Potreba poslania

09.11.2023

Potreba poslania (misie), cez ktorú si zároveň uspokojujeme potreby cítiť sa schopný a užitočný. Každý muž má vo svojej prirodzenosti stať sa nespútaným bojovníkom, potrebuje cítiť, že vo svojom živote má vážnu misiu (obetovať sa pre niečo, zasvätiť svoj život niečomu), ktorá sa vyrovná túžbe po domove a rodine alebo ju dokonca presahuje.

Ako muži často zabúdame opustiť chlapčenské zabezpečenie a istotu. Kladieme dôraz na subjektívne pocity (zneužívaná sloboda prejavu, ochrana individuality a rešpektovanie originality človeka), nie na objektívnu pravdu. Žijeme v dobe glorifikovania takmer žiadnych zásluh (majú na tom značný podiel médiá ako účelový filter, povrchné reklamy, prezentácia postojov mocenských skupín, ktorým nejde o formovanie duše, ale o aký-taký poriadok v spoločnosti). Často vyhráva mocné, hoci primitívne JA, nadiktovaný súcit, súcit na povel. Iní nám diktujú, do akej miery byť ľuďmi, ako a kedy vyjadrovať svoju ľudskosť a my sa necháme "viesť." Je to spôsobené možno tým, že nemáme zažité, čo je to skutočná láska (rešpektujúca odlišnosť, dávajúca slobodu, ponúkajúca nezištnú oporu...), pokiaľ nepozorujeme, ako sa prostý človek dokáže obetovať pre lásku..., pokiaľ takú lásku nezažijeme na vlastnej koži. Lásku si zamieňame s náklonnosťou, zabezpečením, starostlivosťou, ale ona sama o sebe neznamená jeden jej maličký prejav, ktorý v inom prevedení (iný motív, cieľ, nevhodná realizácia) ani len nemusí mať s láskou nič spoločné. Je žiaduce priamo sa postaviť svojmu vzdoru a egocentrizmu a nechať, nech nás pravda vyvedie z miery (zanechať obhajovanie sa, zapieranie, bezbrehé teoretizovanie, život a konanie na úkor iných, infantilizmus). Nie sme boh ani stred vesmíru. Máme sa zúčastňovať života a chcieť meniť seba najmä vo svojej duševnej a duchovnej podstate. Život je výcvikový tábor, nie dovolenka. Ak už vieme, ako zmeniť seba, nemusíme chcieť zmeniť celý svet. Môžeme ale "prebývať v domoch iných a jesť ich jedlo" - nie "obracať ich za ich bránami."

Úloha

Umenšujme seba a rozhliadnime sa okolo seba, lebo v našom živote nejde len o nás.

Aké osobné poslanie cítim v živote? Čomu by som chcel obetovať svoj život alebo bez čoho si svoj život neviem predstaviť? Ako vyzerá môj rebríček hodnôt? Chcel by som urobiť niečo aj pre iných ľudí, ako len svoju vlastnú rodinu či životného partnera? Ak áno, čo konkrétne? Aký odkaz by som chcel ľudstvu zanechať? Bráni mi niečo v napĺňaní môjho poslania? Ak áno, čo to je a ako to chcem zmeniť?