Závislosť a zlozvyk

13.07.2023

Môžeme mať tendenciu smerovať ku kompulzii, závislosti, osvojovať si a prejavovať sa rodovo atypickým správaním, podľahnúť takému spôsobu života, ktorým len odvádzame pozornosť od podstaty. Zo zábavy či prirodzenej túžby sa stáva ťažko ovládateľný zvyk, ťažko prekonateľný postoj, čo v podstate iba odvracia pozornosť od skutočného vnútorného stavu a jeho problémov; časté extrémy - napr. prílišné odhaľovanie sa, neviazané zábavky a odmietanie na sebe pracovať až po deštruktívnu uzavretosť, rezignáciu, klamstvo, pretvárku v kolotoči výčitiek, v depresiách, bažiac po inom živote atď.

Látková závislosť

Droga je psychoaktívna látka vyvolávajúca závislosť. Závislosť je psychický fenomén charakterizovaný neodolateľným nutkaním k užívaniu, zníženou schopnosťou sebaovládania, abstinenčným syndrómom (prejav somatickej závislosti pri náhlom vysadení alebo znížení dávky), toleranciou (adaptácia tkanív alebo enzýmová indukcia - urýchlenie metabolizmu), deštrukciou vzťahov, väzieb, úpadkom celého človeka. Závislosť na návykovej látke vedie k chronickému ochoreniu centrálneho nervového systému. Existuje genetický predpoklad náchylnosti k závislosti, no rozhoduje prostredie, sociálne väzby, dostupnosť drogy.

Terapia je komplexná - dôležité je prerušenie externých účinkov prostredia, ktoré sa dotyčnému spájajú s drogami.

- Psychologický prístup

- Úprava sociálneho zázemia

- Farmakologický prístup: detoxikácia - odstránenie z tela, substitúcia - náhrada bezpečnou látkou, prevencia relapsov - látkami, ktoré znižujú žiadostivosť po droge

Nelátková závislosť

Návykové konanie je rôznorodá opakovaná činnosť, ktorá rozvracia vnútorný svet človeka, vyradzuje ho z bežného osobného, rodinného, pracovného života, ničí vzťahy. Či už je to vhod alebo nevhod, človek nedokáže normálne fungovať; pracovať ani relaxovať či plnohodnotne sa niekomu/niečomu venovať (je napätý, nevšímavý, roztržitý, zabúda, v práci má zhoršené výsledky, doma sa často háda či uzatvára do seba, nemá záujem o okolie, ignoruje bežný manažment dňa), iba myslieť na svoju aktivitu, ktorú práve teraz robiť nemôže. Potom s ňou často nevie prestať, stopnúť ju včas, na druhý deň je často rozhádzaný, unavený, nesústredený a nepoužiteľný. S dobou pribúdajú nové a nové spôsoby, "vylepšenia" pôvodných chorobných návykov, vznikajú tiež chorobné návyky nové. Vo všeobecnosti ide o:

 • gambling (dnes najmä počítačový, mobilový)
 • gaming
 • sexuálna "závislosť" (neprekonateľná túžba po sexe alebo po sexe s niekým novým) vrátane závislosti na porne (často niekoľkohodinové hľadanie videa, ktoré by uspokojilo čo najviac), masturbácii (obdobia nutkavých masturbácií)
 • workoholizmus
 • závislosť na virtualite, nutkanie písať si s niekým, neustále kontrolovať mobil a očakávať správu
 • konanie v závislosti na sektách, hnutiach a extrémistických skupinách

Emocionálna závislosť

Presvedčenie o tom, že niekto by nás mal doplniť alebo obohacovať, kladenie požiadaviek s cieľom zaviazať iného k tomu, aby nás urobil šťastných (často to robíme podvedome), neschopnosť nechať ľudí odísť bez toho, aby sme na dlhšiu dobu nestratili zmysel života, nemali potrebu sa im ďalej ozývať s cieľom presvedčiť ich, sľubovať, ponižovať sa, prenasledovať, idealizovať si kontakt, ďalej si plánovať spoločnú budúcnosť, emocionálne vydierať a pod. 

Otázky k emocionálnej závislosti:

