Darovanie, čo chcem odovzdať a čoho sa chcem držať

06.02.2019

Odovzdanie sa niekomu inému, ako aj darovanie všetkého dobrého zo seba. Odovzdanie toho, s čím si nevieme dať rady, Vyššej moci, kvalifikovanému odborníkovi, skupine...

Odovzdanie sa znamená:

  • spontánne, uvážene a slobodne nechať "veci" odísť s pokojom v srdci (nie unáhlene alebo pod tlakom niečoho).
  • voľbu odblokovať v sebe špecifické prekážky - všetko, čo nás spútava a bolí. Jedná sa o rozhodnutie zasahujúce mentálnu, emocionálnu a spirituálnu oblasť, cez ktoré odovzdávame prekážky niekomu/niečomu inému v duchu pokornej dôvery, múdrosti, sily a dobroty.
  • neuvažovanie o sebe ako o tých najvyšších, najnezávislejších, najneomylnejších, najdokonalejších alebo i najzranenejších, najukrivdenejších.
  • žiť pre niečo ušľachtilejšie ako osobné sebecké potešenie.
  • nahradiť odpor prijatím pravdy o sebe a otvoriť sa zmene, potláčanie niečoho, vzdor, obranu, rolu obete nahradiť pokorou, poslušnosťou, uvedomelosťou, cieľavedomosťou, hrdosťou a vytrvalosťou vnútorne zrelého človeka.

Kritickým krokom je vzdať sa ilúzie kontroly (zdania, že všetko ovládam, prekonám či zvládam sám) v priebehu odovzdania osobného smerovania do iných rúk. Pozor! Nie do rúk odborníka, on neurobí zázraky, môže nás iba smerovať, a to bez záruk, pretože konečné rozhodnutie, nájdenie zdroja sily, energie, odvahy, dobrých riešení... je na nás. "Zázrak" urobíme my a naša viera vo Vyššiu silu.

Budovať niečo nové a úspešne to vybudovať nie je možné neprehodnotením toho starého a dostatočne nenapĺňajúceho (mohli sme sa cítiť nepohodlne, ohrozene, nehodne, slabo, spútane). Je potrebné odovzdať všetko, čo bráni vnútornému rastu alebo ho nepodporuje. S niečím môžeme "seknúť" okamžite, opúšťanie iného, nahrádzanie iným nám môže trvať mesiace až roky (a bude to výrazne závisieť od nášho úspechu dosahovaním čiastkových cieľov, pocitu zvyšujúcej sa vnútornej pohody, emocionálnej stability, ktoré dodajú silu a odvahu odovzdávať ďalšie a ďalšie nevhodné zvyky, návyky a vzorce správania).

Budovať niečo znamená vytvoriť priestor pre prijatie nového (vybudovať nového človeka). Vyžaduje si to disponovať pravým poznaním, mať víziu, správny prístup, zachovávať postupnosť, osvojiť si zdravú sebakritiku(dosiahnuť rovnováhu) a naplno sa otvoriť pre zmenu v nádeji.

Úloha

Pokúsime sa odovzdať svoju bezmocnosť alebo presvedčenie o tom, že daný problém nedokážeme zvládnuť, nevidíme riešenie. Vymenúvame to, čo chceme odovzdať a čoho sa chceme držať, čo v sebe nechceme stratiť, čo vnímame ako dar, talent (pýtajme sa, ako tento dar, talent využiť). Teraz nepôjde o to, ako problém riešiť, aké kroky podniknúť. Pôjde iba o schopnosť či ochotu dokázať odovzdať to, s čím si aktuálne alebo dlhodobo nevieme dať rady. Skúšajme to aj na miestach, kde cítime pokoj, energiu, či už v chráme, v prírode alebo inde. Zhlboka dýchajme a odovzdajme tú ťarchu, bezmocnosť, krivdu, neodpustenie...; dajme ich zo seba von, postavme ich akoby mimo seba, mimo nášho bytia, mimo dobroty v nás a práva na omyly. Až potom hľadajme, kde načerpať silu, neskôr spôsob, ako riešiť problém, nepodľahnúť smútku..., keď budeme pripravení na druhý a potom aj tretí krok. Bez zvládnutia prvého kroku - odovzdania, zrejme ani ostatné kroky nebudú možné, nevydržia dlho alebo sa nerozhodneme pre správne riešenie.