Ako sa vnímam ako muž a ako ma, podľa mňa, vidia iní muži i ženy? Rodová hodnota

23.02.2024

Hodnota muža nespočíva v jeho výzore alebo iných fyzických výhodách, ale vychádza z jeho vnútra a z toho, čo (hodnotné) dokáže ponúknuť. Túto hodnotu v sebe má každý muž, aj my. Pocit kompletnosti a spolupatričnosti v skupine pri zachovaní vlastnej originality vychádza zvnútra a prejavuje sa i navonok. Dôležité je odstrániť myšlienky typu: "Nie som model ani príťažlivý." "Iný už nebudem." "Nemám na to." "Nenávidím svoj vzhľad." Je potrebné pracovať na svojom sebavedomí a sebaistote. Mnohých vecí v sebe sa nezbavujeme úplne, nepretvárame sa na opak seba, ale usilujeme sa o uzdravenie a vytvorenie rovnováhy.

Rodová nonkonformita sa môže zmeniť na rodovú konformitu, môžeme zmeniť pohľad na seba a iných mužov a včleniť sa do sveta mužov (je to ale dlhodobý proces). Konformita je stav vnútornej harmónie s niečím (zážitok zhody alebo porovnateľnosti). Rodová konformita je vnútorný zmysel (vlievajúci do duše muža pokoj a istotu), ktorý náš vlastný koncept muža spája s rodovým konceptom (my sme takí muži ako ostatní). Zvykli sme si totiž vyberať isté typy mužov a idealizovať si ich, kým ostatné typy sme ignorovali alebo nutne strpeli. My sme seba vnímali ako niekoho, kto nedosahuje ideál (hodnotenie samého seba i túžba po ideáli muža boli nesmierne silné, devastujúce vnútro) alebo ako niečo iné (niekedy i v zmysle "extra"). Naše rodové charakteristiky (príznačné pre identické pohlavie) akoby nespĺňali to, ako žijú, po čom túžia a prezentujú sa iní muži; nekorešpondovali s vecami, ktoré sú bežné medzi mužmi. Je potrebné zmeniť toto hlboké presvedčenie, a to do stavu, v ktorom vnútorne splynieme s tým, že to, čo sme a kým sme ako muži, korešponduje s tým, akí by podľa nás i podľa iných morálnych vzorov muži mali byť.

Nasledujú testové otázky, na ktoré si môžeme písomne pripraviť odpovede. Nakoľko je test rozsiahly, na stretnutí sa pokúsme zdieľať iba vybrané odpovede, napríklad tie, ktoré nás prekvapili, zneistili alebo nejakým spôsobom kompromitovali. Pokiaľ si chceme spoločne prejsť všetky odpovede, tému môžeme rozdeliť a venovať sa jej na maximálne štyroch stretnutiach (desať otázok na jedno stretnutie).

Otázky na telo a modelové situácie pre mužov (test):