 • Sme veční hľadači šťastia (nespokojní so sebou, hľadajúci šťastie mimo seba, chytajúci sa všetkého, o čom si myslíme, že nám prinesie šťastie)?
 • Upíname sa na ľudí/veci, o ktorých si myslíme, že sú dôvodom nášho šťastia?
 • Nemáme radi samých seba zdravo? Pociťovali sme lásku a uznanie blízkych?
 • Neveríme tomu, že iní nás majú, budú mať a môžu mať radi, urobia pre nás niečo nezištne, napriek tomu, že doteraz sme to veľmi nezažili? Zúfalo hľadáme lásku a uznanie?
 • Pochybujeme o tom, či vôbec nájdeme lásku?
 • Stotožňujeme lásku s bolesťou?
 • Snažíme sa dokázať, že si lásku zaslúžime?
 • Máme pocit, že ľudí skôr potrebujeme, než chceme?
 • Očakávame lásku od ľudí neschopných milovať, alebo, ktorí pre nás nie sú vhodní a trápime sa kvôli tomu?
 • Nepremýšľame o tom, či sami milujeme tých, od ktorých očakávame lásku?
 • Veľmi rýchlo vyjadrujeme či sľubujeme lásku inému, potrebujeme počuť, že sa voči nám k niečomu zaviazal, pritom ešte poriadne nevieme, kto to je a aký je naozaj, ignorujeme jeho potreby, vnímanie našej osoby i nášho vzťahu? Často chceme počuť to, že aj on nás takto rýchlo začal milovať?
 • Obávame sa, či sa druhým páčime a či nás majú radi?
 • Zaoberáme sa príliš životmi iných ľudí?
 • Strácame záujem o vlastný život, keď niekoho milujeme?
 • Príliš sa bojíme toho, že nás ten druhý opustí?
 • Zbožšťujeme si iného človeka a vzťah ako niečo, čo takmer ako jediné poskytuje záchranu, úľavu, šťastie a dobré pocity?
 • Často sa prispôsobíme iným a presvedčíme aj seba o tom, že to vlastne takto chceme, že ak to chce ten druhý, alebo ak to robí väčšina, asi je to aj pre nás dobré a mali by sme zmeniť postoj?
 • Neveríme tomu, že sme schopní postarať sa sami o seba a byť šťastní aj mimo vzťahu s niekým?
 • Nevieme ukončiť vzťahy, ktoré nefungujú, ďalej v nich zotrvávame?
 • Tolerujeme aj nenapĺňajúce či zraňujúce správanie iného, len aby sme neboli sami, len aby sme sa cítili, že nás niekto má rád, lebo s nami je?
 • Cítime sa vo vzťahoch uväznene?
 • Vstupujeme zo vzťahu do vzťahu, približne rovnako zlého (sme príliš tolerantní, sme radi, že niekoho opäť máme, presviedčame sa o tom, že veci nie sú také zlé, ako sa na prvý pohľad zdajú, alebo že sa dotyčný človek zmení)?

Závislosť na čomkoľvek, čo neparticipuje na mojom progrese

Opakujúce sa správanie v spojení s psychickou nepohodou a psychickými poruchami (bežne kompulziou - reakciou na obsesiu a i.)

Zlozvyky

Toto správanie sa opakuje znova a znova pre potešenie alebo pre úľavu od bolesti. Niektorí ľudia stratia kontrolu nad frekvenciou a intenzitou daných aktivít, zaháňajú nimi časté pocity samoty či naničhodnosti, neúplnosti, prestávajú si uvedomovať reálnu mieru rizika.

Rodovo atypické správanie (motivované silným pocitom viny, hanby, snahou vyrovnať sa niekomu, upozorniť na seba, perfekcionizmus, zženštilosť, infantilnosť, sebadramatizovanie), hoci je menej vážne ako nutkavé myšlienky, činnosti a závislosti, spomaľuje proces vnútornej premeny (zosilňuje rodový koncept nedostatočne maskulínneho JA a prehlbuje priepasť medzi nami a inými mužmi). Iní muži sa budú cítiť s nami nepríjemne a my sa s tým opäť vyrovnáme nám vlastným (svojským) spôsobom.

Úloha

Budeme sa zaoberať látkovou i nelátkovou závislosťou a odhaľovať rôzne typy závislostí v našich životoch, analyzovať ich, hodnotiť stupeň a uvažovať o možnostiach či stratégiách ich postupného odstraňovania z nášho života. Otázky vyplývajú z vyššie uvedeného textu. Podčiarkneme si tie najpálčivejšie a môžeme o nich diskutovať na stretnutí. Nezabudneme pouvažovať nad tým, či sme pripravení bojovať so svojimi závislosťami a zlozvykmi, alebo ich chceme naďalej tolerovať, zľahčovať či skrývať.

Je niečo v mojom živote, čo ma obmedzuje a bráni môjmu osobnostnému rastu? Dokážem to pomenovať ako závislosť, alebo radšej volím miernejšie označenia? Ovláda ma nejaká aktivita alebo potreba? Je to skutočne nenaplnená potreba, túžba, alebo je to niečo, čo ma ovláda a presahuje? Skúšal som s tým prestať, som presvedčený o tom, že to bez pomoci ani nedokážem, alebo si myslím, že môžem kedykoľvek prestať a nebude mi to chýbať? Existujú vlastné zlozvyky, ktoré prekážajú mne samému? Existujú v mojom živote zlozvyky, ktoré prekážajú ľuďom okolo mňa? Ak áno, ktoré to sú v prvom aj druhom prípade?