Intrapsychické konflikty: starostlivosť vs. sebestačnosť

24.03.2023

Snaha získať niečo od druhých a na druhej strane nenárokujúci si postoj (napr. za starostlivosť o druhých nechcieť nič).

Pasívny mód

  • Emócie: smútok, depresívnosť, strach zo straty druhého, závisť
  • Riešenie: ľpenie, požadovanie
  • Vyvoláva u druhých: obavy o jeho zaistenie, vydieranie, využívanie, podráždenosť

Aktívny mód

  • Emócie: obava o druhých, latentná depresia, pocity závisti
  • Riešenie: nevyžadujúce zriekanie sa s cieľom neuškodiť druhým, automatické uprednostňovanie predpokladaných potrieb druhých, pocit vlastnej nenahraditeľnosti ("Bezo mňa to nejde!")
  • Vyvoláva u druhých: nezaťažovať ho sebou, prahnutie po kontakte, empatia, smútok

Úloha

Pokúsime sa analyzovať svoje vnútorné konflikty, ktoré nás napokon vedú do prílišnej sebestačnosti alebo starostlivosti o iných.

Mám dnes tendenciu ľpieť na niekom, požadovať, alebo sa prispôsobovať druhým či uprednostňovať ich potreby, požiadavky? Zaznamenal som vo svojej osobnej histórii posun alebo zmenu? Ak áno, pokúsim sa to popísať. Čo mohlo spôsobiť môj dlhodobý vnútorný konflikt v tejto oblasti alebo čo ma posunulo k pozitívnej či negatívnej zmene?