OrareM - vypracované témy stretnutí

Ide o roly: spasiteľ - obeť - perzekútor, debaklovú hru, na ktorej máme podiel, alebo sa do nej necháme vtiahnuť. V každej role nájdeme precenenie až "zneužitie."

Takéto práva majú aj ostaní, nielen ja!!! Asertívne práva je potrebné spájať so zodpovednosťou, ktorú máme voči svojmu okoliu (zákonnosť a etika) a uvedomovaním si vlastnej hodnoty v pokore. Nesmieme prekračovať hranice slušného správania a zdvorilosti. Rovnako sa ani ponižovať či vyvyšovať. V opačnom prípade sme egoisti, manipulátori, grobiani,...

Podľa teórie transakčnej analýzy sú v každom človekovi prítomné tri základné stavy osobnosti s verbálnym, neverbálnym a emocionálnym prejavom. Autor teórie, profesor Eric Berne, ich nazval stavy ega - "dieťa," "rodič" a "dospelý." Sú podľa neho rovnako významné pre zdravé a riadne fungovanie ľudskej psychiky. Všetky tri zložky existujú súčasne a v...

Zdrojom nepokoja, smútku a slabosti sú osobné, pracovné, vzťahové a sexuálne nenaplnenia. Vychádzajú z neprijatia samého seba a neuznania inými..., v podstate zo všetkého, čo spochybňuje, potláča až deštruuje naše kvality či identitu. Na seba a svet sa dívame na základe toho, akým metrom v minulosti merali nás a ľudí okolo nás. Darmo sa takto...

Mnohí z nás majú veľké problémy urobiť rozhodnutie. Niekedy ide o permanentný problém rozhodnúť sa pri bežných situáciách dňa. Neustále obviňovanie seba, váhanie či prehodnocovanie. Má to niečo spoločné s našou výchovou, nízkou sebaúctou alebo nedostatkom sebadôvery? Je to strach zo zlyhania? Myslíme si, že ak sa zle rozhodneme, výrazne to ovplyvní...

Pokiaľ chceme vystupovať ako emocionálne zrelé osobnosti, intelektuálne a morálne na vysokej úrovni, mali by sme sa riadiť takými zásadami v interakcii s inými ľuďmi, ktoré nám nielen že pomôžu predchádzať zbytočným konfliktom, ale dovolia nám tieto vzťahy aj rozvíjať. Aby sme si pravidlá osvojili ako zásady, potrebujeme s nimi byť vnútorne...

Keď naši dávni predkovia pociťovali strach, utekali alebo útočili. Takto "vybehaná" poplachová stresová reakcia neohrozovala ich organizmus a mala aj minimálny dopad na ich dušu. V súčasnosti prežívame strach zatvorení medzi štyrmi stenami domovov či kancelárií, niekedy aj uzatvorení do samých seba. Avšak psychosomatické prejavy strachu "bežia"...

Bolesť môžeme pociťovať vplyvom aktuálneho pôsobenia podnetu alebo sa týka udalostí, ktoré sa stali v minulosti (pocity hnevu, krivdy, prázdna, rozhorčenia, ublíženia..., nie vždy vyjadrené). Bolesťou môže byť zovretie srdca, silný pocit krivdy, nevedieť si odpustiť, cítiť sa bezmocný, bolesť z odlúčenia... Bolesť často prežívame opakovane a...

Lásku môžeme opísať či definovať rôzne. Hoci táto emócia môže byť vyjadrená mnohými spôsobmi, je to niečo, čo v rôznej podobe hľadáme všetci.

Smútok ako primárna emócia, ktorú môžu maskovať emócie akoby odvodené, napr. nudu, sklamanie, osamelosť...