 1. Aký je váš najkrajší a najnepríjemnejší zážitok s mamou? Aký je váš najkrajší a najnepríjemnejší zážitok s otcom?
 2. Ktorý z rodičov sa staral do vašich záležitostí aj viac ako bolo treba? Bolo vám to nepríjemné alebo vám to neprekážalo, považovali ste to za prirodzené?
 3. Keby ste mohli svoj život prežiť ešte raz, čo by bolo tentoraz inak? Pokúste sa napísať osobitne odpoveď pre svoje detstvo a za obdobie posledných 5 rokov dozadu.
 4. Ako sa cítite v čisto mužských kolektívoch a ako ste sa v nich cítili v minulosti? Uveďte a porovnajte minulé zážitky, skúsenosti s prítomnosťou ohľadom vyhľadávania chlapskej spoločnosti a jej akceptácie vašej osoby.
 5. V posilňovni si pri dvíhaní činky nechtiac hlasno prdnete. Nie je to veľká posilňovňa a všimne si to dosť ľudí. Niektorí sa na vás aj pozrú, ale nič nepovedia. Ako zareagujete a aké myšlienky či pocity sa vám začnú v hlave "premieľať?" Ako korešpondujú vaše vnútorné pocity s vonkajšími prejavmi? Spomeniete si na to na druhý deň a aký postoj zaujmete s odstupom času? Budú sa vaše neskoršie pocity líšiť od prvotných pocitov - bezprostredne po incidente?
 6. Máte pocity viny? Aké silné, ako často a napríklad po akých udalostiach? Dokážete si (ľahko) odpustiť?
 7. Podarilo sa vám niekedy "vyrobiť" módne faux pas? Aký outfit preferujete a čo uprednostňujete v starostlivosti o svoje telo? Ako si upravujete vlasy a na čom si dávate najviac záležať? Aké sú vaše obľúbené značky oblečenia a obuvi, ktoré nosíte?
 8. Povedal vám už niekedy niekto, že sa správate nezrelo a neadekvátne reagujete? Ak áno, v akej situácii? Pamätáte sa na konkrétnu situáciu? Ako prijímate kritiku svojej osoby a ako často kritizujete vy?
 9. Povedal vám niekedy niekto, že ste neschopný? Ak áno, kto a prečo? Cítite sa sám ako neschopný či bezbranný? Ak áno, v akých situáciách?
 10. Čo je na vašom tele, podľa vás, najviac sexy a čo na vás (telo + duša), podľa vášho názoru, priťahuje ostatných? Ako sa cítite nahý v spoločnosti ženy a ako v spoločnosti iných mužov, napr. v sprchách? Čo je podľa vás najkrajšie na mužoch a čo na ženách?
 11. Máte možnosť si na obede vybrať z menu kačacie alebo králičie mäso. Ktorú možnosť si zvolíte a prečo? Aký máte vzťah k zvieratám? Máte doma nejaké?
 12. Podrobne popíšte svoje skúsenosti s alkoholom či inými návykovými látkami a svoj vzťah k nemu/k nim. Dokážete odmietnuť ponuku alkoholu pri spoločenskom pití? Ak áno, akým spôsobom?
 13. Aké boli podľa vás výhody a nevýhody povinnej vojenskej služby a aký je váš postoj k vojnám, zbraniam?
 14. Ako by ste zareagovali, keby dal muž vo vašej prítomnosti žene facku (ide o ľudí, ktorých nepoznáte, ale vypočujete si časť hádky a usúdite, že muž je zrejme tyran)?
 15. V akých úlohách, podľa vás, vystupujete častejšie: 1. suverénny a nekompromisný, alebo 2. váhavý a prispôsobujúci sa? Kam by vás zaradilo blízke okolie?
 16. Ako často a akým spôsobom sa uvoľňujete, relaxujete?
 17. Máte radi domáce práce alebo práce okolo domu? Čo všetko si viete opraviť svojpomocne? Aký máte vzťah k manuálnej práci, k práci v prachu a v špine?
 18. Aký je váš obľúbený model auta, vaša obľúbená značka auta? Ak jazdíte, aký ste šofér? Milujete rýchlu jazdu?
 19. Čo si myslíte o kulturistoch a aký je váš vzťah k športu? Aký je váš obľúbený športovec?
 20. V televízii náhodou natrafíte na emotívny film o mužovi približne vo vašom veku, otcovi dvoch malých detí, ktorému sa chybou lekára skomplikovala smrteľná diagnóza. Máte tendenciu si daný film pozrieť do konca? Ak áno, prečo? Čo vo vás evokuje? Aký vnútorný postoj zaujmete? Čo vás dokáže najviac emočne rozladiť?
 21. Máte radi sci-fi filmy so superhrdinami (mužmi s nadprirodzenými schopnosťami)? Chceli by ste byť aj dnes na mieste svojho obľúbeného superhrdinu? Ak áno, prečo?
 22. Čo pre vás znamená sex a čo láska? Aký stupeň naplnenia zažívate v láske a v sexe (osobitne) vo svojom živote (na stupnici od 1 do 5 bodov, 5 - maximálne spokojný, 4 - viac spokojný, 3 - stredne spokojný, 2 - viac nespokojný, 1 - úplne nespokojný)?
 23. Aký je váš názor na hardcore v sexe? Aké sú vaše obľúbené sexuálne praktiky obsiahnuté vo vašich predstavách a/alebo v životnej praxi?
 24. Aký je váš názor na prostitúciu - ponuky erotických služieb? Dokázali by ste niekedy využiť takéto služby? Vysvetlite.
 25. V práci trpíte nepríjemného kolegu, ktorý je na vás alergický. Chce dosiahnuť, aby vás preradili, ohovára vás a žaluje na vás nadriadenému. Naschvál zvykne veci načasovať tak (niečo zabrzdí, iné sa stratí, neodovzdá dôležitý odkaz), aby zlé svetlo padlo práve na vás. Viackrát ste mu dohovárali medzi štyrmi očami, ale kolega sa vám vysmial a nazval vás paranoikom. Situácia sa vyhrotí a vy ho stretávate v práci na chodbe (máte divákov/svedkov). Ako zareagujete? Ako by ste zareagovali, keby ste ho v tej istej chvíli (po vyhrotení situácie) stretli v miestnosti, kde by ste boli iba vy dvaja (bez svedkov)?
 26. Trápia vás vlastné konkrétne zlozvyky? Máte vôbec nejaké?
 27. Stalo sa vám, že ste nejaké činnosti odmietli vykonať, aby ste si neublížili, neochoreli? Pamätáte si na niečo konkrétne?
 28. Pár vetami popíšte svoj názor na patriarchát v rodine.
 29. Z akých vecí vám zvykne byť 1. psychicky a 2. fyzicky nevoľno? Kedy ste naposledy plakali a kvôli čomu?
 30. Kolega vás pozval na vidiek na zakáľačku. Ste spoločne na dvore a okolnosti to zariadia tak, že práve vy máte vraziť do porazeného prasaťa nôž. Nie je čas premýšľať. Ako sa zachováte a čo ste pocítili pri prečítaní tejto modelovej situácie?

