Dôvera

03.08.2023

Dôvera je spoliehanie sa na niečo, niekoho..., alebo predpoklad, že moja voľba, cesta prinesie pozitívny výsledok, očakávanie od niekoho (jednej osoby, skupiny ľudí) alebo niečoho.

Komu dôverovať a ako si získať dôveru iných?

 • dodržať slovo (chlapa robí chlapom jeho slovo, ktoré nedáva do vetra, myslí na slovo, ktoré niekomu dal, a ak sa mu ho predsa len nepodarí splniť, neignoruje, neutečie, ale vyvodí dôsledky)
 • komunikovať často, úprimne, efektívne, ísť do hĺbky seba a svojím vystupovaním a charizmou automaticky vysielať pocit bezpečia, čo umožní, aby aj ľudia okolo nás nezostali pri nás povrchní, rezervovaní či plní hanby
 • najprv myslieť, potom povedať/konať
 • prijímať spätnú väzbu, no nedávať ju iným bez vyzvania, pracovať s ňou
 • trpezlivosť (často s komplikovaným vnútorným svetom toho druhého, nakoľko ani ten náš nie je jednoduchý a neodhaľujeme sa hneď, dopriať si čas na uzdravovanie vlastného vnútra, pracovať na sebe s pokojom v srdci a nádejou)
 • všetko v malom - malé ciele, malé kroky, malé záväzky, neočakávať príliš mnoho
 • nesúhlasiť s niečím, s čím nie som stotožnený, len aby som vyhovel tomu druhému, prípadne ho nestratil, nezranil (a potom mu poviem niečo iné alebo sa zachovám nepochopiteľne, pre druhého neočakávane a bez vysvetlenia)
 • dôvera sa buduje na pravde a úprimnosti - neklamať (nepoužívať klamstvá ani milosrdné lži, nezatajovať pravdu, najmä, ak sa týka mojich pocitov či pocitov z danej osoby)
 • vážiť si ľudí, najmä dlhodobé vzťahy, preukazovať im úctu, ponúkať im čas, priestor a pozornosť, skutkami ukazovať ľuďom, že mi na nich skutočne záleží (pokiaľ je to naozaj pravda), starať sa o svoje vzťahy
 • priznať si svoju chybu, omyl, byť transparentný a autentický (ak budem iného prijímať aj s jeho chybami, i on začne robiť podobne, hoci to spočiatku nemusí byť pre oboch jednoduché), naučiť sa pokorne prijímať (názor, pomoc, radu...)
 • nevyčítať a nasilu nesmerovať, iba počúvať a odovzdávať svoj príklad
 • rozhodovať sa pre najsprávnejšie, nie najjednoduchšie riešenie - nepodriaďovať sa želaniam iných, nechcieť od iných, aby sa podriaďovali tým mojim (nestratiť integritu, úprimnosť ani seba)
 • vyjadrovať svoje skutočné pocity (chlap by sa nemal neustále sťažovať na to, ako sa niečo nedá, má právo vyjadriť, čo ho ťaží - v bezpečnom priestore v hlbokom vzťahu s niekým iným - založeným na dôvere)

Úloha

Dôverovať sebe, vedieť odhadnúť svoje sily a možnosti, dôverovať inému človekovi, ako aj Vyššej sile (ak nejakej Vyššej sile v rámci tréningu pokory a odovzdanosti chcem dôverovať), prijať to, že nie všetko je v našich rukách.

Dôverujem sebe a svojej ceste? Dôverujem svojim pocitom a rozhodnutiam? Dôverujem iným ľuďom? Nemám tendenciu dávať šancu aj nedôveryhodným ľuďom? Dôverujem Vyššej sile alebo si myslím, že ma opustila?