OrareM - vypracované témy stretnutí

Mnohí z nás majú veľké problémy urobiť rozhodnutie. Niekedy ide o permanentný problém rozhodnúť sa pri bežných situáciách dňa. Neustále obviňovanie seba, váhanie či prehodnocovanie. Má to niečo spoločné s našou výchovou, nízkou sebaúctou alebo nedostatkom sebadôvery? Je to strach zo zlyhania? Myslíme si, že ak sa zle rozhodneme, výrazne to ovplyvní...

Keď naši dávni predkovia pociťovali strach, utekali alebo útočili. Takto "vybehaná" poplachová stresová reakcia neohrozovala ich organizmus a mala aj minimálny dopad na ich dušu. V súčasnosti prežívame strach zatvorení medzi štyrmi stenami domovov či kancelárií, niekedy aj uzatvorení do samých seba. Avšak psychosomatické prejavy strachu "bežia"...

Bolesť môžeme pociťovať vplyvom aktuálneho pôsobenia podnetu alebo sa týka udalostí, ktoré sa stali v minulosti (pocity hnevu, krivdy, prázdna, rozhorčenia, ublíženia..., nie vždy vyjadrené). Bolesťou môže byť zovretie srdca, silný pocit krivdy, nevedieť si odpustiť, cítiť sa bezmocný, bolesť z odlúčenia... Bolesť často prežívame opakovane a...

Lásku môžeme opísať či definovať rôzne. Hoci táto emócia môže byť vyjadrená mnohými spôsobmi, je to niečo, čo v rôznej podobe hľadáme všetci.

Smútok ako primárna emócia, ktorú môžu maskovať emócie akoby odvodené, napr. nudu, sklamanie, osamelosť...

Hoci sa to neraz ťažko prijíma, odpustenie je v mnohých prípadoch jediná možnosť, ako sa dostať cez bolesť, pohnúť sa ďalej a začať rásť emocionálne i duchovne. Základom nášho procesu uzdravovania je aj vôľa - naše vnútorné rozhodnutie odpustiť.

Pôvod perfekcionizmu môže byť rôzny. Nie je vylúčený nevhodný výchovný štýl, ktorý dieťaťu permanentne nepriamo podsúva informáciu o tom, že nie je dosť dobré, musí sa snažiť viac, aby si zaslúžilo pochvalu, pozornosť, aby bolo raz úspešné, chcené, prijaté atď.

Hanba je bolestivá emócia, ktorá môže mať príčinu v pocite viny. Vina hovorí: "Urobil som chybu." Hanba hovorí: "Som nanič." "Mňa nemožno mať rád/akceptovať ma/pochopiť ma, lebo som príliš skazený/komplikovaný." "Moja minulosť je tak hrozná, nikdy si nedokážem odpustiť." Zdravý pocit viny dokáže byť pre nás užitočný, pretože nám dá vedieť, keď...

Depresiou sa označujú pocity sebaľútosti, pretrvávajúcej zlosti, navyknutia na bezmocnosť alebo obranný mechanizmus používaný na vyhýbanie sa konfliktom.

Hnev je základná emócia vyjadrená nespokojnosťou, nepriateľstvom, rozhorčením alebo rozčúlením. Je smerovaná voči niekomu alebo niečomu. Synonymami slova hnev sú zúrivosť, zlosť, podráždenosť, zloprajnosť, zatrpknutosť, rozhorčenie.