Pri niektorých doterajších otázkach ste do odpovedí mohli zahrnúť aj pohľady, postoje a skúsenosti vo vzťahu muž - žena. Nasleduje pár otázok, ktoré sa ešte osobitne týkajú vášho vzťahu so ženami, ich postojov k vám, i tých vašich k nim.

 1. Vnímajú vás ženy ako gentlemana? Ak ustupujete, robíte kompromisy alebo niečo, čo sa od vás očakáva, vnímate to ako obetu, povinnosť alebo ako potrebu až samozrejmosť?
 2. Ako riešite interpohlavné problémy, nezhody, vrátane tých vzťahových, a subjektívny nedostatok sexu? Čo doma najčastejšie nasleduje po hádke?
 3. Ako sa vyrovnávate s interpohlavnými duševnými rozdielmi? Máte trpezlivosť a pochopenie pre ženský svet a jeho špecifiká?
 4. V čom s vami môže vaša žena/partnerka počítať a v čom nie?
 5. Ako sa vyjadrujete o svojej žene/partnerke v prítomnosti iných mužov?
 6. Vymenujte, čo vám dôležité ženy vo vašom živote (také, ktoré vás dobre poznali a znamenali či znamenajú pre vás veľa) doteraz vytkli a pokúste sa to objektívne zhodnotiť.
 7. Ako a v čom vás oceňuje vaša žena/partnerka?
 8. Ako so svojou ženou/partnerkou trávite voľný čas?
 9. Aký máte v partnerstve/v manželstve vzťah k pravde a k tajomstvám?
 10. Radíte sa so ženou/partnerkou pred dôležitými osobnými rozhodnutiami? Robí to tak aj ona?