Duchovné spojenie

Spiritualita prináša pocit napojenia na niečo väčšie, než je spoliehať sa na vlastné sily a schopnosti, poskytuje nám pocit komfortu, že nie sme sami, na pleciach ktorých leží ťarcha sveta. Učíme sa pokore, viere, nádeji, láske a odovzdanosti. Spiritualita nás učí presvedčeniu, že život a stvorenie niekam smeruje. Ponúka spôsoby, ako pochopiť utrpenie. Dáva zmysel tomu, čo by sa inak zdalo byť nezmyselné a márne.