Rozdiely medzi mužmi a ženami

18.04.2024

Už sme si načrtli niektoré rozdiely medzi mužmi a ženami, ako k nim pristupovať, rešpektovať a zvládať ich. Vychádzali sme pri tom z knihy Muži sú z Marsu, ženy z Venuše (John Gray). V skratke nájdeme jednotlivé kapitoly knihy pod týmto linkom:

https://www.citlivetemy.sk/muz-a-zena-sa-ucia-rozumiet-jeden-druhemu/

Aby sme sa nevracali k tomu, čo sme už preberali pri iných témach, prečítajme si niečo z textov (pod uvedeným linkom) od podkapitoly "Ako sa vyhnúť hádkam" po podkapitolu "Ako vyjadrovať (aj negatívne) pocity" (vrátane). Prečítajme si niekedy celú knihu, ak na to budeme mať čas. Určite nám ponúkne zopár náhľadov a precitnutí, zapamätáme si pointu i prístupy pre ďalšiu životnú prax. Poskytuje totiž uistenie i vysvetlenie mnohých vecí vo vzťahu, pre ktoré sa často vzťah rúca, pritom by ich stačilo iba poznať a rešpektovať.

Úloha

Napíšme si, čo nás zaujalo, svoje postrehy z vlastnej životnej praxe a porozprávajme sa o nich na najbližšom stretnutí. Ak nie sme zadaní/ženatí, vôbec to neprekáža, pretože či už v rodine alebo v kolektíve, vždy prichádzame do kontaktu so ženami a bude pre nás prínosné im viac rozumieť, vedieť ich usmerniť vhodným spôsobom, aby i ony mohli viac rozumieť nám.