje, takže som sa opäť vrátil k označeniu "homosexuálne sklony", rozhodne sa odmietam označiť ako bisexuál, nakoľko moja orientácia nie je 50 : 50. V rámci Kysneyho škály sa približujem viac k homosexualite, no netrápim sa otázkou, kde presne na tejto škále by som mal urobiť čiarku a je mi to jedno, homosexualitu beriem ako fakt, nepotrebujem sa zaoberať tým, na koľko % som hetero a na koľko % homo

Prežívanie vlastnej homosexuality - viac idolatria mužského tela, najmä genitálií, ako orientácia, prepojenie na odmietanie vlastnej mužnosti, na druhých mužoch ma priťahuje buď chlapčenskosť a nevinnosť, alebo evidentná mužnosť (riadny chlap, najmä čo sa vzhľadu týka), ideálna predstava muža: chlapčenská tvár, ale mužné telo (najmä veľká hruď), veľké genitálie

2.

Profil matky: z mnohodetnej rodiny s otcom alkoholikom, od detstva psychické problémy, neschopnosť budovať zdravý vzťah s mužmi kvôli otcovi, ofenzívne výpady smerom k mužom, prostosť, bigotnosť, neurotickosť, výkyvy nálad, neadekvátne reakcie a vyjadrovanie emócií = zranená ženskosť

Profil otca: tvrdohlavosť, skreslené predstavy o realite, vyrastal v prostredí s otcom alkoholikom, vychovávaný starou mamou, prijatý kolektívom neskôr, ako dospievajúci chránil matku pred otcom, matka sa ho po svadbe s neodobrenou ženou zriekla, tvrdohlavý po nej, nesamostatnosť, prostosť, nerozhodnosť, ľahké psychické poruchy, žijúci vo svojom svete, emocionálne chladný = zranená mužskosť

Pohľad na rodičov a rodinu zvonku: milujúca matka s morálnymi zásadami, nesmelší chlap, ktorý zabezpečuje rodinu a plní si všetky základné povinnosti voči nej

Ja

Narodenie - 1985 - komplikovaný pôrod, narodenie krátko po smrti maminej sestry, do prostredia, v ktorom prišli problémy v manželstve, otcov odpor k svokre a maminmu bratovi v spoločnej domácnosti, 5-ročná sestra

Smrť starej mamy - 1987 - matkina trauma a prenesenie lásky zo smrti mamy a sklamania z otca na mňa, sestra mala spurnejšiu povahu, matka si k nej ťažko hľadala cestu

Prvý a posledný rodinný výlet - 1988 - prehlbujúce sa neriešené manželské problémy, nepoznanie a odmietanie otca, úzkosť a hanba pri odhaľovaní hrude v horúčave pred inými ľuďmi - potreba nosiť vrchný diel plaviek ako mama

Predškolské zariadenie - 1990 - stresujúce obdobie, úzkostné čakanie na príchod matky, izolovanie sa od kolektívu, začínajúce odmietanie iných detí, nezdravý pohľad na seba a vlastné pohlavie pôsobením matky a nepôsobením otca

Základná škola - 1991 - 2000 - vrchol slovnej šikany od starších, ignorovanie a odsúvanie rovesníkmi, strach zo športu a telesnej výchovy, operácia v 10-tich rokoch - ešte väčšie napojenie na matku, nesamostatnosť, strach z chlapčenskej inakosti a agresivity, bezmocnosť a úzkosť, dobrý poslušný syn a žiak, prvá detská láska (dievča) pri permanentnom potláčaní prejavov mužskosti, ktoré som už neskôr sám odmietal, hoci som nikdy nechcel byť dievča, nespomínam si na žiaden pozitívny zážitok s otcom, okrem toho, že sa s mamou vozil k detskému lekárovi, a spomínam si len na záblesky pár negatívnych a odmietavých postojov otca

