Potreba dobrodružstva

23.11.2023

Potrebujeme cítiť intenzívnu energiu, ktorú generuje dobrodružstvo. Život bez tejto energie (životný pohon, nástroj psychohygieny) sa môže postupne stať bezduchý, depresívny, nudný, jeho smerovanie sa môže javiť ako nejasné či nesprávne. Dobrodružstvo roznecuje kreativitu a pocit sily, dodáva energiu pre sebavedomie, odvahu, disciplínu, veľkorysosť, živosť a sebavyjadrenie.

Dobrodružstvom nie sú sexuálne úlety ani podvádzanie partnerov, klamstvá milovaným osobám, členstvo v kriminálnom gangu atď. Každý muž potrebuje zažívať dynamiku vzťahov a možnosť dostávať zo seba von nadbytočnú (aj sexuálnu) energiu čo najvhodnejším a najprirodzenejším spôsobom. Niekedy nám k vykročeniu za dobrodružstvom pomôže čokoľvek, čo nás núti osamostatniť sa, umožňuje nám dokázať, čo v nás je, aká sila. Inokedy je prvým krokom odpustenie sebe i ľuďom, ktorí nás ranili. Neodpustenie nás totiž môže spútavať, činiť neslobodnými či zdanlivo nemohúcimi.

Nezabúdajme na to, že naši predkovia lovili a bojovali, a i my túto energiu a túžbu máme v sebe evolučne zakódovanú, hoci dnešná doba od nás nevyžaduje jej použitie v takej podobe ako v minulosti. Avšak preto športujeme, aby sme aj vyhrávali a prekonávali seba. Preto súperíme v práci o lepšiu pozíciu, aby sme ostatným kolegom i doma dokázali, že sme húževnatí, životaschopní, vieme sa presadiť, postarať sa o seba i o svoju rodinu a porážať tých, ktorých nám nepriali alebo ktorí podľa nás nemali schopnosti na to, aby obsadili daný post. V rodine nechceme byť ovládaní niekým iným, potrebujeme byť jej hlavou. Vtedy sa cítime najlepšie, ak my sme tí, ktorí chránia a dávajú pocit bezpečia a istoty. Myslime tiež na to, že za svoju silu a mnohé osobné úspechy, koniec-koncov, vďačíme iným ľuďom, ktorí nám priamo pomohli alebo nás na našej ceste podporovali rôznymi spôsobmi.

Nezabúdajme na dobrodružstvá so svojimi deťmi, pretože to je to, čo si naše deti odnesú do ďalšieho života - zážitky. Cez nich ich učíme prijímať reálne životné výzvy, efektívne pristupovať k problémom, s inými ľuďmi interagovať s úctou a záujmom, nenechať sa vyprovokovať ani zneistiť a zvládať stresové situácie. Učíme deti vedieť relaxovať, pokorne, ale húževnato bojovať, vidieť svoju hodnotu, a ak treba i ustúpiť, odpúšťať sebe i ostatným.

S dobrodružstvom sa neodmysliteľne spájajú nielen zážitky s inými ľuďmi, ale aj láska k prírode a spätosť s ňou.

Vo všeobecnosti adrenalín aktivuje telo do bojového režimu. Pokiaľ zažívame reakcie súvisiace s únikom alebo obranou, no vôbec sa nehýbeme (stres), skôr telo poškodzujeme, ako mu pomáhame. Je nesmierne dôležité vedieť relaxovať, ale stres potrebujeme odbúravať pohybom aj psychologickými tréningami.

Úloha

Dávame si výzvy a prekonávame seba. Objavujeme v sebe tú silu a energiu, o ktorých možno ani nevieme, lebo sme ich potlačili tlakom rôznych okolností. Skúmame svet mužov z inej, zdravšej perspektívy - očistenej od strachu, tendencie sa izolovať či odmietať "riskantné." Učíme sa smiať i zo samých seba a cítiť radosť z objavovania.

Obdiv a uznanie iných mužov sa dá získať odvahou a prekonávaním prekážok. Muži permanentne dokazujú sebe i ostatným, že si zasluhujú rešpekt, a to hneď viacerými spôsobmi, nielen tým klasickým, ako je šport a zručnosť automechanika, ale i rôznymi úspechmi, talentami, šikovnosťou, všeobecnou alebo špecifickou zručnosťou, záujmami; čímkoľvek, na čo je potrebné mať žalúdok, odhodlanie alebo predpoklad. Niečo, čo odráža vnútornú silu, vytrvalosť a bojovného ducha.

Vyhľadávame výzvy, ktoré sú náročné a cez zvládnutie ktorých sa osvedčujeme vo svete mužov. Konáme premyslene, nehazardujeme so životom. Usilujeme sa potvrdiť svoju mužskosť a "samčiu" energiu posúvaním svojich hraníc a pracovaním s osobným strachom, ktorý viac spútava, ako chráni.

Usilujeme sa zažívať rôzne dobrodružstvá s inými mužmi a postupne do nich zapájame aj vlastné deti, najmä synov do "chlapských" dobrodružstiev.

Ako intenzívne vyhľadávam spoločnosť práve tých mužov, ktorí môžu byť mojím vzorom, mojou inšpiráciou? Ako často počúvam dobrodružné príbehy iných mužov? Chcem byť súčasťou dobrodružných príbehov iných mužov (dobrodružstvo nerovná sa riziko úrazu/smrti, aj pri ňom myslím na vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť ľudí okolo mňa)? Mám pocit, že sa nemám pri kom posúvať dopredu? Sú najčastejšími dobrodružstvami iných mužov tie sexuálne, intoxikačné (pod vplyvom návykových látok), finančno-materiálne? Našiel som sa v tom? Ak áno, chcem to zmeniť? Ako? Som otvorený učiť sa novým veciam? Mám čas na primeraný oddych a svoje koníčky alebo žijem život v neustálom pohybe a v strese? Mám čas starať sa o svoje vnútro? Ako často sa nudím? Mám nejakú pravidelnú fyzickú aktivitu, pri ktorej sa unavím? Mám problém so sebaovládaním? Dokážem si odoprieť porno/masturbáciu/úlety, ak už žijem s milovanou osobou pohlavne? Koľko času venujem pozeraniu porna, erotickým predstavám a masturbácii? Masturbácia pre mňa predstavuje odmenu za niečo (napr. po ťažkom dni v škole/práci) alebo masturbujem najmä vtedy, keď som frustrovaný? Ako často sa cítim byť sklamaný, opustený, bezradný? Ako by som charakterizoval svoje libido? Viem jeho silu odlíšiť od návyku či závislosti? Čo prežívam, ak si masturbáciu vedome odopieram? Koľko času venujem užívaniu návykových látok? Aký vzťah mám k peniazom, majetku? Aké formy zážitkov uprednostňujem? Uvediem príklady. Ako sa pozerám na svoje telo a svoju mužskosť? Som úspešný pri budovaní medziľudských vzťahov? Mám problém nadväzovať a udržať si kvalitné vzťahy s ľuďmi? Napĺňajú ma vzťahy s ľuďmi, ktorí sú okolo mňa? Pri akých činnostiach si napĺňam túžbu po dobrodružstve? Akú adrenalínovú aktivitu by som rád skúsil?