Zaobchádzanie s vlastnou sexualitou a sexualitou iných

17.08.2023

Zrelý muž viac nie je bábkou v rukách svojich pudov. Nemôžem byť α dominantný samec, lebo nie som zviera. Ak chcem, môžem byť sám sebou, naučiť sa mať zdravo rád svoju sexualitu a narábať s ňou autenticky. Ak však moje slovo neplatí, lebo klamem, manipulujem a zahrávam sa s inými, som stále mužom? Alebo sa stávam prázdnou chvíľkovou bytosťou bez cti, hrdosti, pravej odvahy, lásky, obety a trpezlivosti? Môžem a nemusím byť zbabelec, ktorý vie použiť, ale ak už má žať následky, ujde. Môžem a nemusím byť egoista, ktorý sa utešuje tým, že pri uspokojovaní seba čosi prihodí druhej osobe, minimálne preto, aby si to s ním ešte chcela zopakovať. Ja ako muž potrebujem byť odvážnym a trpezlivým nielen pred svetom, ale aj pred sebou samým. I napriek svojej pudovosti byť zásadový, zodpovedný, ale predsa dynamický muž s pevnou vôľou, povýšiť vernosť na výsadu, nedívať sa na ňu ako na symbol slabosti či zlyhania. Záletník, klamár, muž stagnujúci a chvíľkový prezentuje vzor duševnej nezrelosti, nestability a infantility.

Pravdou je, že muž sa učí vernosti už v čase, kedy verný byť striktne nepotrebuje. Pomocou sexu iba umocňuje lásku a nazhromaždenú vnútornú energiu či napätie (ktoré v skutočnosti vôbec nemusí byť sexuálne) uvoľňuje spôsobmi, ktoré ho povyšujú, nie degradujú či vracajú na detskú úroveň. Sexualita a sex sú v skutočnosti príliš vznešené na to, aby sa odpájali od citov, boli používané nezrelou osobnosťou alebo odovzdané nezrelej osobnosti.

Ak ešte máš chvíľu čas, prečítaj si aj článok, ktorý nájdeš pod týmto linkom: https://www.chlapom.sk/sexualna-zdrzanlivost/.

Úloha

Akékoľvek negatíva či nezrelosti v danej oblasti si pokorne priznáme, ale nevyčítame si ich. Väčšiu moc nad nami má už iba závislosť. Svoju sexualitu nemôžeme potláčať, ale môžeme ju zušľachtiť. Je to totiž najťažšia oblasť, v ktorej sme pozvaní zrieť, ale pôjde to ľahšie, ak do svojho procesu zrenia zapojíme aj iných ľudí. Predovšetkým si potrebujeme urobiť v hlave poriadok vo svojej sexualite a identite, poznať ju, určiť si ciele, prestať svoje sexuálne aktivity či túžby tabuizovať, démonizovať či príliš utajovať, vypracovať si zásady a držať sa ich. Často potrebujeme úplne zbúrať v danej oblasti seba, oslobodiť sa od mylných, často kolektívnych predstáv a predsudkov, zbaviť sa povrchnosti a nanovo sa vybudovať.

Vládnem nad svojou sexualitou, alebo moja sexualita ovláda mňa? Mám rád znaky svojej mužskosti a pohlavné znaky? Mám k nim zdravý vzťah? Ako zaobchádzam so sexualitou iných ľudí? Pokiaľ mi osoba, ktorá ma sexuálne priťahuje, navrhne sex, dokážem to odmietnuť? Mám tendenciu sa pri sexe odpájať od citov - citovo sa uzatvárať? Pokiaľ je odpoveď kladná, z akého dôvodu to robím? Aký je môj vzťah k vernosti? Bol som neverný alebo mám chuť byť? Z čoho v skutočnosti pramenil daný skutok alebo pramení daná túžba (hľadám primárne pocity)? Zvyknem sex vložiť do kontextu niečoho hlbšieho, vnímať dotyčnú osobu ako celok? Mávam sexuálny styk aj vtedy, ak ním hlavne chcem vyhovieť tomu druhému? Príliš dbám o toho druhého? Mám v sexe problém vyjadriť svoje túžby? Mávam sexuálnu aktivitu najmä po tom, čo som bol nahnevaný alebo zranený a usilujem sa o kompenzáciu či o opätovné dosiahnutie rovnováhy? Bojím sa pri sexe straty kontroly? Uspokojuje ma sex? Ak nie, prečo? Mám záujem o sex s osobou, s ktorou som vo zväzku? Kedy nie? Aké mám sexuálne fantázie o sebe alebo o druhých?

Poznámka:

Kto si prečítal aj priložený odporúčaný článok a je čas, je dobré dať priestor aj debate o ňom, alebo sa téma rozdelí na dve stretnutia. Nakoľko sú v skupine ženatí aj slobodní, je potrebné sa zamerať na pre mňa aktuálne otázky a zaoberať sa sexualitou v širšom i užšom význame (od identity až po problémy v sexuálnej oblasti - veci, ktoré v nej nezvládam).