OrareM - vypracované témy stretnutí

Reč tela

13.06.2024

Komunikujeme aj bez slov, resp. spolu so slovami sa prezentujeme zapájaním reči tela. Výpovednú hodnotu o nás samých majú i charakteristiky reči. V interakcii s inými ľuďmi, čím viac prejavov zapájame, tým viac si nie sme schopní uvedomovať množstvo modalít, ktorými naraz vplývame na naše okolie. Často nedokážeme objektívne posúdiť, prečo, resp....

Komunikácia

23.05.2024

Ľudia vstupujú pomocou komunikácie do sociálnej interakcie. Správanie jedného človeka ovplyvňuje iného a naopak.

Už sme si načrtli niektoré rozdiely medzi mužmi a ženami, ako k nim pristupovať, rešpektovať a zvládať ich. Vychádzali sme pri tom z knihy Muži sú z Marsu, ženy z Venuše (John Gray). V skratke nájdeme jednotlivé kapitoly knihy pod týmto linkom:

Najvyšším povolaním muža je povolanie k otcovstvu, a to nielen biologickému. Muž sa stará, bráni, chráni a vychováva nový život. Otcovstvo ani tak nie je o tom, čo máme robiť, ale o tom, kým v skutočnosti sme (tými, ktorí milujú skutkami obety a ochrany). Úlohou muža je tiež chrániť vlastnú dôstojnosť i dôstojnosť iných ľudí.

Mužská láska je tvrdá, ale predsa ju muž uznáva a ctí, lebo štrukturuje ego. Muž si ju sám od seba nevypýta, nedokáže si otvorene povedať o pozornosť iného muža (ani syn od otca, ani muž od muža - spoločnosť iných mužov je prvotne vyhľadávaná za iným účelom, lebo priznať si potrebu lásky a pozornosti iného muža je vnímané...

Dokázať zdravo fungovať mentálne, emocionálne, sociálne a spirituálne nie je samozrejmosť a už vôbec nie je jednoduché dosiahnuť a udržať si vnútornú rovnováhu. Hoci ľudia sú dispozične psychicky slabší alebo silnejší, každý z nich na "výbave" svojho pomyselného psychického batoha pracuje na svojej životnej ceste viac či menej celý život. Čím je...

Použitie prívlastkov ako "pravý" alebo "skutočný" nemusí byť najšťastnejšie, pretože môže navodiť bežnému mužovi pocit menejcennosti či necelistvosti, pokiaľ je momentálne taký, aký je, a pokiaľ si je vedomý toho, že od ideálu má ešte ďaleko. Koniec-koncov, ideálny muž neexistuje! Uvedené príklady charakteristík muža však môžu motivovať k...

Hodnota muža nespočíva v jeho výzore alebo iných fyzických výhodách, ale vychádza z jeho vnútra a z toho, čo (hodnotné) dokáže ponúknuť. Túto hodnotu v sebe má každý muž, aj my. Pocit kompletnosti a spolupatričnosti v skupine pri zachovaní vlastnej originality vychádza zvnútra a prejavuje sa i navonok. Dôležité je odstrániť myšlienky typu: "Nie som...

Hovoriť pravdu nie je vždy jednoduché. Často podliehame sebaklamu, niečo hráme pred okolím, najmä pred inými mužmi, ale aj doma vo svojich rodinách pred blízkymi, partnermi alebo deťmi. Ak sa rozhodneme pre úprimnosť, často ide o detinské a zraňujúce vyjadrovanie pravdy a zbavovanie sa zodpovednosti, svojho podielu viny.