Slogany

 • Odovzdaj to Bohu, netráp sa tým! (Let go and let God!)
 • Nie si sám! (You are not alone!)
 • Deň po dni! (One day at a time!)
 • Ži a nechaj žiť! (Live and let live!)
 • To najdôležitejšie sprav ako prvé! (First things first!)
 • Všímaj si to dobré! (Look for the good!)
 • S Božou milosťou! (By the grace of God!)
 • Spoznaj sám seba - buď úprimný! (Know yourself - be honest!)
 • Aj toto pominie! (This too shall pass!)
 • Potrebujem ľudí! (I need people!)
 • Nekomplikuj to! (Keep it simple!)
 • Môžem si vybrať! (I have a choice!)
 • Zober si len to, čo potrebuješ! Ostatné nechaj tak! (Take what do you need and leave the rest!)
 • Nie je to nič strašné! (No big deal!)

Poznámka: V textoch sú použité aj upravené pravidlá, kroky, tradície, prísľuby, ciele a slogany svojpomocných skupín AA (Alcoholics Anonymous), EA (Emotions Anonymous) a CoDA (Co-Dependents Anonymous). Skupina je vhodná pre mužov v akomkoľvek rodinnom stave, s akoukoľvek sexuálnou preferenciou a akýmikoľvek emocionálnymi či vzťahovými problémami.