Práca s emóciami: láska

12.08.2022

Lásku môžeme opísať či definovať rôzne. Hoci táto emócia môže byť vyjadrená mnohými spôsobmi, je to niečo, čo v rôznej podobe hľadáme všetci.

V niektorých prípadoch nám uniká dovtedy, kým ju neobjavíme sami v sebe. Túžime po láske, ale vieme ju rozdávať? Niektorí z nás sú presvedčení o tom, že ak budeme dostávať dostatok lásky, všetky naše problémy sa vyriešia a budeme šťastní. V skutočnosti takto prenášame zodpovednosť za naše šťastie na iných. Potrebujeme, aby nás ostatní milovali, pretože nedokážeme mať radi samých seba? Keď nie sme šťastní, veríme tomu, že na príčine je odmietnutá láska. Môžeme dokonca neznášať tých, o ktorých si myslíme, že nám odopierajú lásku.

Pod vplyvom našej frustrácie niekedy manipulujeme ľuďmi, aby nás milovali, usilujeme sa im zapáčiť. Môžeme robiť všetko pre to, aby iní na nás boli závislí. Sme ochotní urobiť čokoľvek, aby sme boli milovaní.

Láska nemôže byť vynútená, kúpená alebo zmanipulovaná, aby mohla existovať, rásť. Potrebuje byť bez očakávaní, podmienok, slobodná. Niekedy naše úsilie vynútiť si lásku zlyhá, inokedy žne úspech. V oboch prípadoch je výsledok rovnaký - šťastie, ktoré sme očakávali, že pocítime, tu nie je.

Obrat v našom živote môže nastať v tejto skupine. Boli sme prijatí ľuďmi, ktorí nasledujú myšlienky programu a nehádajú sa, nekritizujú ani neodsudzujú. Mnohí nám na týchto stretnutiach dokonca prejavia lásku, keď nie sme schopní mať radi samých seba. Ak sme sa cítili ako tí nemilovaní mnohé roky, možno celý svoj život, prijímanie tejto bezpodmienečnej lásky sa nám môže zdať zvláštne. Spočiatku môžeme byť vyľakaní touto láskou a bojíme sa ju prijať. Ako plynú týždne, stále viac cítime spriaznenosť, priateľstvo a bratstvo v skupine. Vidíme, že ona je miestom, ktoré nás nielen víta, ale aj akceptuje a má rado. Naše sebavedomie začne rásť a začíname byť schopní prijímať nefalšovanú lásku od druhých a vyjadriť túto lásku ostatným. Keď začneme pracovať na krokoch programu, lepšie chápeme a prijímame samých seba. Uvedomujeme si, že je v poriadku "byť bezmocní voči našim emóciám." Pozrieme sa úprimne na seba a začneme meniť svoje myslenie a správanie. Objavíme spôsob, ako ošetriť naše zlyhania a odpustiť sebe i ostatným minulé omyly či zranenia. Práca na krokoch nám pomôže začať mať v láske samých seba. Ak sa máme radi so všetkými svojimi chybami a nedostatkami, dokážeme skutočne začať milovať ostatných.

Zdá sa, že láska má vlastnosti bumerangu - čím viac jej vysielame, tým viac sa nám jej vracia. Zisťujeme, že ak prejavíme lásku druhým, ak hľadáme všetko, čo je láskavé, veľkorysé a hodné lásky, láska sa nám začne vracať. Uvedomujeme si, že všetci potrebujeme lásku, aby sme mohli žiť spokojný a šťastný život. Láskaví ľudia priťahujú viac ako ľudia príliš kritizujúci, často smutní, vyžadujúci si pozornosť, negativistickí, vzťahovační, večne nespokojní. Pokoj v tvári a láskavý pohľad iných priťahujú viac ako kamenná či smutná tvár. Takúto tvár je možné si budovať vďačnosťou a odovzdaním.

Ak pracujeme na krokoch, ktoré nám pomáhajú rozvíjať naše povedomie o Vyššej sile, začneme vidieť, že duchovná láska je vždy bezpodmienečná. Nezmenší sa ani neodíde v dňoch, keď sme depresívni alebo nahnevaní. Nepoľaví, keď sa nám nepodarí splniť úlohu. Zistili sme, že Vyššia sila nás prijíma a miluje takých, akí sme. Ako naše povedomie o láske narastá, náš celkový pohľad na život sa mení. Šťastie nezávisí od toho, čo druhí robia, hovoria, alebo od toho, čo sa okolo nás deje. Šťastie je výsledkom stavu byť prijatý sebou samým. Dospeli sme k pochopeniu, že my sami sme zodpovední za svoje šťastie. Ak sa učíme milovať seba a druhých, skutočná láska, ktorú sme hľadali, sa dostaví spontánne, deň po dni.

Úloha

Učiť sa láske, byť otvorený láske. Odpúšťať, prijímať bezo zmeny ostatných i samých seba. Ak vidíme svoje nedostatky, tie nemajú byť prekážkou prijímania seba, ale odrazovým mostíkom na ceste radostného sebazdokonaľovania.

Láska je:

 • deliť sa
 • ctiť si iných
 • vidieť hodnotu iných
 • obetovať sa pri neustálom nastavovaní rovnováhy po jej narušení
 • starať sa o potreby druhých
 • poskytovať priestor ostatným pre ich rast
 • pomáhať v prípade potreby
 • môcť byť pred druhým vnútorne úplne nahý
 • môcť byť tým, kým som vždy chcel byť, ale nemal som na to odvahu
 • prijímať rozdiely druhých
 • dokázať cítiť bolesť i radosť druhých
 • nechať ísť
 • hľadať dobro
 • dať si šancu rásť
 • byť v pohode s ostatnými tým, že nemusíme chrániť naše ego alebo byť v defenzíve
 • uzdravovať svoje vnútro s nehou
 • uznávať svoju jedinečnosť
 • prijímať seba
 • uznať si, že niečo je nado mnou (Vyššia sila), má ma rada takého, aký som a môže mi pomôcť
 • zdokonaľovať sa v cnostiach

Bol som milovaný takou láskou, ktorá ma teraz uschopňuje milovať seba/iných, robí ma šťastným a vyrovnaným? Pri kom som si vynucoval lásku a pozornosť a prečo? Aké kroky potrebujem podniknúť k tomu, aby som prijímal seba a iných, zažíval vnútorný pokoj a šťastie plnšie či v plnosti?