Transakčná analýza

24.01.2019

Aké je naše JA? V rámci neho môžeme pozorovať tri zložky - dospelú, detskú a rodičovskú. V niektorých situáciách prevláda iba jedna z nich, inokedy sa striedajú. A to bez ohľadu na to, koľko máme rokov a aké skutočné roly zastávame! Tieto zložky akoby interagovali medzi sebou a cez nás s okolím. Ich vzájomnú "komunikáciu" pociťujeme ako vnútorný rozpor (napr. chcelo by sa jedno, ale musí sa iné,...). Počas rozhovoru s niekým je celkom bežné, že prejdeme všetkými zložkami (nevedome).

"Dieťa"

 • Najstaršia zložka nášho JA.
 • Zabezpečuje pocity a emócie našej osobnosti.
 • Prejavuje sa bez logiky.
 • Neznáša dlhodobý stres.
 • Vyžaduje pozornosť (pochopenie).
 • Prejavy závislosti, hnevu z frustrácie, snaha o manipuláciu okolia.

Túto zložku osobnosti je možné charakterizovať otázkou: "Prečo?"

 • Často používané slová:

citoslovcia, chcem/nechcem, cítim, verím, mám strach, bolo by skvelé, to je divné...

 • Hlasový prejav:

uvoľnený, spontánny alebo, naopak, smutný, vzlykajúci, vyžadujúci.

Na dieťa môžeme pozerať ako na:

 • slobodomyseľného (odvaha, kreativita, nespútanosť)
 • vzdorujúceho (hnev, zlosť, rebélia, urážanie sa, trucovanie)
 • malého profesora (vychvaľovanie sa, smiešne poučovanie)

Je to časť JA, ktorá je spontánna, energická, expresívna, prvoplánová, túžiaca po dobrodružstve, rada sníva, vychutnáva si život, niekedy i egoistická a nezodpovedná. Hoci vyhľadáva zážitky, miluje prekvapenia, potrebuje byť chránená a ubezpečovaná.

 • Gestikulácia

prudká, charakteristický je údiv a naivita, bystrosť, zápal pre vec alebo tiež dávanie najavo znudenosť.

 • Potreba "hladkania" (malé dieťa má veľkú potrebu hladkania a maznania; pri dospelom človekovi pretrváva premenená do verbálnej podoby).
 • Ak nie je dotyk, tak si oň požiada (zlostí, koleduje si o pár "faciek").

Príklad:

 • "Musím ísť na ten výmenný študijný pobyt do zahraničia. Vybavuje sa mi more, pláž, pekné baby. Bolo by super zažiť niečo vzrušujúce, nájsť si priateľov zo zahraničia, nebyť kontrolovaný rodičmi, odhodiť starosti, užívať si. Jeden kamarát na tomto pobyte bol minulého roku a nevedel si to vynachváliť. Tak veľmi som mu závidel a teraz mám možnosť zažiť to!"

"Rodič"

Vychádza z tradícií.

 • Najvyššia miera spoločenských pravidiel a noriem, nabáda a trestá.
 • Je seriózny, skúsený, má vedomosti.
 • Vystupovanie z pozície istoty (aspoň navonok).
 • Rigidita hodnotového rebríčka.
 • "Rodič" sa pohybuje vo svojom správaní medzi dvoma pólmi: starostlivý a kritický.
 • Často používané slová:

dobrý/zlý, má sa/nemá, musíš/nikdy, správne/nesprávne

 • Hlasový prejav:

zaujatý, kritický, upokojujúci, chlácholivý

 • Gestikulácia:

otvorená náruč, vľúdny úsmev, zdvihnutý prst, zamračená tvár

 • Postoje:

posudzujúci, starostlivý, chápajúci, dávajúci, autoritatívny, moralizujúci

Príklad:

"Mám obavy z bývania, aby sa mi v ubytovni nezhoršila alergia. Neovládam až tak dobre jazyk, a tak neviem, ako porozumiem výkladu. Ja viem, že teraz sa to nehodí, aby som šiel, lebo môj otec je "PN" a potrebuje moju pomoc viac ako predtým. Hádame sa teraz kvôli tomu, a to nie je dobré. Ide aj o peniaze, lebo fakulta nepreplatí úplne všetky výdavky. Moja mama má pravdu, ak mi bráni. Sám by som si to mal zakázať."

