Kroky a tradície

Kroky

 1. Uvedomili sme si, že potrebujeme jeden druhého na to, aby sme spoznali, čo je potrebné vo svojom živote zmeniť a ako dosiahnuť zmenu pre kvalitnejší a krajší život (vnútorná radosť a pokoj).
 2. Uznali sme, že nad nami a našimi problémami existuje väčšia Sila, ktorej môžeme v pokore odovzdať svoje zlyhania a v nádeji z nej čerpať na budovanie seba.
 3. Keďže naša vôľa sama o sebe nestačí, odovzdali sme svoj život a jeho ďalšie smerovanie do starostlivosti Vyššej sily.
 4. Pozreli sme sa na seba v pravde dôkladne (osobná anamnéza) a bez strachu.
 5. Pomenovali sme svoje chyby a priznali si ich pred sebou samými, iným človekom i Vyššou silou.
 6. Verili sme Vyššej sile, že nám pomôže odstrániť vážne osobné nedostatky, vyplniť deficity a pokorne sme ju o to prosili.
 7. Nestrácali sme vieru, nádej, optimizmus, hoci veci nešli podľa našich predstáv.
 8. Napísali sme si zoznam ľudí, ktorým sme ublížili, a boli sme ochotní to napraviť. Ak niekto cielene ubližoval nám, riešili sme to a nenechávali si to pre seba. Usilovali sme sa povzniesť nad neprajnosťou, nevľúdnosťou iných ľudí a zažívali sme podporu vo svojom kruhu priateľov.
 9. Naprávali sme to, čo sme v minulosti pokazili alebo zanedbali, a usilovali sme sa pri tom neublížiť sebe ani inému.
 10. Počúvali sme hlas svojho svedomia a boli ochotní si ihneď priznať chybu po tom, ako sme sa jej dopustili.
 11. Pomocou modlitby a meditácie sme zdokonaľovali svoj vzťah s Vyššou silou a prosili sme ju o to, aby sme spoznali jej vôľu a mali silu ju uskutočniť.
 12. Výsledkom týchto krokov bolo to, že sme duševne rástli, stali sa duchovnejšími, usilovali sa žiť podľa týchto princípov a odovzdávať posolstvo ostatným.

Tradície

 1. Dôležité je usilovať sa o jednotu spoločenstva a spoločné dobro.
 2. Jediná autorita v spoločenstve je Láska ako Vyššia sila a môže sa prejaviť vo svedomí celej skupiny. Nikto v skupine nevládne.
 3. Hlavným cieľom je, aby každý z nás pocítil vnútornú silu a uzdravenie, začal mať svoj život pevne v rukách.
 4. Každá skupina je relatívne samostatná (môže mať svoje pravidlá a zvyky).
 5. Prinášame nádej a posolstvo tým v skupine, ktorí trpia viac ako my. Aby sa aj oni s našou podporou mohli stať silnejšími, posunúť sa v živote ďalej.
 6. Nespájame naše aktivity s prestížou, peniazmi a majetkom.
 7. Sme úplne sebestační.
 8. Pár stretnutí na to, aby sme zhodnotili prínos vlastnej existencie v skupine pre seba, nestačí. Je potrebný čas, kým sa skupina zladí a stane sa jedným organizmom fungujúcim pre osobné dobro každého jednotlivca.
 9. Zaoberáme sa problémami v rámci spoločenstva, nie mimo neho.
 10. Pripomíname si modlitbu odovzdania a prosíme o trpezlivosť, vytrvalosť, vyrovnanosť.
 11. Anonymita a diskrétnosť nám nedovoľujú robiť spoločenstvu reklamu ani vynášať.
 12. Princípy stoja nad osobnými záujmami v skupine.