Lekcie gentlemana

06.02.2019

Tento mužský ideál sa vyznačuje ušľachtilou kultivovanosťou, zdvorilosťou, čestnosťou, láskavosťou, veľkodušnosťou a vnímavo dbá o potreby i pohodlie svojich blížnych, najmä žien. Nikdy neurazí city toho druhého.

Gentlemani sú vyrovnané osobnosti. Ako sa prejavujú vyrovnaní ľudia?

 • Nadchnú sa i maličkosťami.
 • Dôverujú a odpúšťajú.
 • Doprajú.
 • Sú zodpovední za svoje chyby.
 • Rozprávajú najmä a pekných veciach a chvália iných.
 • Ľuďom sa nevyhýbajú a čelia konfliktom, efektívne sa bránia, ale iba ak je to potrebné.
 • Sústreďujú sa na život okolo seba a na iných ľudí, sú otvorení a hľadajú kompromisy.
 • Vedia, že čo dosiahli, je síce fajn, ale treba ísť ďalej pre svoju radosť, nikomu nič nedokazovať, vychutnávajú si relax.
 • Ak to je potrebné, priznajú si chybu.
 • úspech je posúvaním osobných hraníc a o radosť z posunu dopredu
 • hovoria o hodnotách, o krásach života, o prírode, koníčkoch, ale aj o cieľoch a víziách ľudí, ktorých si vážia
 • prajú iným ľuďom úspech a šťastie
 • zdieľajú informácie a údaje, nechcú nič skrývať, sliediť ani číhať na omyly iného
 • majú síce rôzne sny, ale radšej zostávajú v prítomnosti, v ktorej si plnia čiastkové ciele
 • vyžarujú dobro, radosť a úsmev, radi sa smejú, otáčajú zlé na dobré, v ich prítomnosti človek pocíti úľavu, nezaťaží sa, ale odľahčí
 • majú predstavu a trpezlivo ju realizujú, neustále sa učia
 • ak cítia potreby zmeny, neboja sa ju uskutočniť, riadia sa intuíciou
 • tešia sa z osobných i spoločne dosiahnutých víťazstiev
 • myslia perspektívne a sú pripravení znášať dôsledky
 • konajú spontánne
 • dokážu ukontrolovať seba, aby neprekročili hranice, nepretvarujú sa, ale úctivo vyjadria to, do akej miery sú dnes použiteľní a prečo, prisľúbia nápravu, aby neranili
 • sú ústretoví, držia slovo, navrhnú, pýtajú sa na názor, nečakajú pasívne, čo bude, usmerňujú dialóg, sú dynamickí
 • sú priami, nepotešujúce informácie si overia a dávajú druhé šance
 • držia sa úprimnosti a hrajú čistú hru
 • cítia istotu, lebo veria svojim schopnostiam, poznajú svoju osobnostné kvality
 • vidia najmä svoje chyby a neradi súdia iných
 • radi ponúknu svoj čas iným a zmenia plán v ich prospech
 • sú húževnatí a prispôsobiví

Gentlemani sú zrelé osobnosti a dokážu:

 • byť schopní sebakontroly a sebaovládania,
 • prispôsobiť sa zmenám,
 • dôverovať sebe a/alebo iným,
 • byť zodpovední, vytrvalí a stáli v rozhodnutiach,
 • robiť kompromisy,
 • primerane zvládať konflikty a riešiť problémy,
 • nesťažovať sa,
 • zaujímať sa viac o svoju dušu a o potreby iných,
 • regulovať svoj konzumný spôsob života a "všehochuť,"
 • priznať si chybu a zdokonaľovať sa aj bez cudzieho napomínania,
 • adekvátne sa vyrovnať so stratou a žiaľom,
 • tešiť sa z prítomnosti,
 • vychutnávať si, nie využívať okolnosti a vzťahy naplno,
 • budovať si hlboké, nie plytké vzťahy,
 • byť skutočne nezávislí bez nezdravých väzieb a transferencií (nevedomé prenášanie svojich pocitov a postojov zo skorších vzťahov na tie súčasné),
 • prijať nezmeniteľné a bojovať za zmenu k lepšiemu
 • pochopiť a prijať svoju obyčajnosť (byť hrdý a skromný zároveň, nevyvyšovať sa) a pominuteľnosť.

Gentleman je vo vzťahu k žene:

 • pozorný
 • každodennou oporou
 • vnímavý k aktuálnym potrebám ženy
 • nežný
 • láskavý
 • verný
 • starostlivý
 • pokojný
 • rozvážny
 • odvážny
 • ochraňujúci
 • ohľaduplný
 • empatický
 • každodennou istotou

Dokáže:

 • milo prekvapiť a potešiť
 • pohladiť dušu, rozochvieť telo
 • porozprávať sa, pohladiť, byť tu, keď treba
 • svojej žene vyjadrovať poklonu a obdiv a ponúknuť pomoc, ak je treba

Ďalej

Gentleman sa správa podľa bontónu, pozná zásady stolovania a ladí oblečením (nemá problém s výberom vhodného outfitu, doplnkov či parfumu na tú-ktorú príležitosť). Uprednostňuje zdravý životný štýl a udržiava sa vo forme pravidelnou pohybovou aktivitou. Napriek tomu sa nebojí ani "špinavej" práce, ktorú je treba urobiť. Jednoducho je to muž praktický a rozhľadený, uvedomelý a flexibilný. Muž do domácnosti, do práce, na zábavu a oddych i do spoločnosti. A v každej situácii je sám sebou.

Ako ja vnímam gentlemana? Chcem sa ním stať? Uvedomujem si náročnej tejto cesty, nakoľko ide o komplexný a dlhodobý proces? 

Vzájomne si vymieňame poznatky o tom, aký by mal byť podľa nás gentleman v rôznych oblastiach života.