Stredná škola - 2000 - 2004 - strach zo všetkého náročnejšieho a zo zlyhania, stres, postupný ústup šikany, bez chlapčenského kolektívu, pokračujúci strach z telesnej výchovy, porovnávanie sa s inými, maximálne nízke sebavedomie, bez uistenia a vedenia iným mužom, v 17-tich rokoch prvé informácie od sestry o pubertálnych zmenách - s 5-ročným oneskorením, rodičia celé detstvo a dospievanie tabuizovali sexualitu, stres pri odlúčení sa od rodiny, môj vnútorný hlas, ktorý bol vlastne hlasom matky vo mne, ma neustále sprevádzal, nútil ma zažívať pri normálnych veciach pocit hanby a viny, strach a neistotu, neschopnosť robiť vlastné rozhodnutia a prekonávať prekážky, bol som matkin klon s iným mozgom a telom, závislý na nej, neschopný sa odtrhnúť, veriť si, vnútorne rásť a podstupovať riziko ako ostatní muži - napriek maximálnej matkinej láske som bol prázdna schránka, v ktorej nebol "nahratý" mužský program

Vysoká škola - 2005 - 2010 - neschopnosť zaradiť sa k rovnakému pohlaviu, trávenie času s opačným pohlavím, budovanie statusu dobrého študenta, objavovanie svojej homosexuality, na konci štúdia zverenie sa mame a sestre, zdĺhavé a náročné vydobytie si prijatia a rešpektu od mamy

Posledných osem rokov - od detstva ma sprevádzalo ponižovanie otca mamou, nezdravé postoje a predsudky, zbytočné vyrábanie stresu a úzkosti, dnes sa cítim ako necelistvý, naďalej ovládaný strachom, očakávaniami iných, čo ma priviedlo k perfekcionizmu, zaseknutý vo vývine, fascinovaný mužskou krásou (telom, penisom, spôsobmi), s pretrvávaním deficitu mužských vzorov a priateľov, pocitu, že nepatrím nikde (život v medzipriestore), pretože nie je dostupná taká psychoterapeutická pomoc, akú potrebujem, pretože iní homosexuáli odmietajú prijať môj pohľad na svet i zranenia, heterosexuáli odmietajú prijať moju inakosť a majú strach podieľať sa na napĺňaní mojich potrieb, naučiť ma narábať s mojimi zraneniami, byť uistený a prijatý v mužskom kolektíve, nerozumejú mi obe skupiny mužov, pocit odcudzenia sa rodine, dívanie sa na ženy ako neznámy až rizikový objekt, závislosť na porne a masturbácii, pretrvávajúce problémy s nízkym sebavedomím a zbožšťovaním schopnejších, krajších a drsnejších mužov, muži, ktorých si vyberiem, pretože práve ich prijatie v priateľstve by pre mňa znamenalo posun dopredu, ma odmietajú

3.

Pred narodením

Moji rodičia sa vzali ako veľmi mladí, mali 20 rokov. Matka pochádza z náročnejších rodinných pomerov, otca takmer nepoznala (zahynul v mladom veku). S matkou, ktorá ju nadmerne kontrolovala a kritizovala, má dodnes komplikovaný vzťah. Otec mal šťastnejšie detstvo, pochádza z kompletnej rodiny. Začiatky ich manželstva neboli najjednoduchšie, stavali dom, s peniazmi vychádzali len tak-tak, ale boli šťastní.

Prvé roky života

Štart môjho života vyzeral dobre - narodil som sa síce do skromnejších pomerov, ale mladým, milujúcim manželom, ktorí po deťoch túžili. Rok po mne sa narodil môj brat, vyrastali sme teda spoločne. Rodičia ma charakterizovali ako živé dieťa, veľa som behal a nechcel som spať. Prvé problémy, ktoré si pamätám, súviseli s mojím zdravím - alergia a astma.

Rodičia spočiatku výchovu celkom zvládali, ale neskôr ma príliš chránili, nekládli na mňa dostatočne vysoké nároky. Napokon výchovnú iniciatívu prebrala matka, ktorá na otca veľa nadávala (mali krízu v manželstve), čím významne zhoršila môj vzťah k nemu. Na moju výchovu mala okrem rodičov výrazný vplyv stará mama z matkinej strany. Ani ako dieťaťu mi neuniklo, že môjho otca vnímala negatívne.

Materská škola a základná škola

Rok pred základnou školou ma rodičia dali do predškolského zariadenia. Nebolo to pre mňa najjednoduchšie, nebol som schopný sa zaradiť medzi ostatné deti. Na základnej škole to bolo podobné. Mal som ale v triede jedného kamaráta, ktorý bol počas väčšiny môjho detstva mojím najlepším priateľom. Medzi spolužiakmi som si vždy pripadal trochu "iný" - zatiaľ čo oni boli živí, hluční, športovo nadaní, manuálne zruční, ja som bol pravý opak. Intelektuál, tichý, utiahnutý, slabý v športe aj v manuálnej práci. Všetci (učitelia, rodičia a rovesníci) ma ale rešpektovali, bol som celkom šťastný.

