Túžba po dobrodružstve

Potrebujeme cítiť intenzívnu energiu, ktorú generuje dobrodružstvo. Život bez tejto energie (životný pohon, nástroj psychohygieny) sa môže postupne stať bezduchý, depresívny, nudný, jeho smerovanie sa môže javiť ako nesprávne. Dobrodružstvo roznecuje kreativitu a pocit sily, dodáva energiu pre sebavedomie, odvahu, disciplínu, veľkorysosť, živosť a sebavyjadrenie.