Aký má byť skutočný muž?

07.03.2024

Použitie prívlastkov ako "pravý" alebo "skutočný" nemusí byť najšťastnejšie, pretože môže navodiť bežnému mužovi pocit menejcennosti či necelistvosti, pokiaľ je momentálne taký, aký je, a pokiaľ si je vedomý toho, že od ideálu má ešte ďaleko. Koniec-koncov, ideálny muž neexistuje! Uvedené príklady charakteristík muža však môžu motivovať k postupnému dosahovaniu stanovených cieľov poukázaním na medzery či nedostatky, na ktorých by bolo dobré v budúcnosti pracovať pre svoje dobro i menšiu záťaž pre tých, ktorí so mnou zdieľajú svoj život. Pravý alebo skutočný muž je teda obyčajný muž, ktorý na svojej životnej ceste pokročil a tento bod môžem dosiahnuť i ja sám.

Muž hlavne musí byť mužom - zrelým fyzicky aj emocionálne!

Pravý muž:

 • vie, čo chce a kam smeruje (vie rozlišovať a mať stratégiu, a zároveň improvizovať, byť spontánny),
 • prijíma výzvy,
 • drží slovo,
 • dokáže príjemne prekvapiť,
 • pracuje nielen na všetkom možnom, ale aj na sebe,
 • nevidí len seba,
 • je rozhodný, odhodlaný, energický, nevzdá sa len tak ľahko,
 • je pokorný, ale nenechá sa ponižovať,
 • prevezme zodpovednosť za všetky svoje činy bez výhovoriek,
 • ovláda a kontroluje emócie (vie odkryť pravé pocity, pomenovať ich, primeraným spôsobom ich vyjadriť a rozprávať sa o nich - nedrží ich v sebe..., ovláda najmä svoju žiadostivosť a pracuje s negatívnymi emóciami),
 • nefrfle a nesťažuje sa a ani nesedí so založenými rukami, ak treba konať,
 • vie, kedy má zasiahnuť,
 • je elegantný, atraktívny, očarujúci (nie je všade vyholený do hladka, stačí, ak sú jeho brada či ochlpenie upravené atď.) a vonia (vie používať parfum),
 • nepreháňa to so starostlivosťou o telo, strachom o seba,
 • nebojí sa tvrdej manuálnej práce, špiny, rizika (správny muž sa dokáže spotiť, a hoci riskuje, nikdy nie svoj život či životy iných),
 • stará sa o svoju fyzickú kondíciu (jeho telo nie je ochabnuté),
 • je absolútne verný a spoľahlivý (sebaistý a stály),
 • rád vypočuje a zaujíma sa o iných,
 • môže byť tajomný, ale nie je herec, je úprimný, nie je falošný ani pokrytecký,
 • je vášnivý, jemný a sebavedomý milenec,
 • je sebestačný (vie sa postarať o seba i o iných nielen tým, že zarobí peniaze, ale aj tým, že je praktický, zručný a má prehľad), vie sa vynájsť a nie je lakomý,
 • usiluje sa byť dobrý otec a v tomto sa nikdy neospravedlňuje ani nezľahčuje situáciu,
 • nesnaží sa byť dokonalý,
 • má rád deti a rozumie si s nimi,
 • má zdravý zmysel pre humor, vie si robiť žarty aj zo seba,
 • často sa usmieva, je prispôsobivý a príjemný spoločník v konverzácii,
 • je vodcom,
 • je hravý, má rád život,
 • dokáže povedať NIE a nebojí sa byť iný,
 • namiesto alkoholu, cigariet, porna a drog miluje pravdu (neuteká od nej), stojí na strane pravdy, je spravodlivý a bráni tých, ktorým je krivdené...

K akému vzoru muža teda smerovať? Je v nás jedna časť, ktorá chce byť udatná, ale skutočnosť vyzerá inak. Muž je ochotný položiť svoj život či obetovať ho pre vyšší cieľ, pre správnu vec. Muž je ochranca. Chráni to, čo mu je drahé. Daruje sa a slúži. Je to každodenné zomieranie, každodenná príležitosť dávať iných ľudí na prvé miesto aj na úkor seba samého, darovať sa (za predpokladu vlastného šťastia, naplnenia a vnútornej vyrovnanosti). To je pravý, autentický význam lásky, ktorá je dokonale nedokonalou súhrou, súzvukom dvoch ľudí. Dôležité je realizovať svoje poslanie tam, kde sme. Ako? Vo všetkom, čo robíme, môžeme odviesť čo najlepšiu prácu, pretože ju budeme robiť zodpovedne, s nadšením, láskou a obetou. Muž si môže byť 100%-ne istý svojou podstatou muža, ak dokáže položiť svoj život za tých, ktorých miluje.

Chlapec vs. muž

Chlapec je možno drzý, sebecký, túžiaci po vzrušení, ovládaný emóciami. Skutočne vnútorne dospelý muž sa snaží byť úctivý, obetavý, prevziať za svoje konanie zodpovednosť, ovládať svoje emócie, ochotný na sebe usilovne pracovať, svedomito si plniť povinnosti.

Aký má byť skutočný muž? Tento až provokujúci názov s nádychom marketingového ťahu v skutočnosti odhaľuje muža autentického, muža, akým som alebo chcem byť ja sám, muža obyčajného, a predsa na neobyčajne dobrodružnej ceste s otvorenými očami i srdcom, ceste sebapoznania, sebarozvoja, ktorý nikdy nekončí. 

Úloha

Dôležité je mať sa rád tu a teraz, poznať, ale neospravedlňovať svoje nedostatky. Pokúsme sa rozanalyzovať seba ako muža, prijímať seba i iných mužov takých, akí sú, zbavovať sa predsudkov, falošných predstáv a mýtov o mužoch, dávať si ciele a predsavzatia. Aký je podľa mňa skutočný muž? Ako som na tom ja?