Zmena nastala približne v 7. ročníku základnej školy. Moje jediné významnejšie priateľstvo sa rozpadlo. Začalo u mňa obdobie neznesiteľnej osamelosti, býval som vtedy dosť depresívny. Trápila ma aj moja slabšia fyzická zdatnosť a mierna nadváha. Začal som sa venovať športu, ale zdravotný stav mi to komplikoval. Spolužiakov som vtedy obdivoval, chcel som byť ako oni, ale moja plachosť mi v tom bránila. Počas celého vyučovania som zvyčajne neprehodil s nikým ani slovo, iba keď sa ma niekto niečo opýtal. V tomto období sa vo mne objavili homosexuálne pocity.

Stredná škola

Medzi rovesníkov som zapadol viac, no mimo vyučovacieho času som stále nemal nikoho, s kým by som trávil voľný čas. Postupne sa to ale menilo, so spolužiakmi som býval častejšie aj mimo školy. Bolo to celkom príjemné obdobie. Homosexualitu som si stále nepripúšťal, aj keď bola prítomná.

Vysoká škola

Po strednej škole nasledovalo štúdium na vysokej škole technického zamerania. Bol som teda takmer medzi samými chlapcami. Ďalšou zmenou bol môj odchod z domu na internát. Prvý ročník bol náročný. Nebolo už možné ďalej potláčať svoje homosexuálne pocity, musel som si aspoň pred sebou priznať realitu. Ťažšie bolo zaujať k tomu jasný postoj, narábať s tým. Vedel som len, že nechcem homosexuálny vzťah.

Počas druhého ročníka som navštívil kňaza, ktorý mi objasnil podstatné informácie o homosexualite. Veľmi to pomohlo. Darilo sa mi prijímať to celkom v pohode.

Ďalšie roky na vysokej škole pre mňa neboli tak skľučujúce. Štúdium ma bavilo, šlo to lepšie ako v prvom ročníku. Počas posledného ročníka som stíhal popri škole aj brigádu. Občas sa ale objavila kríza, sužovala ma osamelosť. Vysokú školu, napriek starostiam, hodnotím ako zaujímavé a relatívne príjemné obdobie v mojom živote, počas ktorého som sa ako osobnosť výrazne posunul po všetkých stránkach.

Zamestnanie/súčasnosť

Po vysokej škole nasledoval nástup do zamestnania. S hľadaním práce neboli problémy, pracovná zmluva bola podpísaná ešte počas štúdia. Začiatky v práci neboli jednoduché - všetci kolegovia sú dlhoroční, skúsení a úspešní pracovníci. Sú to z môjho pohľadu taktiež príkladní muži, priebojní, pracovití, vytrvalí a každý z nich má svoju rodinu, o ktorú sa vzorne stará. Ja ako absolvent som sa medzi nimi zo začiatku cítil menejcenne.

Po roku je to už iné. To, že sa medzi týmito úspešnými mužmi cítim rovnocenný, to, že ma prijali medzi seba a tiež moje úspechy v práci, to všetko ma posunulo o poriadny kus ďalej v mojej sebadôvere. Začal som si tiež lepšie rozumieť s otcom. Keď prichádzam na víkend k rodičom, vždy sa s ním porozprávam viac ako s matkou. Pochopil som (škoda že tak neskoro), že je to fajn človek, najviac na ňom obdivujem jeho manuálnu zručnosť. Je naozaj mimoriadne šikovný.

Nedávno sa vo mne objavila túžba po manželstve a vlastnej rodine. Vzhľadom na moje homosexuálne sklony, neviem, do akej miery je to reálne. Prežil som kvôli tomu aj ťažšie dni, ale momentálne sa nad budúcnosťou príliš nezamýšľam. Snažím sa žiť v prítomnosti a pracovať na sebe, neustále sa zdokonaľovať. Veľmi mi v tom pomáha moja viera v Boha, ktorá významne ovplyvňuje celý môj život.