Kvalita mužského orgazmu

Mužov hneď po kvalite ich erekcie, doby do príchodu orgazmu a veľkosti penisu zaujíma sila orgazmického vypudenia (výronu semena) a množstvo ejakulátu.

Sila vypudenia ejakulátu závisí od intenzity orgazmu a intenzita orgazmu závisí od viacerých faktorov.

V prvom rade je to fyzický (zdravie, životný štýl, strava, kondička atď.) a psychický stav jedinca vrátane chute na sexuálny akt. Fyzická a psychická únava (klasický večerný útlm po tvrdom športovom tréningu, práci, stresových situáciách) znižujú chuť na sex i sexuálny výkon vrátane kvality orgazmu a sily vypudenia ejakulátu. Dôležitá je teda psychosomatická sviežosť a pohoda.

Vieme, že po niekoľko dňovej až týždňovej sexuálnej abstinencii je objem vypudeného ejakulátu väčší. Tí, ktorí sú schopní krátko po jednom orgazme zažiť ďalší, vedia, že vždy sú ešte "rezervy" ejakulátu. Viac ako na množstve ejakulátu (doba sexuálnej abstinencie) závisí sila vypudenia ejakulátu od intenzity vzrušenia muža (psychosomatickej excitácie) a doby dráždenia penisu vrátane počtu "odložených" (včas zastavených) orgazmov počas jedného aktu dráždenia penisu (vtedy sa "využije" i veľká časť "rezervy," na ktorú sme boli zvyknutí pri opakovanej súloži). Intenzita vzrušenia zasa závisí od stimulujúceho podnetu. Na rovnaký podnet môže každý muž reagovať inak. Čím je erotická predstava autentickejšia (flirtovanie, dráždenie slovami, dotykmi) a intenzívnejšie prežívaná, tým je pôžitok z nej silnejší. Je rozdiel, či je erotická predstava vyvolaná/podložená reálnou skúsenosťou, alebo je úplne vymyslená.

Pri dlhšej sexuálnej abstinencii muž nedokáže tak pohotovo kontrolovať a ustriehnuť blížiaci sa orgazmus a väčší objem ejakulátu pomerne včasne viac-menej vytečie alebo vystrekne mohutnejším prúdom pod menším tlakom (muž sa nestihne náležite vydráždiť, nedokáže to ovládať). Intenzitu vzrušenia muža je možné odsledovať nielen kvalitou erekcie, ale aj kvapkami túžby (číra lubrikačná tekutina vylučovaná do močovej rúry pri vzrušení). Vtedy je jasné, že erotický stimul je "účinný." Sila orgazmu je priamo úmerná predlžovaním danej rozkoše na optimálny čas rôznymi osvedčenými spôsobmi i experimentovaním (napr. objavovaním a dráždením ďalších erotogénnych zón). Pokiaľ bol orgazmus spolu s výronom semena silný, zvyčajne nie je možné akt okamžite zopakovať. Telo je vzrušením "vybičované," penis potrebuje zrelaxovať tiež (môže byť pociťovaná i mierna bolesť). Pri dostatočne neuspokojivom orgazme (často so slabším vypudením ejakulátu) je možné takmer bezprostredne alebo po niekoľkých minútach dráždenie penisu zopakovať. Ten reaguje podľa očakávania. Je to signál k tomu, že naše maximum vo "vrchole" nebolo dosiahnuté a pravdepodobnosť, že "dokonalý vrchol" dosiahneme krátko za "nedokonalým," každým ďalším pokusom klesá.

Po krátkej dobe sexuálnej abstinencie (0 - 4 dni) je objem ejakulátu menší, ako je priemerný objem. Dôležitá je tiež konzistencia ejakulátu (redší, hustejší). Pri hustejšej konzistencii ejakulátu, a tiež pri jeho malom objeme, nemusí výron semena naplniť očakávania muža ani pri "božskom" orgazme. Väčším problémom je nedostatočný (slabý) orgazmus, podobne ako u ženy (verím, že mužom nejde o dosah vypudeného ejakulátu, ale o pôžitok z orgazmu). Čo sa týka oplodnenia, pri vitálnych spermiách, viac ako uspokojivom spermiograme a žiadnych vážnych gynekologických problémoch ženy, úspech závisí aj od kvality (najlepšie zosynchronizovaného) orgazmu oboch partnerov.

Stav svalov panvového dna a svalov hrádze prispieva nielen ku kvalite pohlavného styku (pošva plne elastická, aktívna, schopná "nasávajúcich" pohybov), ale aj k schopnosti ženy zažívať vaginálny orgazmus. Svaly hrádze svojimi rytmickými kontrakciami pomáhajú tiež vypudzovať ejakulát z močovej rúry muža. Tieto skupiny svalov je možné trénovať (napínaním a uvoľňovaním) tak u ženy, ako aj u muža (a ovplyvniť tak silu orgazmickej kontrakcie).

Je známe, že lumen mužskej močovej rúry má v rôznych častiach svojho priebehu inú veľkosť a tvar (zúženia a rozšírenia). Človek podlieha vďaka pohlavnému rozmnožovaniu geneticky danej morfologickej variabilite, nevynímajúc pohlavné a iné orgány (a ich štruktúry). Preto, ak hovoríme o spongióznej časti močovej rúry, jej lumen môže mať pri plnej erekcii u rôznych skupín mužov odlišný priemer (nemusí ísť len o odchýlku genetickú, ale aj o odchýlku fyziologickú). Za silu vypudenia ejakulátu je teda zodpovedná okrem kvality erekcie, intenzity vzrušenia a kontrakcie príslušných svalov aj veľkosť lumenu močovej rúry v pars spongiosa urethrae pri maximálnej erekcii muža. Prechod ejakulátu lumenom závisí aj od tlaku na močovú rúru penisu pri erekcii vlastnými lebo inými štruktúrami (toporivé telesá penisu, prostredie pošvy, iný mechanický tlak). Lumen sa, samozrejme, nikdy nestlačí úplne, aby umožnil prechod ejakulátu smerom von z tela.

"Zápach" ejakulátu je skôr daný (prostatickými výlučkami, hoci najväčšiu časť ejakulátu tvorí výlučok mechúrikovitých žliaz - glandulae vesiculosae) a zložením sekrétu s miernymi odchýlkami pri rôznych mužoch, ako výrazne sa meniaci (napr. stravou) u jedného muža. Mnohým pripomína jemný závan plesnivého syra alebo niečoho stuchnutého. Líšime sa aj citlivosťou na špecifickú arómu ejakulátu (niekto necíti nič, hoci látka, tekutina nie je bez zápachu).

Konzistencia ejakulátu závisí aj od aktuálneho percentuálneho zastúpenia vody v organizme (menej pijeme, ejakulát je "hustejší").

Sila vypudenia ejakulátu a kvalita orgazmu súvisia tiež s tým, ktorá najcitlivejšia erotogénna zóna na tele muža je pred orgazmom a počas neho dráždená. Pri niekom to môžu byť prsné bradavky, pri inom prostata alebo niečo iné (chodidlá, končeky prstov na rukách atď.).

Neodporúčam praktizovať tzv. suché vyvrcholenie (suchý orgazmus u muža), neprirodzené praktiky masturbácie (riziko infekcie, mechanického poškodenia a i.) a takých praktík súlože, s ktorými nie sú stotožnení obaja sexuálni partneri.