"Dospelý"

 • Zabezpečuje logiku, sústredený pokoj a cieľavedomosť.
 • Je bez emócií, zbytočných gest, čerpá skúsenosti z minulosti.
 • Jedná, zariaďuje, pracuje.
 • Túto zložku osobnosti je možné obsiahnuť otázkou: "Ako"?
 • Často používané slová

ako, čo, kde, kedy, praktický, možný, zaujímavý, zistiť, robiť, zariadiť, premyslieť si, rozumný, účelný

 • Hlasový prejav:

vecný a pokojný

 • Gestikulácia:

hĺbavý, bdelý, energický, srdečný a otvorený, zrozumiteľný

 • Postoje:

priamy, predvídavý, plánujúci, otvorený, zhodnocujúci fakty, jasný

Ak u niekoho prevažuje dospelá zložka JA, dobre sa s ním spolupracuje, jedná vecne a v kratších vetách, udržiava "compliance."

Príklad:

"Čo považujem za správne? Mal by som sa ešte poradiť s inými ľuďmi, ktorí tam už boli a pokojne sa porozprávať s mamou. Ak s otcom nebude môcť zostať brat, ostanem ja a na ten pobyt pôjdem budúci rok. O nič neprídem, ba dokonca si našetrím viac peňazí a nebude to taký zásah do rodinného rozpočtu."

Úloha

Pokúsme sa zamyslieť nad tým, kedy sa správame či vystupujeme ako dieťa, kedy ako rodič a kedy ako dospelý a čo u nás prevažuje.

Sami môžeme pozorovať pri iných ľuďoch, ktorá zložka u nich prevláda a použiť pri nich adekvátnu úroveň komunikácie s prvkami asertívneho správania.

S ľuďmi je potrebné komunikovať a usilovať sa s nimi dostať na úroveň dospelý - dospelý. Vedieme toho, s kým komunikujeme, do pozície dospelého, naznačíme či ukážeme vlastným príkladom, že v pozícii dospelého sa komunikuje najlepšie (pocit, že vystupujem dospelo a i iní ma tak vnímajú, je veľmi príjemný a uvedomí si to aj druhá osoba v dialógu, doteraz vystupujúca inak).

Vyhýbame sa niektorým výrazom (musíte, nesmiete, má sa, vždy, nikdy).

Pokúsime sa od dnes svoju komunikáciu a vystupovanie pravidelne analyzovať po nej. Neskôr si už počas nej uvedomovať, či a prečo volíme nevhodné či nezrelé formy/zložky a usilovať sa ich v danej komunikácii zmeniť na vhodnejšie a zrelšie.

Kedy v komunikácii s inými vystupujem ako dieťa alebo ako rodič? Uvediem príklady. Ktorú zložku používam najčastejšie a v akých situáciách volím menej vhodné vystupovanie? Čo mohlo byť u mňa príčinou utiekania sa k nezrelým či nevhodným formám komunikácie, prípadne nezrelej prezentácie seba pred ostatnými? Vyhľadávam skôr ľudí, ktorí komunikujú a vystupujú zrelo, alebo takých, ktorí často používajú podobné alebo iné nevhodné zložky JA (napr. dieťa - dieťa, rodič - rodič = rovnakosť, rodič - dieťa = kompatibilita)? Kedy a prečo potrebujem svojím štýlom komunikácie vyzdvihnúť seba, kedy chcem byť radšej dieťaťom a kedy potrebujem urobiť dieťa z niekoho iného?