OrareM - vypracované témy stretnutí

Viera, že nie sme tak celkom na vrchole potravinového reťazca, v existenciu niečoho, čo nás presahuje, niečo dokonalé mimo nášho bytia, pestovanie pokory, ako aj uvedomovanie si svojej pominuteľnosti i toho, že nie všetko máme vo svojich rukách, môžu byť pre nás len a len prínosné. Spiritualita prináša pocit napojenia na niečo väčšie, než je...

Potrebujeme zažívať pozitívne emocionálne spojenie s naším telom, a to bude výsledkom kvality starostlivosť oň. Fyzická kondícia sa dosahuje pomocou vyváženej stravy a cvičenia. Naše psychosomatické JA tiež potrebuje odpočinok, relaxáciu a dotyk. Nesnažíme sa silou-mocou podobať ostatným alebo si myslieť, že krásne telo všetko vyrieši. Nevyrieši,...

Potrebujeme cítiť intenzívnu energiu, ktorú generuje dobrodružstvo. Život bez tejto energie (životný pohon, nástroj psychohygieny) sa môže postupne stať bezduchý, depresívny, nudný, jeho smerovanie sa môže javiť ako nejasné či nesprávne. Dobrodružstvo roznecuje kreativitu a pocit sily, dodáva energiu pre sebavedomie, odvahu, disciplínu,...

Potreba poslania (misie), cez ktorú si zároveň uspokojujeme potreby cítiť sa schopný a užitočný. Každý muž má vo svojej prirodzenosti stať sa nespútaným bojovníkom, potrebuje cítiť, že vo svojom živote má vážnu misiu (obetovať sa pre niečo, zasvätiť svoj život niečomu), ktorá sa vyrovná túžbe po domove a rodine alebo ju dokonca presahuje.

Možno sa nám nedostáva veľa pochopenia, ale taktiež si potrebujeme položiť ruku na srdce a uznať si, že ani my neprejavujeme pochopenie iným ľuďom, ak nemáme náladu, ak sú nám ich osobnosť i riešenia problémov proti srsti, alebo, jednoducho, nemáme čas a chceme sa venovať iba sebe, prípadne ešte vlastnej rodine. S prijatím je to podobne. Často...

Byť mužom je náročné. Potrebujeme si uvedomiť, že je to priestor neustáleho tréningu, nekonečnej práce na sebe samom. Všetci padáme a všetci potrebujeme iných ľudí na to, aby sme dokázali vstať. Raz padnem ja a ty ma podržíš, aby som neskôr mohol podržať ja teba. Je potrebné zbaviť sa individualizmu a izolovanosti, ale i hanby z nedokonalosti a...

Rozvoj a realizácia. Človek je tvor kreatívny. Muža motivuje pocit užitočnosti; ak ho niekto potrebuje. Ak takého človeka nemá, prestáva mu záležať na živote i na vzťahoch.

Poznáme naše skutočné potreby alebo sme sa ocitli na ceste akoby mimo nášho bytia?

Zrelý muž viac nie je bábkou v rukách svojich pudov. Nemôžem byť α dominantný samec, lebo nie som zviera. Ak chcem, môžem byť sám sebou, naučiť sa mať zdravo rád svoju sexualitu a narábať s ňou autenticky. Ak však moje slovo neplatí, lebo klamem, manipulujem a zahrávam sa s inými, som stále mužom? Alebo sa stávam prázdnou chvíľkovou...

Dôvera

03.08.2023

Dôvera je spoliehanie sa na niečo, niekoho..., alebo predpoklad, že moja voľba, cesta prinesie pozitívny výsledok, očakávanie od niekoho (jednej osoby, skupiny ľudí) alebo niečoho.