OrareM - vypracované témy stretnutí

Zdrojom nepokoja, smútku a slabosti sú osobné, pracovné, vzťahové a sexuálne nenaplnenia. Vychádzajú z neprijatia samého seba a neuznania inými..., v podstate zo všetkého, čo spochybňuje, potláča až deštruuje naše kvality či identitu. Na seba a svet sa dívame na základe toho, akým metrom v minulosti merali nás a ľudí okolo nás. Darmo sa takto...

Mnohí z nás majú veľké problémy urobiť rozhodnutie. Niekedy ide o permanentný problém rozhodnúť sa pri bežných situáciách dňa. Neustále obviňovanie seba, váhanie či prehodnocovanie. Má to niečo spoločné s našou výchovou, nízkou sebaúctou alebo nedostatkom sebadôvery? Je to strach zo zlyhania? Myslíme si, že ak sa zle rozhodneme, výrazne to ovplyvní...

Strach je prirodzený a cenný inštinkt. Môže nám pomôcť prežiť nebezpečné alebo ohrozujúce situácie. Ale pre niektorých z nás sa strach stal prevažujúcou silou v našich životoch. Bráni nám ísť do nevyhnutných rizík, do stretnutí s ľuďmi, rozšíriť si obzory.

Bolesť môžeme pociťovať vplyvom aktuálneho pôsobenia podnetu alebo sa týka udalostí, ktoré sa stali v minulosti (pocity hnevu, rozhorčenia alebo ublíženia, často nevyjadrené). Bolesť často prežívame opakovane. Ide o nepríjemnú emocionálnu skúsenosť. Pokiaľ v sebe niečo (bolestivé slová od iných, krivdu, spomienky na situáciu) opakovane riešime,...

Lásku môžeme opísať či definovať rôzne. Hoci táto emócia môže byť vyjadrená mnohými spôsobmi, je to niečo, čo v rôznej podobe hľadáme všetci.

Hoci sa to neraz ťažko prijíma, odpustenie je v mnohých prípadoch jediná možnosť, ako sa dostať cez bolesť, pohnúť sa ďalej a začať rásť emocionálne i duchovne. Základom nášho procesu uzdravovania je aj vôľa - naše vnútorné rozhodnutie odpustiť.

Veríme, že je dobré byť perfektný, ale je to len pasca perfekcionizmu. Perfekcionizmus vytvára neustále požiadavky na náš čas a energiu. Hovorí nám, že nerobíme dosť, tlačí na nás, aby sme pracovali tvrdšie, tlačí nás, aby sme pracovali viac a tlačí nás, aby sme robili všetko perfektne. Mnohokrát by sme radšej nerobili nič, ako riskovali zlyhanie....

Hanba je bolestivá emócia, ktorá môže mať príčinu v pocite viny. Vina hovorí: "Urobil som chybu." Hanba hovorí: "Som nanič." "Mňa nemožno mať rád/akceptovať ma/pochopiť ma, lebo som príliš skazený/komplikovaný." "Moja minulosť je tak hrozná, nikdy si nedokážem odpustiť." Zdravý pocit viny dokáže byť pre nás užitočný, pretože nám dá vedieť, keď...

Depresiou sa označujú pocity sebaľútosti, pretrvávajúcej zlosti, navyknutia na bezmocnosť alebo obranný mechanizmus používaný na vyhýbanie sa konfliktom.