Láska

Láska je bolesť z odlúčenia, z bezmocnosti, láska je nekonečné krásno, láska je rajská blaženosť, láska je hrejivá spomienka, láska je neprekonateľná radosť, láska je najkrajšia obeta, láska je vytrvalé odhodlanie, láska je srdečné odpustenie, láska je popretie seba, darovanie sa inému, láska je nezaslúžená istota, láska je nepochopiteľné tajomstvo. Láska je večná. Nemá začiatok ani koniec.

Život ma naučil, že láska musí bolieť a že je jediné, na čom záleží, je láska. Nič iné ako láska po nás nezostane a na nič krajšie sa človek nemôže po svojom odchode premeniť. Je to sila, ktorá ťa núti plakať, je to sila, ktorá ťa povzbudzuje bojovať, je to tvoja schopnosť vidieť krásne tam, kde ho iní prehliadajú, je to túžba činiť druhého šťastným. Vidieť v niekom takúto lásku ma napĺňa pokojom. Nikdy nemaj strach dávať tomuto svetu čistú lásku, hoci svet Ti vráti bolesť. Nikdy tú lásku nezameň za niečo iné, za niečo jednoduchšie, ale nechaj sa ňou viesť. Nie je nič krajšie, ako cítiť to, čo dnes už mnoho ľudí necíti; líšiť sa vnímaním a vyjadrovaním autentickej lásky.