Kto sme

VZÁCNA OSOBNOSŤ, VZÁCNY MUŽ

Sme svojpomocná skupina stretnutí fyzicky dospelých mužov (máme viac ako 18 rokov). 

Naše Motto: Ako sa železo brúsi železom, tak človek šľachtí obraz iného človeka. (Prís 27, 17)


Čo sú svojpomocné skupiny?

Svojpomocnú skupinu tvoria ľudia, ktorých spája spoločná skúsenosť, podobný osud, rovnaké príznaky (čohokoľvek) alebo ich zaujíma osobnostný rast. Stretávajú sa v otvorenej skupine, lebo majú potrebu zdieľať svoje názory a pocity s ostatnými. Všetci sa spoločne učia rešpektovať prežívanie druhého, prijať jeho jedinečnosť a porozumieť odlišným názorom. Spoločne hľadajú riešenia a východiská, resp. formujúcim vplyvom skupiny na ne prichádza každý sám. Svojpomocné skupiny sú samostatné, ich členovia sú rovnocenní a sami si vytvárajú vhodné prostredie a podmienky s organizačným zastrešením. Vzťahy členov svojpomocnej skupiny charakterizuje spolupráca, pochopenie a solidarita.

Každý môže byť prospešný pri riešení problémov niekoho iného. Aj toto je dôvod prečo vznikajú svojpomocné skupiny.