Byť naplnený vo svojom rode, pohlaví

Byť naplnený vo svojom rode, pohlaví (a pri ženách komplementárny, nie splývajúci). Ženy sú naše protiklady a dokopy dve opačné pohlavia môžu vytvoriť kompletný celok (len spojením prirodzených charakteristík dvoch pohlaví môžeme zažiť celistvosť vo vzťahovom a sexuálnom živote).