Psychotherapeutic keys

21.05.2024

Enter into self-transformation and authentic way!

(Vstúpiť do procesu sebapremeny a na autentickú cestu!)

Backspace exchange for "thinking before acting"!

("Vráť späť, zmaž" nahraď pravidlom - Najprv mysli, potom konaj!)

Shift to assertiveness!

("Prepni" svoju komunikáciu do asertívnej komunikácie!)

Ctrl yourself!

(Kontroluj seba!)

Alt(er) your thinking! 

(Zmeň svoje myslenie!)

Delete negativity!

(Vyhýbaj sa negativite, zbav sa jej!)

End living in the past!

(Prestaň žiť v minulosti!)

Insert yourself to new story!

(Vlož seba do nového príbehu!)

Esc from self-destructive behaviors!

(Unikni od sebadeštrukčných foriem správania, zbav sa ich!)


Úloha

Ktoré pravidlá sú mi vlastné? S ktorými pravidlami mám problém? Chcem popracovať na zmene? Ako ju chcem dosiahnuť? Kto má skontrolovať, ako sa mi v zmene darí? Kto mi smie nastaviť zrkadlo?